Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)

zwołuję na dzień 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XXIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 17.11.2016 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok (projekty uchwał nr 1 i nr 2 z dnia 08.11.2016 r.)

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2016 roku (projekt uchwały nr 3 z dnia 09.12.2016 r.)

6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (projekt uchwały nr 4 z dnia 09.12.2016 r.)

7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2016 roku oraz zatwierdzenie Planów Pracy na 2017 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Oświaty i Kultury; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.

8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji „Zima 2017”.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia ”Planu odnowy miejscowości Kórnica na lata 2016-2022” (projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.)

b) projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Pietna na lata 2016- 2020” (projekt uchwały z dnia 02.12.2016 r.)

c) projekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Steblów na lata 2016- 2022” (projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.)

d) projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Ściborowice na lata 2016- 2022” (projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.)

e) projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Żużela na lata 2016-2022”(projekt uchwały z dnia 14.11.2016 r.)

f) projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (projekt uchwały z dnia 01.12.2016 r.)

g) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową (projekt uchwały z dnia 01.12.2016 r.)

h) projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z dnia 05.12. 2016r.)

i) projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) (projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.)

j) projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.)

k) projekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok (projekt uchwały z dnia 07.12.2016 r.)

l) projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 07.12.2016 r.)

m) projekt uchwały nr 17 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013- 2028” (projekt uchwały z dnia 08.12.2016 r.).

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

11. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

12. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 budżet na 2017 - Zarządzenie 490 2016 z 08.11.2016.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 - Zarządzenie 491 2016 z 08.11.2016- wpf.pdf
PDFProjekt uchwał nr 3 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 plan pracy komisji rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5- Plan odnowy miejscowości Kórnica.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6- Plan odnowy miejscowoci Pietna.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7- Plan odnowy miejscowości Steblów.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8-Plan odnowy miejscowości Ściborowice na lata 2016-2022.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9-Plan Odnowy miejscowości Żużela.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w spr. sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w spr.obciążenia nieruchomości służebnościa gruntową.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12- w spr.dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 - w spr.uchwalenia m.pl.zagosp.przestrzenn.-przysółekPosiłek.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w spr.uchwalenia m.pl.zagosp. przestrzen.dla części Otmętu.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w spr. zmiany budżetu na 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w spr. wpf.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17- w spr.aktualizacji projektu załozeń do planu zaopatrzenia w ciepło.pdf

Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Andrzej Małkiewicz