Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Planowanie przestrzenne

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek ewidencyjnych nr 9 i 10/50 k.m. 12 obręb Krapkowice (ul. Waryńskiego) (...)

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia wraz z kotłownią i nawanialnią, budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia, oraz sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, na terenie działek ewidencyjnych nr 106/1, 106/2 k.m.10; 261/25 k.m.17 obręb Krapkowice (...)

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Piastowskiej, Ks. Koziołka i 3 Maja w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 139, 100/1, 393/9 k.m.13 obręb Krapkowice (...)

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110mn, PEHD, długości ok 320 m oraz sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160mm, PEHD długości ok. 200 m. (...)

 • Ogłoszenie z dnia 08.09.2020r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przepompowni PVI. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 260/1 z mapy 17 w Krapkowicach. (...)

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, że 26.08.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Karola Miarki i 3 Maja w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 56/2, 41, 29 k.m.11 obręb Krapkowice.

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 17.08.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø110PE, Ø90PE do 0,5 MPa zlokalizowanej na działkach nr 71/3, 21 z mapy 5; 2/13, 10/8, 9/7, 19, 21 z mapy 16; 7, 8/1, 6/3, 6/2, 6/1, 5/1, 64 z mapy 6 w Krapkowicach oraz nr 503, 508, 548 z mapy 2 w Żywocicach i nr 77/2 z mapy 1 w Pietnej

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 14.08.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Krapkowicach, ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Przebudowie i rozbudowie przepompowni P.I. Inwestycja  realizowana będzie  na działce nr 15/2 k.m. 16 w Krapkowicach (…)

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, że 10.08.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN celem zasilenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy w Krapkowicach, na terenie działek nr 150/3, 149/2, 146/2, 260/2 k.m.5 obręb Krapkowice.