Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

 • Zawiadomienie z dnia 13.08.2019 r.

  wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: naprawie zabytkowego muru przy ul. Sądowej w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 278, 281, 306 k.m.8 obręb Krapkowice.

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach

 • Zawiadomienie

  dot. budowy wodociągu rozdzielczego DN90 przy ul. Ks. Koziołka w Krapkowicach, na terenie działki ewidencyjnej nr 438/4 k.m.13 obręb Krapkowice.

 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.

 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów.

 • Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

  Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.

 • Zawiadomienie z dnia 03.07.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 02.07.2019r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach

 • Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dla potrzeb zasilania budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Głowackiego, Podgórnej i Drzymały w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowiewszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej n/c dla potrzeb zasilania restauracji przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu rozdzielczego dla umożliwienia wykonania przyłączeń wodociągowych na ogródkach działkowych „Spoiwo Nr 2” przy ul. Ks. Koziołka w Krapkowicach.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  18-10-2016 10:06
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 5475
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×