Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Planowanie przestrzenne

 • Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic - 12.02.2021 r.

  Dotyczy decyzji o warunkach zabudowy do inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Krapkowice" (...)

 • Ogłoszenie z dnia 26.01.2021 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach.

 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni fotowaltaicznej w Żywocicach

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia boiska sportowego. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 18/4 z mapy 16 w Krapkowicach.

 • Obwieszczenie

  dot. zawiadomienia, że dnia 14.12.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Piastowskiej, Ks. Koziołka i 3 Maja w Krapkowicach (...)

 • Obwieszczenie

  dot. zawiadomienia, że dnia 14.12.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w Waryńskiego w Krapkowicach (...)

 • Obwieszczenie

   dot. zawiadomienia, że dnia 14.12.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia (...)

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski w rejonie ul. Opolskiej i Leśnej.

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej).

 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach