Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Planowanie przestrzenne

 • Zawiadomienie z dnia 29.07.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PBG OPOLE Sp. z o.o. ul. Kępska 2, 45-129 Opole wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110, realizowanej na działkach nr 139, 128/1, 128/2 k.m.13 przy ul. 3 Maja w Krapkowicach (...).

 • Obwieszczenie z dnia 29.07.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 27.07.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego, na terenie działek nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m.13 obręb Krapkowice.

 • Ogłoszenie z dnia 20.07.2021 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach.

 • Ogłoszenie z dnia 20.07.2021 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów.

 • Zawiadomienie z dnia 30.06.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Powiatu Krapkowickiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego, realizowanego na działkach nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 z mapy 13 przy ul. Ogrodowej 5 w Krapkowicach(…)

 • Ogłoszenie

  W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.

 • Zawiadomienie z dnia 15.06.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Spółki z o. o. VIASAT POLSKA LLC wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektu telekomunikacyjnego realizującego funkcje szerokopasmowego dostępu do usług sieci Internet, o konstrukcji h=3 m kratowej na fundamencie, wraz z instalacją telekomunikacyjną: anteną radioliniową o średnicy 2,4 m, szafy telekomunikacyjnej wraz z ogrodzeniem oraz przyłączem elektroenergetycznym na przyziemiu, realizowanej na działce nr 7/10 z mapy 10 przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach (...)

 • Obwieszczenie z dnia 10.06.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 09.06.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej De110PE100 SDR11 na terenie działek ewidencyjnych nr 164, 165/6, 165/4, 393/9, 321/6 k.m.13 obręb Krapkowice (ul. Ks. Koziołka, 3 Maja).

 • Obwieszczenie z dnia 09.06.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 08.06.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek ewidencyjnych nr 71/1, 275/7 k.m. 5 obręb Krapkowice (ul. Prudnicka i Staszica).

 • Obwieszczenie z dnia 08.06.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 31.05.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek – etap II, na działkach ewidencyjnych nr 337, 361, 359, 368 k.m.3 obręb Ściborowice.