Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

 • Obwieszczenie z dnia 13.01.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 09.01.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99041_Kórnica” na działce nr 756/2 k.m.4 obręb Kórnica.

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 30.12.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działkach ewidencyjnych nr 9/7, 21, 19, 18/4 k.m.16 obręb Krapkowice.

 • Zawiadomienie

  Zawiadomienie w związku z budową kontenerowej stacji transformatorowej.

 • Zawiadomienie z dnia 23.12.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 02.07.2019r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową na działkach nr 231, 235, 161/2, 172/2 k.m.8; 3, 10/4, 13/4, 9/2, 9/1, 13/3, 10/2 k.m.16; 277/18, 277/12, 277/3, 70/6, 71/1, 70/5, 175, 174/5 k.m.5 w Krapkowicach.

 • Obwieszczenia z dnia 12.12.2019

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 12.12.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilenia budynku handlowego przy ul. Drzymały w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 405/3, 404/1, 403/1, 417/1, 418/6, 399/1 k.m.8 obręb Krapkowice.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  budowie kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 9/7, 21, 19, 18/4 k.m.16 obręb Krapkowice.

 • Zawiadominie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek: Land Investment Spółka z o.o. z Tarnowskich Gór wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99041_Kórnica” na działce nr 756/2 z mapy 4 w Kórnicy.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110PE na działce nr 211/7 z mapy 5 w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 92/2, 89/2, 393/9, 88/1 z mapy 13 w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 405/3, 404/1, 403/1, 417/1, 418/6, 399/1 z mapy 8 w Krapkowicach.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  18-10-2016 10:06
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 6633
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl