Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Planowanie przestrzenne

 • Obwieszczenie z dnia 08.10.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 07.10.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na urządzeniu parku dla psów, na terenie części działki nr 21/40 k.m.11 w Krapkowicach

 • Zawiadomienie z dnia 05.10.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach (...)

 • Zawiadomienie z dnia 01.10.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie stadionu w Otmęcie – etap I. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 11, 14, 15, 24/1 z mapy 9 w Krapkowicach. (...)

 • Obwieszczenie z dnia 28.09.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 28.09.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów – etap III, na terenie działki nr 89 k.m.10 w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie z dnia 27.09.2021 r.

  o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego na działce nr 228/4 k.m. 8 w Krapkowicach. (...)

 • Zawiadomienie z dnia 24.09.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Powiatu Krapkowickiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach. (...)

 • Obwieszczenie z dnia 22.09.2021 r.

  o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego na działce nr 228/4 k.m. 8 w Krapkowicach. (...)

 • Zawiadomienie z dnia 15.09.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parku dla psów z obiektami małej architektury oraz oświetlenia. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 21/40 z mapy 11 w Krapkowicach. (...)

 • Obwieszczenie z dnia 14.09.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 08.09.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na urządzenie parku dla psów, na terenie części działki nr 3/4 k.m.10 w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie z dnia 14.09.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich, ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich na pomieszczenie strzelnicy wirtualnej położonej przy ul. Zamkowej 5 o nr ewidencyjnym gruntu 269/1 z mapy 8 w Krapkowicach. (…)