Przejdź do treści strony WCAG

Planowanie przestrzenne

 • Zawiadomienie z dnia 30.06.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 110PE, Ø90PE do 0,5 MPa.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 25.06.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Publicznej szkoły Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Zmianie sposobu użytkowania jednej sali lekcyjnej na  lokal biurowy. Inwestycja  realizowana będzie  na działce nr 103 k.m. 8 w Krapkowicach (...)

 • Zawiadomienie - 10.06.2020 r.

  o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • Ogłoszenie - 09.06.2020 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie.

 • Ogłoszenie - 09.06.2020 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Karola Miarki w Krapkowicach

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.05.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki ewidencyjnej nr 71/3 k.m.5 obręb Krapkowice.

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.05.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na działkach nr 29/1, 30/2 k.m.6 obręb Krapkowice.

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.05.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb zasilenia budynków jednorodzinnych przy ul. Kołłątaja w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 258, 224 k.m. 5 w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- 27.05.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Rozbudowie placu zabaw przy ul. Staszica w Krapkowicach , wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z małą architekturą i oświetleniem oraz  strefą street workout. (...)

 • Zawiadomienie - 30.04.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 29/1 i 30/2 z mapy 6 w Krapkowicach. (...)