Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

 • Obwieszczenie z dnia 12.03.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 11.03.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV w wykonaniu kablowym podziemnym wraz z kanalizacją rur osłonowych, na działkach nr 149/2, 146/2, 260/2, 149/6, 150/6, 150/3 k.m.5; 399/2, 451, 507/1, 479 k.m.8; 148, 143/3 k.m.3; 27, 28, 3 k.m.12; 28/54, 84/2, 60 k.m.7 obręb Krapkowice.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, że 28.02.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej przechodzącej przez działki nr 1125, 994/10, 994/9, 1007/30, 1007/6, 1006/2 z mapy 4 w Kórnicy.

 • Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach.

 • Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie węzła autostradowego „Opole-Południe” w Dąbrówce Górnej.

 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2020 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach

 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2020r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.

 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2020 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek).

 • Zawiadomienie - 30.01.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV (…)

 • Obwieszczenie z dnia 13.01.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 09.01.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99041_Kórnica” na działce nr 756/2 k.m.4 obręb Kórnica.

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 30.12.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działkach ewidencyjnych nr 9/7, 21, 19, 18/4 k.m.16 obręb Krapkowice.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  18-10-2016 10:06
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 7335
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl