Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 21.10.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek ewidencyjnych nr 105, 106/2 k.m. 10 obręb Krapkowice.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową (…)

 • Zawiadominie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.09.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul Czecha 1, 47‑300 Krapkowice, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej DN250 w sołectwie Borek (...)

 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2019r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.

 • Obwieszczenie z dnia 24.09.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 23.09.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na częściowej przebudowie pomieszczeń 1-go piętra ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Patologii Noworodka (...)

 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2019 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM z siedzibą w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji gazowej pomiarowej w miejscu istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej znajdującej się na działkach ewidencyjnych nr 106/2 i 105 z mapy 10 w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie z dnia 23.08.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Krapkowickiego Centrum Zdrowia, Osiedle XXX-lenia 21, 47-303 Krapkowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: częściowej przebudowie pomieszczeń I-go pietra ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Patologii Noworodka, budowie wentylacji wywiewnej i nawiewno-wywiewnej oraz gazów medycznych w budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia w Krapkowicach.

 • Zawiadomienie z dnia 13.08.2019 r.

  wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: naprawie zabytkowego muru przy ul. Sądowej w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 278, 281, 306 k.m.8 obręb Krapkowice.

 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2016
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  18-10-2016 10:06
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 5933
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×