Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 23 czerwca 2016 roku:

PDFUchwała Nr XIX-216-2016-w spr.zawarcia umowy o współdziałaniu z gminami.pdf
PDFUchwała nr XIX 217 2016 pożyczka Delfin.pdf
PDFUchwała Nr XIX-218-2016 w spr. zmian budżetu.pdf
PDFUchwała Nr XIX 219 2016- w spr wpf.pdf
PDFUchwała Nr XIX -220- 2016 -w spr.dotacji dla Rogowa Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XIX -221- 2016 -w spr. bilansu skonsolidowanego 2015.pdf
PDFUchwała Nr XIX-222- w spr.zgody na odpłatne nabycie nieruchomości..pdf
PDFUchwała Nr XIX-223-2016- w spr.zgody na odpłatne nabycie nieruchomosci.pdf
PDFUchwała Nr XIX-224-2016- w spr. dzierżawy nieruchomości dla Zampap..pdf
PDFUchwała Nr XIX-225-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr XIX-226-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XIX-227-2016- w spr.sprzedaży nieruch. w drodze bezprzetarg.pdf
PDFUchwała Nr XIX-228-2016-w spr.okreslenia terminu uiszczania opłat- odpady komunalne.pdf
PDFUchwała Nr XIX-229-2016- w spr.określenia wzoru deklaracjio wys.opłaty-odpady komunalne.pdf
PDFUchwała Nr XIX-230-2016- w spr.wyboru metody ustalenia opłaty- odpady komunalne.pdf
PDFUchwała Nr XIX-231-16- w spr.określenia wzoru deklaracji o wys.opłaty-odpady komunalne.pdf
PDFUchwała Nr XIX-232-2016- w spr. inicjatywy lokanej.pdf
PDFUchwała Nr XIX -233 -2016 -w spr.emisji obligacji.pdf
PDFUchwała Nr XIX-234-2016- w spr.zawarcia porozumienia międzygminnego.pdf
PDFUchwała Nr XIX-235-2016- w spr. liczby pkt.sprzedaży alkoholu.pdf
PDFUchwała Nr XIX-236-2016- w spr.udzielenia pomocy finansowej dla Wojew.Opols.-rondo.pdf
PDFUchwała Nr XIX -237- 2016- w spr. rozpatrzenia i zatw. sprawozd. finans. za 2015.pdf
PDFUchwała Nr XIX -238- 2016 - w spr. absolutorium.pdf