Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum zbiorczej informacji o złożonych petycjach lata 2015-2020

 Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ( Dz.U. 2018 r. poz. 870) o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

 

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2020

4

Petycja ws. zmiany przepisów prawa miejscowego wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 01.06.2020 r.

 

Petycja ws. zmiany przepisów prawa miejscowego.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 08.06.2020 r.

 

Petycja ws. zmiany oznaczeń drogowych na ul. Ligonia
 w Krapkowicach

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 07.12.2020 r.

 

Petycja do Rady Miejskiej
w Krapkowicach dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 25.00.2021 r.

 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

/- / Małgorzata Meisner

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ( Dz.U. 2018 r.poz. 870) o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2019

4

Petycja do Radnych.

Wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 03.10.2019 r.

 

Wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 03.10.2019 r.

 

Petycja do Radnych.

Podniesienie dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 19.12.2019 r.

 

Obowiązek umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi.

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 02.01.2020 r.

 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

/- / Małgorzata Meisner

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ( Dz.U. 2018 r. poz. 870) o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informacjęo petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2018

3

Montaż oświetlenia przy brakującej części
ul. Odrowążów w Krapkowicach

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 09.10.2018 r.

 

Budowa chodnika na odcinku
od ZEC Krapkowice do skrzyżowania z ul. Odrowążów w Krapkowicach.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 21.11.2018 r.

 

Wybudowanie drogi wzdłuż całej ul. Odrowążów w Krapkowicach.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 21.11.2018 r.

 

 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

/-/ Małgorzata Meisner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2017

6

Budowa placu zabaw
na „dole w Otmęcie”.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 28.06.2017 r.

 

Petycja do Radnych w sprawie utwardzenia drogi
na ul. Mickiewicza w Steblowie.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 28.06.2017 r.

 

Petycja do Radnych.

Remont ul. Parkowej
w Rogowie Opolskim

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 22.10.2017 r.

 

Petycja do Radnych.

Przedłużenie i utwardzenie nawierzchni ul. Jaśminowej
|w Krapkowicach

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 21.12.2017 r.

 

 

Petycja do Radnych.

Podniesienie dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 27.02.2018 r.

 

Petycja do Radnych.

Podniesienie dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice.

 

Petycję rozpatrzono pozytywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 27.02.2018 r.

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

/-/ Małgorzata Meisner


Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2016

4

Remont i modernizacja chodnika
przy ul. Prudnickiej
w Krapkowicach

Petycję przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu celem rozpatrzenia według kompetencji.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
17.02.2016 r.

Likwidacja Krapkowickiej Pływalni Delfin Sp. z o.o.

Petycję rozpatrzono negatywnie.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
05.04.2016 r.

Zmiana miejsca Nabożeństw Chrześcijańskiego Kościoła Bożego
w Chrystusie

Petycję rozpatrzono negatywnie.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
28.06.2016 r.

Wymiana sieci wodociągowej
przy ul. Kamiennej
w Krapkowicach

Petycję przekazano do spółki Wodociągi i Kanalizacja celem rozpatrzenia według kompetencji.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
22.07.2016 r.

 

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2015

1

Zagospodarowanie terenu niezabudowanego na siłownię zewnętrzną

 

Petycję rozpatrzono negatywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 18-01-2016 r.