Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

II Zastępca Burmistrza do dnia 31.03.2020 r.

II ZASTĘPCA BURMISTRZA - Andrzej Brzezina
tel. 77 44 66 836
e-mail:

 

Kompetencje Zastępcy Burmistrza

Na podstawie zarządzenia nr 422/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) wykonanie zadań powierzonych przez Burmistrza, w tym sprawowanie funkcji Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) nadzór i koordynacja prac podległych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym dokonywanie ocen okresowych kierujących tymi komórkami organizacyjnymi;
4) wydawanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu administracji publicznej z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami;
5) współpraca z Radą i jej komisjami.

Na podstawie zarządzenia nr 422/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach II Zastępca Burmistrza wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:
1) Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
2) Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego;
3) Urząd Stanu Cywilnego.
II Zastępca Burmistrza nadzoruje, koordynuje i kontroluje realizację zadań, powierzonych spółce gminnej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach, w zakresie: usług komunalnych zaspokajających potrzeby zbiorowe mieszkańców.

Oświadczenia majątkowe:

Metryczka
 • wytworzono:
  09-06-2016
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  09-06-2016 09:27
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  06-04-2020 07:55
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 3614
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl