Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Zastępca Burmistrza do dnia 31.03.2020 r.

 

II ZASTĘPCA BURMISTRZA - Andrzej Brzezina
tel. 77 44 66 836
e-mail:

 

Kompetencje Zastępcy Burmistrza

Na podstawie zarządzenia nr 422/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) wykonanie zadań powierzonych przez Burmistrza, w tym sprawowanie funkcji Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) nadzór i koordynacja prac podległych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym dokonywanie ocen okresowych kierujących tymi komórkami organizacyjnymi;
4) wydawanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu administracji publicznej z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami;
5) współpraca z Radą i jej komisjami.

Na podstawie zarządzenia nr 422/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach II Zastępca Burmistrza wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:
1) Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
2) Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego;
3) Urząd Stanu Cywilnego.
II Zastępca Burmistrza nadzoruje, koordynuje i kontroluje realizację zadań, powierzonych spółce gminnej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach, w zakresie: usług komunalnych zaspokajających potrzeby zbiorowe mieszkańców.

Oświadczenia majątkowe: