Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - drugie półrocze

WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W KONKURSIE PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU 
NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK – DRUGIE PÓŁROCZE

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice tj. od dnia 08.06.2016 r. do dnia 15.06.2016 do godz. 15:30, informacje o projektach, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z wykazem braków formalnych znajdują się poniżej, natomiast szczegółowy wykaz braków stanowi załącznik do niniejszej tabeli.

Lp.

Klub

Zadanie

Koszt całkowity zł

Dotacja wnioskowana zł

Środki własne zł

Informacja o brakach formalnych

1.

Opolski Klub Taekwon - Do

Taekwondo – skuteczny program rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 roku
– drugie półrocze

18 280,00

15 780,00

2 500,00

wniosek
kompletny

uzupełniono 10.06.2016 r.

2.

Ludowy Zespół Sportowy
w Żywocicach

Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie piłki nożnej.

23 400,00

21 000,00

2 400,00

wniosek kompletny

3.

Ludowy Zespół Sportowy
w Żywocicach

Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim w zakresie tenisa stołowego

22 200,00

19 200,00

3 000,00

wniosek kompletny

4.

Klub Karate – do Shotokan
Krapkowice

Karate – sposób na czynny wypoczynek i droga do sukcesu osobistego

19 470,00

9 800,00

9 670,00

wniosek kompletny

5.

Klub Karate – Do Shotokan ENSO Krapkowice

Prowadzenie Szkolenia Sportowego
i Uczestnictwo w rywalizacji sportowej

45 300,00

37 000,00

8 300,00

wniosek
kompletny

uzupełniono 15.06.2016 r.

6.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”
w Krapkowicach

Przygoda z tenisem – program szkoleniowy

3 750,00

3 250,00

500,00

wniosek
kompletny

uzupełniono 14.06.2016 r.

7.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”
w Krapkowicach

Wakacje z tenisem – półkolonia dla dzieci

1 500,00

1 300,00

200,00

wniosek
kompletny

uzupełniono 14.06.2016 r.

8.

Ludowy Zespół Sportowy „Kórnica – Nowy Dwór”

Organizacja rozgrywek piłkarskich Ludowego Zespołu Sportowego
w Kórnicy – Nowym dworze
w II półroczu w 2016 r.

23 700,00

21 300,00

2 400,00

wniosek kompletny

9.

Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice

Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w zawodach sportów chwytanych

23 800,00

21 300,00

2 500,00

wniosek kompletny

uzupełniono 13.06.2016 r.

10.

Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice

Rozwój Akademii Piłkarskiej KS Krapkowice dla dzieci na terenie Gminy i Miasta Krapkowice

24 500,00

22 000,00

2 500,00

wniosek
kompletny

uzupełniono 15.06.2016 r.

11.

Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice

Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie piłki nożnej

57 900,00

51 900,00

6 000,00

wniosek
kompletny

uzupełniono 14.06.2016 r.

12.

Uczniowski Klub Sportowy „Spiders” Krapkowice

Rozwój sekcji pływackiej UKS Spiders Krapkowice w 2016 r.
– II półrocze

3 333,00

3 000,00

333,00

wniosek
kompletny

uzupełniono 15.06.2016 r.

13.

Uczniowski Klub Sportowy „Spiders” Krapkowice

Szkolenie piłkarzy UKS Spiders Krapkowice – wynagrodzenie kadry szkoleniowej

17 777,78

16 000,00

1 777,78

wniosek
kompletny

uzupełniono 15.06.2016 r.

14.

Klub Sportowy
PV Volley Krapkowice

Piłka siatkowa
w Gminie Krapkowice II

33 000,00

29 000,00

4 000,00

wniosek kompletny

15.

Klub Sportowy „Otmęt”
w Krapkowicach

KS OTMĘT KRAPKOWICE – GRAJMY RAZEM
W PIŁKĘ RĘCZNĄ!

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie
– piłka ręczna

65 000,00

57 500,00

7 500,00

wniosek kompletny

16.

Miejski Klub Sportowy Suples
w Krapkowicach

Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną sportowo w kierunku zapasów w stylu wolnym

19 950,00

17 850,00

2 100,00

wniosek kompletny

uzupełniono 10.06.2016 r.

17

Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna

Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie piłki nożnej

21 310,00

18 910,00

2 400,00

wniosek kompletny

Suma:

424 170,78

366 090,00

58 080,78

 

OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK – DRUGIE PÓŁROCZE

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176).

Na realizację projektów w drugim półroczu 2016 roku przeznacza się kwotę
– 150 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do dnia  6 czerwca 2016 r. godz. 17:00  

Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Termin realizacji projektów: do dnia 15 grudnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI:
PDFZarządzenie nr 416/2016 ogłoszenie konkursu na wsparcie rozwoju sportu - drugie półrocze.pdf
PDFOgłoszenie konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2016 - drugie półrocze.pdf
PDFSzczegółowe warunki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 roku - drugie półrocze.pdf
PDFWzór wniosku.pdf
PDFWzór umowy.pdf
PDFWzór sparwozdania.pdf

DO POBRANIA:
DOCwzór wniosku.doc
DOCwzór sprawozdania.doc