Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.05.2016

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 11.05.2016 r. działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

zwołuję na dzień 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

XVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie

prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok;

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Krapkowice.

3. Zakończenie XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

Załącznik:
PDFprojekt uchwały nr 1 - w spr. zmiany budżetu na 2016 rok.pdf
PDFprojekt uchwały nr 2 - w spr. wpf.pdf
PDFprojekt uchwały nr 3- w spr. gminnego programu opieki nad zabytkami.pdf