Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o środowisku i jego ochronie - 2016 rok

Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Tytuł dokumentu Data 
udostępnienia
Rok 2016  

Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166 Obręb ew. 0011 Krapkowice, Powiat Krapkowicki, Woj. Opolskie [treść postanowienia»]

28.12.2016 r.

Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krapkowicach [treść postanowienia»]

28.12.2016 r.

Postanowienia Burmistrza Krapkowic zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy” [treść postanowienia»]

26.10.2016

Postanowienie Burmistrza Krapkowic o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy” [treść postanowienia»]

10.10.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy” [treść zawiadomienia»]

19.09.2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Instalacja dwóch nowych kotłów gazowych o mocy 12,029 MW każdy oraz podłączenie ich do istniejącej instalacji przesyłu pary wodnej na terenie zakładu produkcyjnego Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o. o. w Krapkowicach w województwie opolskim" [treść decyzji»]

13.09.2016

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa istniejących obiektów magazynowo-warsztatowych na halę badawczo-rozwojową oraz stworzenie laboratorium badań niszczących i nieniszczących” [treść decyzji»]

26.07.2016

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa nowej hali laboratoryjno-doświadczalnej z zapleczem socjalnym” na działce 93/33 i 1167 ark. mapy 3, obręb Krapkowice, przy ulicy Opolskiej w Krapkowicach [treść decyzji»]

21.07.2016
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogów Opolski” na działkach o nr 208/4 i 208/39 ark. mapy 1, obręb Rogów Opolski [treść decyzji»] 04.07.2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej będącej w trakcie realizacji, na produkcyjno-magazynową, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” na działkach o nr: 51/18, 52/15, 53/18, 53/19, 58/13, 58/12, 53/17, 58/11 obręb: 0011 Krapkowice, gm. Krapkowice [treść decyzji»]

01.07.2016

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,,Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic” – którego inwestorem jest Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice [treść decyzji»]

01.07.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)
                        podaję do publicznej wiadomości informację
o wydaniu w dniu 17.03.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GGR.6220.2.2016 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy wytwórczej do 1 MW w rejonie miejscowości Krapkowice na działkach o numerach 142/1 i 142/2 obręb 0011 Krapkowice [treść obwieszczenia»]

17.03.2016 r.
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)
                     podaję do publicznej wiadomości informację
o wydaniu w dniu 07.03.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GGR.6220.18.2015 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo magazynowego na warsztat lakierniczy (wyposażony w stanowisko mycia pojazdów) wraz z cz. mieszkalną” [treść obwieszczenia»]
07.03.2016 r.