Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursów ofert na 2016 rok

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

 Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartych  konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

         Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 1

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 2

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 3

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 4

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 5

 • wypoczynku dzieci i młodzieży

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 6

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 7

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 8

 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 9

 • turystyki i krajoznawstwa

        Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 10

 • działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

         Wyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 11