Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert -2016 rok

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 18.02.2016 r. do dnia 25.02.2016 r. do godz. 15:30

Zestawienie złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice.

PDFZestawienie złożonych ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice 2016.pdf

Braki formalne w zakresie:

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
PDFWykaz braków formalnych 3-2016.pdf

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
PDFWykaz braków formalnych 4-2016.pdf

Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
PDFWykaz braków formalnych 5-2016.pdf

Wypoczynku dzieci i młodzieży
PDFWykaz braków formalnych 6-2016.pdf

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFWykaz barków formalnych 7-2016.pdf

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
PDFWykaz nraków formalnych 8-2016.pdf

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
PDFWykaz braków formalnych 9-2016.pdf

Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
PDFWykaz braków formalnych 11-2016.pdf