Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2016

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczonych do:
- sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:  lokal mieszkalny nr 11 przy ul. Księdza Duszy 24B z udziałem w działce nr 18/18 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 502/2016];

- sprzedaży w drodze przetargu:  działka nr 851/21 z mapy 13, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 503/2016];

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:  lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Opolska 2 z udziałem w działce nr 353/1 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 504/2016];

- sprzedaży w drodze przetargu:  działki nr 46/12 i 47/18 z mapy 3, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 505/2016].


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: część działki 51/31 z mapy 3, część działki 231 z mapy 8, część działki 179/11 z mapy 5, część działki 117 z mapy 19, udział w działce 218/5 z mapy 8, działka 5/3 z mapy 8, działki: 61/14, 61/17, 61/18, 61/19, 61/20, 61/21 z mapy 7, wszystkie obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 499/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:  działki nr 2/43 i 2/44 z mapy 11, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 493/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działka nr 60/30 z mapy 16, działka nr 91 z mapy 3 oraz część działki nr 231 z mapy 8, wszystkie obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 486/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
- lokal mieszkalny nr 11 Osiedle 1000 lecia 8A z udziałem w dz. 179/8 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 476/2016]
- lokal mieszkalny nr 1 ul. Pułaskiego 10 z udziałem w dz. nr 65 z mapy 8, obręb Krapkowice  [Zarządzenie nr 477/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości:
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:część działki nr 250/2 z mapy 19, obręb Krapkowice oraz część działki nr 218/9 z mapy 8, obręb Krapkowice."[Zarządzenie nr 472/2016]
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony: części działek nr 417/2 oraz 418/7 z mapy 8, obręb Krapkowice.[Zarządzenie nr 473/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:  część działki nr 91/35 z mapy 10, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 466/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 4 przy. ul. Kilińskiego 15 z udziałem w dz. nr 15/19 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 455/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

- przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: działka nr 994/11 z mapy 4, obręb Kórnica [Zarządzenie nr 444/2016],
- przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej: działki nr 16/7 i 16/9 z mapy 7, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 447/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:  część działki nr 91/18 z mapy 10, obręb Krapkowice oraz część działki nr 1117 z mapy 4, obręb Kórnica.[Zarządzenie nr 438/2016]

 


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony działki nr 60/14 z mapy 16, obręb Krapkowice.[Zarządzenie nr 437/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony: części działek nr 260/2, 174/13, 275/3 i 175 z mapy 5, części działek nr 321/8 i 124 z mapy 8, część działki nr 24/2 z mapy 9, części działek nr 50, 94/2, 81/2, 91/23 i 3/3, z mapy 10, część działki nr 59/36 z mapy 11, części działek nr 21 i 6/44 z mapy 12, części działek nr 177, 128/1, 541/12, 532 i 100/1 z mapy 13, część działki nr 231/22 z mapy 14, część działki nr 17/2 z mapy 16 wszystkie obręb Krapkowice; część działki nr 200 z mapy 2, obręb Steblów; część działki nr 490/13 z mapy 2, obręb Żywocice; część działki nr 580 z mapy 1, obręb Gwoździce; część działki 584 z mapy 1, obręb Dąbrówka Górna.[Zarządzenie nr 436/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -  lokal mieszkalny ul. Parkowa 4/6A, udział w działce nr 277/18 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 430/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  działka nr 14/4 z mapy 7, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 419/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działki nr 275/3 z mapy 5 oraz  1118 z mapy 13 obie obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 405/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: działki nr 53/18 i 58/12 z mapy 3, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 401/2016]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na
 

 1. sprzedaż działki Nr 2/45 z mapy 11 o pow. 0,1247 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 2. sprzedaż działki Nr 2/46 z mapy 11 o pow. 0,1008 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną [treść ogłoszenia]
   

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: część działek nr 177/11, 304 i 343 z mapy 8, część działki 6/44 z mapy 12 oraz działki 99,100,101 z mapy 6 wszystkie obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 387/2016


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny przy ul. Kilińskiego 7, działka nr 10/38 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 384/2016


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: część działki nr 434/4 z mapy 2, obręb Pietna [Zarządzenie nr 382/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -  działka nr 246/3 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 359/2016]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: część działki nr 343 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 358/2016]


„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

 • przeznaczonej do sprzedaży -  działka nr 637/6 z mapy 2, obręb Żywocice
  [Zarządzenie nr 335/2016],
 • przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 3 ul. Rynek 24-25,  działka nr 353/4 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 336/2016],
 • przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 4 ul. Basztowa 7B,  działka nr 307 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 337/2016],
 • przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 9 Osiedle 1000 lecia 8A,  działka nr 179/8 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 338/2016],
 • przeznaczonej do dzierżawy,  działka nr 1 z mapy 7 i działka nr 137 z mapy 3, obręb Krapkowice." [Zarządzenie nr 339/2016]

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Opolska 39/1,  działka nr 387/2 z mapy 8, obręb Krapkowice." [Zarządzenie nr 327/2016]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na
 

sprzedaż działki Nr 2/47 z mapy 11 o pow. 0,1009 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  67.500,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 2016 roku (piątek) o godz. 10°° w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro) [treść ogłoszenia]


 

O G Ł O S Z E N I E

     Na podstawie art. 38 i 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 tekst jednolity ze zmianami) oraz § 3 pkt. 1, § 25-29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 tekst jednolity) Burmistrz Krapkowic

ogłasza  rokowania na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej  budynkiem w stanie surowym otwartym, podpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 899,22 m2   i budynkiem gospodarczym w stanie surowym  otwartym o powierzchni użytkowej  191,68 m2  położonej w Kórnicy przy ul. XXX lecia 20-22, oznaczonej nr  działki 1355/1 z mapy 6 o powierzchni 0,3403 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00051096/9, stanowiącej własność Gminy Krapkowice, wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich [ogłoszenie].
 


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działki nr 446/2, 448 z mapy 2, obręb Żużela, działki nr 625, 713/2 z mapy 6, obręb Żużela, działka nr 1018 z mapy 2, obręb Rogów Opolski [Zarządzenie nr 321/2016, Zarządzenie nr 322/2016].