Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2015

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 20.11.2015 r., działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

zwołuję na dzień 27 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 XII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

 

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcia uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice;
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok;
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128 /2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku;
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
6) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice;
7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
3.Zakończenie XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Zapraszam na XII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

Załącznik:

PDFprojekt uchwały nr 1 - PGN.pdf
PDFprojekt uchwały nr 2 w spr. zmiany budżetu.pdf
PDFprojekt uchwały nr 3 w spr.WPF.pdf
PDFprojekt nr 4-zmiana uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości.doc.pdf
PDFprojekt nr 5 - zmiana uchwały w sprawie informacji podatowych.pdf
PDFprojekt uchwały nr 6 -w spr.obciążenia służebności przesyłu nieruchomości.pdf
PDFprojekt nr 7-Dotacja dla szkół stowarzyszeniowych.pdf