Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 11.09.2015 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 11 września 2015 roku:

PDFUchwała Nr X-99-2015-- w spr.zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf

PDFUchwała Nr X-100-2015-- w spr.sprzedaży nieruchomości.pdf

PDFUchwała NrX-101-2015- w spr.obciążenia służebnością nieruchomości gminy..pdf

PDFUchwała NrX-102-2015- w spr. oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości.pdf

PDFUchwała NrX-103-2015-- w spr. zamiany nieruchomości.pdf

PDFUchwała NrX-104-2015-- w spr.darowizny.pdf

PDFUchwała Nr X-105-2015-w spr.obciążenia nieruchomości służebnościa gruntową.pdf

PDFUchwała NrX-106-2015-- w spr.nabycia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr X-107-2015-- w spr.zbycia nieruchomości.pdf

PDFUchwała NrX-108-2015- w spr.sprzedazy nieruchomości.pdf

PDFUchwała NrX-109-2015- w spr.nabycia nieruchomości.pdf

PDFUchwała nrX-110-2015 -w spr. przekształcenia nieruchomości.pdf

PDFUchwała NrX-111-2015- w spr.zwrotu bonifikaty.pdf

PDFUchwała NrX-112-2015-- w spr.zmiany uchwaly nrXII-368-13 z 28.11.2013-inkaso-Steblów.pdf

PDFUchwała NrX-113-2015-w spr.dotacji na prace konserwatorskie ołtarza w kościele w Rogowie Opolskiego.pdf

PDFUchwała nrX-114-2015-wspr.dotavcji z budżetu na sfinansowanie prac konserwatorskich.pdf

PDFUchwała nrX-115-2015 - w spr.Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFUchwała nrX-116-2015 w spr.świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komun..pdf

PDFUchwała NrX-117-2015-w spr.utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenue Gminy krapkowice.pdf

PDFuchwala nr X- 118- 2015 - w spr.emisji obligacji.pdf

PDFUchwala nr X- 119- 2015- w spr.zmiany budżetu 11.09.2015..pdf

PDFUchwała Nr X- 120 -2015 w spr.wpf.pdf

PDFUchwała NrX-121-2015-w spr. diet przewodniczacym organów wykon.jednostek pomocniczych.pdf

PDFUchwała Nr X-122-2015-- w sprawie uchwalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników.pdf

PDFUchwała Nr X-123-2015-- w sprawie wyboru lawników.pdf

PDFUchwała NrX-124-2015- w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej RM w Krapkowicach.pdf

PDFUchwała nr X-125-2015 w spr.rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki.pdf

PDFUchwała X-126-2015 w spr. przysąpinia do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzenn.-ul.Ks.Koziołka-Ligonia w Krapkowicach.pdf

PDFUchwała NrX-127-2015- w spr. nadania-Zasłużony dla MiG Krapkowice.pdf