Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum ogłoszeń o przetargach - roboty budowlane

Wyjaśnienia do treści SIWZ.

Budowa budynku garażowego dla OSP Pietna i OSP Żużela.

 

DOCXWyjaśnienia do treści SIWZ ...docx

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-15

 

 

 


 

 

 

HTMLOgłoszenie o zamówieniu na Budowę garaży w Pietnej i Żużeli-2 zadania..html

 

PDFSIWZ - 1.Budowa budynku garażowego dla OSP Pietna.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy. - Kopia.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia..docx

 

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt umowy z dokumentem gwarancyjnym..doc

 

ZIPPIETNA -STWiOR - 1.zip

 

ZIPPIETNA - STWiOR -2.zip

 

PDFPRZEDMIAR ROBÓT - PIETNA_BUDOW.pdf

 

PDFPRZEDMIAR ROBÓT - PIETNA_ELEKTR.pdf

 

PDFPRZEDMIAR ROBÓT - PIETNA_SANIT.pdf

 

ZIPARCHITEKTURA.zip

 

ZIPINSTALACJA ELEKTRYCZNA.zip

 

ZIPINSTALACJE SANITARNE.zip

 

ZIPKONSTRUKCJA.zip

 

ZIPPIETNA - Konstrukcja stalowa-rysunki.zip

 

ZIPPIETNA- Konstrukcja stalowa LISTY.zip

 

ZIPŻUŻELA -STWiOR - 1.zip

 

ZIPŻUŻELA -STWiOR-2.zip

 

ZIPŻUŻELA -PRZEDMIAR ROBÓT.zip

 

ZIPŻUŻELA - Architektura,zagospodarowanie terenu.zip

 

ZIPŻUŻELA -Instalacja elektryczna.zip

 

ZIPŻUŻELA -Instalacje sanitarne.zip

 

ZIPŻUŻELA -Konstrukcja.zip

 

ZIPŻUŻELA -Konstrukcje stalowe-1 Listy.zip

 

ZIPŻUŻELA -Konstrukcje stalowe-2 Rysunki.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Mista i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-03

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały w Krapkowicach.

Część. 1- Przebudowa parkingu i chodników

 

 

 PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały w Krapkowicach.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiar.pdf

 

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romuald Haraf
Data wytworzenia: 2014-07-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania  pn. Budowa  budynku garażowego dla jednostki OSP w Pietnej.
 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ-Budowa budynku garażowego dla OSP w Pietnej.pdf

 

ZIPZałączniki do SIWZ.zip

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-07-01

 

 

 

 


 

 

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ 2 -Przebudowa dróg wewnętrznych w Ligocie Krapkowickiej.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-06-30

 

 

 

 


 

 

 PDFWyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa dróg wewnętrznych w Ligocie Krapkowickiej.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-06-25

 

 

 

 


Przebudowa dróg wewnętrznych w Ligocie Krapkowickiej.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ - Przebudowa dróg wewnętrznych w Ligocie Krapkowickiej.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ-Formularz cenowy..docx

 

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf

 

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ-Ligota Krapkowicka Specyfikacja.doc

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-Ligota Krapkowicka przedmiar.pdf

 

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-06-16

 

 

 

 


 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.

„Zaprojektowanie i budowa dwóch budynków garażowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pietnej i Żużeli”.

 

 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-06-13

 

 

 


 

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa dwóch budynków garażowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej i Żużeli"

Zmiana treści SIWZ.

 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

 

DOCZałącznik nr 1a do SIWZ-Formularz ofertowy.doc

 

PDFZałącznik nr 8a do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-06-04

 

 

 

 


 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa dwóch budynków garażowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej i Żużeli"

 

 

 PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ-Budowa budynków garażowych dla OSP.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art 22 ustawy..doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie z art 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Informacja o przynalezności do grupy kapitałowej.doc

 

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Program funkcjonalno-użytkowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.1 do SIWZ-Program funkcjonalno -użytkowy - cz. rysunkowa.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-05-30

 

 

 


 

Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ -Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz wykonanie zadaszenia nad wjsciem do budynku..pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ-Formularz cenowy..docx

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt umowy z dokumentem gwarancyjnym..pdf

 

ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ-SPECYFIKACE.zip

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZPrzedmiar robót- ZS-P K-ce.pdf

 

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Chudala
Data wytworzenia: 2014-05-15

 

 

 

 

 

 


 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - Remont drogi gminnej -  ul. Kozielskiej w Krapkowicach.

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 9A do SIWZ-Przedmiar robót..pdf

 

PDFZałącznik nr 10.1A do SIWZ-Opis techniczny Kozielska.pdf

 

PDFZałącznik nr 10.10A do SIWZ-Przekrój A-A.pdf

 

PDFZałącznik nr 10.11A do SIWZ-Przekrój B-B.pdf

 

PDFZałącznik nr 10.12A do SIWZ-Przekrój C-C.pdf

 

PDFZałącznik nr 10.13A do SIWZ-Przekrój D-D.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-04-07

 

 

 

 


 

 

Remont drogi gminnej -  ul. Kozielskiej w Krapkowicach.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

 PDFSIWZ - Przebudowa drogi gminnej-ul. Kozielska w Krapkowicach.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ-Formularz cenowy..docx

 

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym.pdf

 

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.doc

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-Przedmiar robót Kozielska.pdf

 

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-03-25

 

 

 

 

 


 

 

Utworzenie Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno Rekreacyjnego  w Krapkowicach.

 

 

 PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art 22 ustawy..doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie z art 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-Informacja o przynalezności do grupy kapitałowej.doc

 

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

ZIPZałącznik nr 7 do SIWZ-Specyfikacje techniczne - Nadodrzańskie Centrum.zip

 

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-Przedmiar robót..pdf

 

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip

 

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ-Formularz cenowy.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej na terenie miasta i gminy Krapkowice.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ-remonty cząstkowe dróg.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-wykaz sprzętu.doc

 

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc

 

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.1 di SIWZ-Remonty nawierzchni do 15 m2-przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.2 do SIWZ-Remonty nawierzchni do 50 m2-przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.3 do SIWZ-Remonty nawierzchni do 100 m2-przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.4 do SIWZ-Dywaniki asfaltobetonowe-przedmiar.pdf

 

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ-Szczegółowe Specyfikacje techniczne.doc

 

PDFZałącznik nr 9 str 1 do SIWZ-wykaz dróg.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 str 2 do SIWZ-wykaz dróg.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 str 3 do SIWZ-wykaz dróg.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 str 4 do SIWZ-wykaz dróg.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 str 5 do SIWZ-wykaz dróg.pdf

 

DOCXZałącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia..docx

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-03-04

 

 

 

 

 


 

 

UWAGA! Zmiana treści SIWZ z dnia 13.02.2014r.

 

DOCXZmiana treści SIWZ z dnia 13.02.2014r...docx

 

DOCXSzczegółowy opis -część informatyczna (ze zmianą)..docx

 

DOCXFormularz cenowy komputery(zmiana treści)..docx

 

PDFZmiana treści SIWZ - Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach..pdf

 

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..docx

 

PDFBiblioteka_ Krapkowice klima przedmiar.pdf

 

PDFBiblioteka-CO1.pdf

 

PDFBiblioteka-WK1.pdf

 

PDFBiblioteka-WK2.pdf

 

PDFBiblioteka-WO1.pdf

 

PDFBiblioteka-WO2.pdf

 

PDFPB_biblioteka_wentylacja 17.05_lista części.pdf

 

PDFzawór proioretetu DH300-dh100-k-pl01r0211.pdf

 

UWAGA!

 

DOCXZmiana treści SIWZ z dnia 10.02.2014r...docx

 

2014Nowy przedmiar robót- r. budowlane- 10.02..2014

 

 

Podmiot udostępniający: Miejska i Gminna Biblioteka w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bartoszyńska
Data wytworzenia: 2014-02-07

 

 

 

 


 

 

UWAGA!

 

DOCXZmiana treści SIWZ z dnia 31.01.2014r...docx

 

ZIPRysunki 1-18.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Miejska i Gminna Biblioteka w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bartoszyńska
Data wytworzenia: 2014-01-31

 

 

 

 

DOCXOgłoszenie o zamów. Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach..docx

 

DOCSIWZ -Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach.doc

 

DOCSIWZ -Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach.doc

 

DOCZał. nr 1 Formularz ofertowy.doc

 

DOCXZał. nr 2 Formularz cenowy-sprzęt komputerowy..docx

 

DOCZał. 3 Formularz cenowy -meble.doc

 

DOCZał. nr 4 Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCXZał. nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia..docx

 

DOCZał. nr 7 Wykaz robót.doc

 

DOCZał. nr 5 Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

PDFZał. nr 8 Projekt umowy.pdf

 

ZIPSpecyfik.techniczne.zip

 

ZIPSpecyfikacje techn.21-23.zip

 

PDFInstalacja elektryczna.pdf

 

PDFInstalacje_sanitarne1.pdf

 

PDFInstalacje_sanitarne2.pdf

 

PDFRoboty budowlane.pdf

 

PDFA9 - Wizualizacje.pdf

 

ZIPEkspert. BIOZ,opis techn..zip

 

ZIPRysunek A6 i A8.zip

 

ZIPRysunki A1-A5.zip

 

ZIPSTATYKA,spis rys.projek. zagosp..zip

 

ZIPInstalacje elektr..zip

 

ZIPInstalacje sanitarne.zip

 

ZIPKonstrukcje.zip

 

DOCXZał. nr 12 szczegółowy opis - część informatyczna..docx

 

DOCZał. 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-meble.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bartoszyńska
Data wytworzenia: 2014-01-24

 

 

 

 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz zasilania  „Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego
w Krapkowicach”.

 

UWAGA!

 

DOCWyjąsnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 03.01.2014.doc

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego......pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ -Oświadczenie o przynal do grupy kapitał...docx

 

PDFZał. nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

PDFZał. nr 8 do SIWZ-Specyfikacje Techniczne..(STWiOR).pdf

 

PDFZał. nr 9 do SIWZ- Przedmiar.pdf

 

PDFZał. nr 10 do SIWZ -Dokumetacja-opis techn..pdf

 

PDFZał. nr 10-1 do SIWZ-E1 - Tablica Licznikowo- - Rozdzielcza.pdf

 

PDFZał. nr 10-2 do SIWZ-E2 - Szafka SE1.pdf

 

PDFZał. nr 10-3 do SIWZ-E3 - Szafka SE2.pdf

 

PDFZał. nr 10-4 do SIWZ-Z1 - Zagospodarowanie.pdf

 

PDFZał. nr 10-5 do SIWZ-Z2 - Zagospodarowanie.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-12-19

 

 

 


 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówieniA publicznego - Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej przy
ul. Prudnickiej pomiędzy ul. Azalii w Krapkowicach oraz ul. Ligonia w Steblowie.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w BZP w dniu 01.10.2013r. pod nr 398138.

 

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ..pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

PDFSIWZ -1. Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej.pdf

 

PDFZał. nr 7.1 do SIWZ-Projekt umowy.doc.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-10-01

 

 

 

 

 


 

Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Prudnickiej pomiędzy ul. Azalii w Krapkowicach
oraz ul. Ligonia w Steblowie.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ - Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności do grupy kapitał...docx

 

PDFZał. nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

PDFZał. nr 8 do SIWZ - Specyfikacje Technicze...( STWiOR ).pdf

 

PDFZał. nr 9 do SIWZ - przedmiar.pdf

 

PDFZał. nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf

 

PDFZał. nr 10-1 do SIWZ - rys. - E-1.pdf

 

PDFZał. nr 10-2 do SIW - rys. - E-2.pdf

 

PDFZał. nr 10-3 do SIWZ - rys.- E-3.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-09-19

 

 

 

 

 

 


 

 

Wyjasnienia nr II i  zmiana treści  SIWZ - zdanie - "Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim"

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf

 

PDFWyjaśnienia II i zmaina treści SIWZ-Rogów Op..pdf

 

PDFRysunek-Schemat ideowy instalacji.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-09-16

 

 

 

 

 


 

 

Wyjasnienia i i zmiana treści  SIWZ - zdanie - "Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim"

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

 

PDFWyjaśnienia i zmaina treści SIWZ-Rogów Op..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFOgloszenie o zamówieniu-Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Dąbrówce Górnej..pdf

 

PDFSIWZ - Budowa centrum rekreacyjno-sportowegow Dąbrówce Górnej.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy. - Kopia.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

XLSZał. nr 5-Harmonogram rzeczowo-finansowy.xls

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia..docx

 

PDFZał. nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

ZIPZał. nr 8 - STWiOR.zip

 

ZIPZał. nr 9 - Przedmiary robót.zip

 

ZIPZał. nr 10 - 1 - Dokumentacja projektowa.zip

 

ZIPZał. nr 10 - 2 Dokumentacja projektowa.zip

 

ZIPZał. nr 10 - 3 Dokumentacja projektowa.zip

 

ZIPZał. nr 10 -4 Dokumentacja projektowa.zip

 

ZIPZał. nr 10 -5 Dokumentacja projektowa.zip

 

ZIPZał. nr 10 - 6 Dokumentacja projektowa.zip

 

ZIPZał. nr 10 - 6 Dokumentacja projektowa.zip

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-09-03

 

 

 

 

 


 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu- Przebudowa sali wiejskiej w Rogowie Op..pdf

 

PDFSIWZ - Przebudowa sali wiejskiej w Rogowie Opolskim.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy. - Kopia.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

XLSZał. nr 5 do SIWZ Harmonogram rzczowo-finansowy.xls

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

DOCZał. nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.doc

 

ZIPZał. nr 8 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip

 

PDFZał. nr 9 do SIWZ - Przedmiary.pdf

 

ZIP1 RYSUNKI - ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA - Kopia.zip

 

ZIP2 RYSUNKI - ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA - Kopia.zip

 

ZIPDokumentacja projektowa-cześć.zip

 

ZIPINSTALACJE WOD-KAN C.O. WENTYLACJA ELEKTRYKA + OPISY DO INSTALACJI.zip

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-08-28

 

 

 

 


 

 

DOCXZmiana treści SIWZ z dnia 07.08.2013..docx

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-08-06

 

 

 

 

 

DOCXOgłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi ul. Kopernika w Steblowie..docx

 

DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej-ul. Kopernika w Steblowie..doc

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy..docx

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

DOCZał. nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.doc

 

ZIPSTWiOR.zip

 

PDF1. Dokumentacja projektowa - 1.pdf

 

ZIP2. Dokumentacja projektowa - 2.zip

 

ZIP3. Dokumentacja projektowa - 3.zip

 

PDFZał. nr 9 do SIWZ-Przedmiary robót.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Mista i Gminy w Krapkowiocach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-08-05

 

 

 

 

Przetarg nr II na "Utworzenie kompleksu sportowo-rekteacyjnego na placu Eichendorffa w Krapkowicach".

 

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

 

PDFSIWZ -Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.pdf

 

PDFProjekt budowlany - PLAC EICHENDORFFA.pdf

 

PDFPrzedmiar robót-Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Placu Eichendorffa w Krapkowicach -.pdf

 

PDFSPIS_SPECYFIKACJI.pdf

 

PDFSPEC1.pdf

 

PDFSPEC2.pdf

 

PDFSPEC3.pdf

 

PDFSPEC4.pdf

 

PDFSPEC5.pdf

 

PDFSPEC6.pdf

 

PDFSPEC7.pdf

 

PDFSPEC8.pdf

 

PDFSPEC9.pdf

 

PDFSPEC10.pdf

 

PDFSPEC11.pdf

 

PDFSPEC12.pdf

 

PDFSPEC13.pdf

 

PDFZ1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAC EICHENDORFFA.pdf

 

PDFZ2 - WYMIAROWANIE PLACU - PLAC EICHENDORFFA.pdf

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 7 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

PDFZał. nr 8 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf

 

DOCXZał. nr 9 do SIWZWymiary urządzeń siłowni zewnętrznej które uznaje się za równoważne..docx

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-07-11

 

 

 

 

 


 

 Przetarg na "Utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na placu EIchendorffa w Krapkowicach".

 

PDFOgłoszenie o przetargu..pdf

 

PDFSIWZ-Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.pdf

 

PDFProjekt budowlany - PLAC EICHENDORFFA.pdf

 

PDFPrzedmiar robót-Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Placu Eichendorffa w Krapkowicach -.pdf

 

PDFSPIS_SPECYFIKACJI.pdf

 

PDFSPEC1.pdf

 

PDFSPEC2.pdf

 

PDFSPEC3.pdf

 

PDFSPEC4.pdf

 

PDFSPEC5.pdf

 

PDFSPEC6.pdf

 

PDFSPEC7.pdf

 

PDFSPEC8.pdf

 

PDFSPEC9.pdf

 

PDFSPEC10.pdf

 

PDFSPEC11.pdf

 

PDFSPEC12.pdf

 

PDFSPEC13.pdf

 

PDFZ1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAC EICHENDORFFA.pdf

 

PDFZ2 - WYMIAROWANIE PLACU - PLAC EICHENDORFFA.pdf

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 7 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCZał. nr 8 do SIWZ-Projekt Umowy.doc

 

DOCXZał. nr 9 do SIWZWymiary urządzeń siłowni zewnętrznej które uznaje się za równoważne..docx

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-06-21

 

 

 

 


 

OGŁOSZNIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

PDFWyjaśnienia i zmaina treści SIWZ z dnia 02.04.2013r..pdf

PDFZałącznik nr 11a do SIWZ.pdf

PDFZałącznik 11b do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf

ZIPekspertyza - załącznik nr 13 do SIWZ.zip

ZIPzałącznik nr 14 do SIWZ.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-04-02

 

 

 

 


Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach

PDFogłoszenie o przetargu..pdf 

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc

 

XLSzal. 6 Harmonogram.xls

 

PDFProjekt umowy- zał. nr 7 do SIWZ.pdf

 

PDFProgram_funkcjonalno-uzytkowy.pdf

 

PDFZał. nr 9 - Studium Wykonalności.pdf

 

PDFSpecyf.Istotnych warunkow zamowienia Zimowe utrzymanie 2011-2012.pdf

 

NR 10-I CZęśćZał. nr 10-I część

 

NR 10-II CZęśćZał. nr 10-II część

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-03-19

 

 

 

 


UWAGA !

DIALOG TECHNICZNY !

 

 

PDFDialog techniczny-zastosowanie OZE Hala sportowa.pdf

 

 

   
   
   

 

 

 

 


 

PDFOgłoszenie o przetargu-remont cząstkowy dróg gminnych....pdf

 

PDFSIWZ - remonty cząstkowe 2013.pdf

 

PDFFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

 

DOCOświadczenie z art. 22- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz sprzętu-załącznik nr 4 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót- załącznik nr 5 do SIWZ.doc

 

PDFProjekt umowy-załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

 

PDFSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Remonty cząstkowe.pdf

 

PDFRemonty cząstkowe do 5 m2 przedmiar.pdf

 

PDFRemonty cząstkowe do 15 m2 przedmiar.pdf

 

PDFRemonty cząstkowe do 50 m2 przedmiar.pdf

 

PDFRemonty cząstkowe dywaniki przedmiar.pdf

 

PDF1.Wykaz dróg przeznaczonych do remontu do remontu-miasto-str 1.pdf

 

PDF2.Wykaz dróg przeznaczonych do remontu do remontu-miasto-str 2.pdf

 

PDF3.Wykaz dróg przeznaczonych do remontu do remontu-miasto-str 3.pdf

 

PDF4.Wykaz dróg przeznaczonych do remontu do remontu-miasto-str 4.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-02-15

 

 

 

 


 

 

PDFOgłoszenie o zmianie z dnia 11-10-2012.pdf

PDFOgłoszenie.pdf

PDFSIWZ- Krapkowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.pdf

PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.pdf

PDFZałącznik nr 4 - doświadczenie zawodowe.pdf

PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 06 - Przedmiar robót ul.Działkowa.pdf

JPEGZałącznik nr 07 - Przedmiar robót ul.Kilińskiego.jpeg

PDFZałącznik nr 08 - Specyfikacja techniczna.pdf

PDFZałącznik nr 09 - Projekt techniczny.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Projekt zagospodarowania terenu - ul.Działkowa.pdf

PDFZałącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu - ul.Działkowa.pdf

JPEGZałącznik nr 12 - Projekt zagospodarowania terenu - ul.Kilińskiego.jpeg

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-10-11

 

 

 

PDFOgłoszenie o zamów. Budowa sceny koncertowo-teatralnej...pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCFormularz ofertowy- zał. nr 1 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie z art. 22 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

DOCWykaz wykonanych robót-zał. nr 4 do SIWZ.doc

DOCWykaz osób- zał. nr 5 do SIWZ.doc

PDFProjekt umowy- zał. nr 6 do SIWZ.pdf

PDFPrzedmiar - Instal.elekt. zał. nr 7a.pdf

PDFPrzedmiar -Rob.budowl. zał. nr 7b.pdf

ZIPSTWiOR - zał. nr 8 do SIWZ.zip

ZIPCzeęść 1.zip

ZIPCzęść 2.zip

ZIPCzęść 3.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-08-23

 

 

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robot malarskich, wymiana wykładzin podłogowych...doc

 

DOCSIWZ.doc

 

DOC1. Formularz ofertowy.doc

 

DOC2. Oświadczenie z art. 22.doc

 

DOC3. Oświadczenie z art. 24.doc

 

DOC4. Wykaz wykonanych robót.doc

 

DOC5. Wykaz osób.doc

 

DOC6. Projekt umowy.doc

 

PDF7. Przedmiary robót.pdf

 

RAR8. STWiOR.rar

 

RAR9. Dokumentacja projektowa.rar

 

 

Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Koziołek
Data wytworzenia: 2012-07-16

 

 

 

DOCZmiana treści SIWZ z dnia 28.05.2012 r..doc

 

 

PDFdroga gminna łacznik DK 45 i DW przedmiar poprawiony.pdf

 

PDFRys. 4.1 Przekrój konstrukcyjny 2012.05.28.pdf

 

PDFRys. 4.3 Przekrój konstrukcyjny 2012.05.28.pdf

 

PDFspecyfikacja_hatelit.pdf

 

_zalacznik11382

 

 

PDFOgloszenie -Remont drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 45....pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót- zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

DOCZestawienie elementów robót - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

 

PDFProjekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

 

PDFPrzedmiary robót - zał. nr 7 do SIWZ.pdf

 

PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁĄCZNIK - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

 

ZIPDokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Wójcik
Data wytworzenia: 2012-05-04

 

 

 

 

DOCZmiana treści SIWZ z dnia 11.04.2012.doc

 

DOCWykaz sprzętu-załącznik nr 4a do SIWZ.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-04-11

 

 

 

DOCOgloszenie o zamówieniu na Remonty cząstkowe dróg gminnych.doc

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz sprzętu-załącznik nr 4 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót- załącznik nr 5 do SIWZ.doc

 

PDFProjekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym-załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

 

JPEGKopia Przedmiary robót - załączanik nr 7.jpeg
Kopia Przedmiary robót - załączanik nr 7.jpeg

 

PDFSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Remonty cząstkowe.pdf

 

PDFSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Remonty cząstkowe.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowiccah
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-04-04

 

 

 

DOCOgloszenie o zamówieniu-Wymiana okien w budynku sali gimnastcznej.doc

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót-zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

DOCProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym.doc

 

PDFPRZEDMIAR ZSS nr 1 w Krapkowica WYMIANA OKIEN- zał. nr 6.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA OKIEN ZSS NR1 KRAPKOWICE-zał. nr 7.pdf

 

PDFFOTO_wymiana okien_ZSS nr1 krapkowice.pdf

 

PDFZSS Nr1 Krapkowice schemat okna O1.pdf

 

PDFZSS Nr1 Krapkowice schemat okna O2.pdf

 

PDFZSS Nr1 Krapkowice schemat okna O3.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: ZSS Nr 1  w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Wichary
Data wytworzenia: 2011-11-10

 

 

 

 

 

PDFWyjasnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 17.02.2011.pdf

 

PDFProjekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-02-17

 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej ul. 3 Maja w Krapkowicach.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót- zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

DOCZestawienie elementów robót- zał. nr 5 do SIWZ.doc

 

PDFProjekt umowy.pdf

 

PDFPrzedmiar_remont_3-go_Maja.pdf

 

PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3-go Maja w KRAPKOWICE.pdf

 

PDFZagospodarowanie terenu 1.pdf

 

PDFZagospodarowanie_terenu_2.pdf

 

PDFZagospodarowanie_terenu_3.pdf

 

RARNowy Archiwum WinRAR-a.rar

 

RARNowy Archiwum WinRAR-a (2).rar

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-02-08

 

 

 

 

PDFZmiana treści SIWZ z dnia 08.12.10.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-12-08

 

 

 

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 26.11.10.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-11-26

 

 

 

DOCWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 23.11.10.doc

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-11-23

 

 

 

DOCWyjasnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 18.11.10.doc

 

PDFSCHEMAT.pdf

 

PDFZagospodarowanie terenu - ŻYWOCICE - HALA SPORTOWA.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-11-18

 

 

 

DOCWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 12.11.10.doc

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-11-12

 

 

 

UWAGA!

 

PDFZmiana treści SIWZ z dnia 10.11.2010r..pdf

 

DOCFormularz ofertowy- zał. nr 1 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz osób- zał. nr 5 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót-zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-11-10

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu- Budowa ogólnodostepnej sali sportowej w Żywocicach.pdf

 

RARSIWZ z załącznikami od 1-6.RAR

 

ZIPI część Dokumentacja projektowa-konstrukc.i architekt..zip

 

ZIPII część Dokumentacja projektowa- konstrukc. i architekt..zip

 

ZIPIII część dokum.projekt.-instalacje elektryczne.zip

 

ZIPIV część Dokumen.projekt-wytyczne dla branżystów inst. wod.-kan.zip

 

ZIPV część dokument.projektowa-wod.-kan..zip

 

ZIPVI część dokument.projekt.-Obliczenia.zip

 

ZIPVII część dokum.projektowej -Poradnik climasystem.zip

 

ZIPMapki i charakterystyka energetyczna.zip

 

PDFPrzedmiary robót- zał.nr 7 do SIWZ.pdf

 

ZIPZał. nr 8 do SIWZ-I część STWiOR.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-10-27

 

 

 

 

Uwaga!

 

PDFZmiana treści SIWZ z dnia 20.07.2010.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr inż. Teresa Wichary
Data wytworzenia: 2010-07-20

 

 

 

PDFOgloszenie o zamówieniu na Przebudowe dachu budynku sali gimnastcznej w ZSS Nr 1 w Krapkowicach.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFFormularz ofertowy.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 22.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 24.pdf

 

DOCWykaz wykonanych robót-zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

PDFProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym.pdf

 

PDFNAKŁADY_ZSS NR 1 KR-CE REMONT DACHU.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz1.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz2.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz3.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz4.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz5.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz6.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz7.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz8.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz9.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz10.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz11.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz12.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz13.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz14.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz15.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz16.pdf

 

PDFSPECYFIKACJA cz17.pdf

 

PDFspis tresci do specyfikacji.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: ZSS Nr 1 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr inż. Teresa Wichary
Data wytworzenia: 2010-07-10

 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Steblowie I etap.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

PDFOświadczenie z art. 22.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 24.pdf

 

PDFWykaz wykonanych robót-zał. nr 4 do SIWZ.pdf

 

PDFProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym-zał nr 5 do SIWZ.pdf

 

PDFPrzedmiar robót- zał. nr 6 do SIWZ.pdf

 

PDFSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- Steblów.pdf

 

DOCMapa.doc

 

TIFscan747.tif

 

TIFscan748.tif

 

TIFscan749.tif

 

DOCOpis techniczny.doc

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-07-08

 

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na Budowę zadaszenia tarasu w budynku ŚDS w Krapkowicach.doc

 

DOCSIWZ.doc

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót-zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

DOCProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym.doc

 

PDFPrzedmiar robót- zał. nr 6 do SIWZ.pdf

 

ZIPSTWiOR - I część.zip

 

ZIPSTWiOR- II część.zip

 

ZIPArchitektura - I część.zip

 

ZIPArchitektura - II część.zip

 

ZIPKonstrukcja.zip

 

 

 

 

PDFZmiana treści SIWZ z dnia 28.05.10.pdf

 

PDFWyjaśnienia do SIWZ i zmiana jej treści z dnia 25.05.2010.pdf

 

PDFWyjaśnienia do SIWZ i zmiana jej treści z dnia 20.05.2010.pdf

 

DOCOświadczenie z art. 22- zał.nr 6a.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24- zał.nr 6b.doc

 

ZIPBadania geotechniczne.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-05-20

 

 

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na Wykonanie boisk sportowych ORLIK 2012.doc

 

DOCSIWZ z załącznikami.doc

 

ZIPProjekt- wod.-kan..zip

 

ZIPProjekt zagospodarowania działki.zip

 

ZIPProjekt- architektura.zip

 

ZIPProjekt- elektyczne.zip

 

ZIPPrzedmiary robót.zip

 

ZIPSST -1.zip

 

PDFSST-2a.pdf

 

PDFSST-2b.pdf

 

ZIPUzgodnienia-1.zip

 

ZIPUzgodnienia- 2.zip

 

ZIPUzgodnienia-3.zip

 

ZIPUzgodnienia-4.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-05-05

 

 

 

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówien. na Wykonanie remontów cząstkowych dróg.doc

 

DOCSIWZ.doc

 

PDFFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

 

PDFOświadczenie z art. 22- załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 24- załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 24 dla osób fizycznych - zał. nr 4 do SIWZ.pdf

 

DOCWykaz sprzętu-załącznik nr 5 do SIWZ.doc

 

PDFWykaz sprzętu-załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

 

DOCWykaz wykonanych robót- załącznik nr 6 do SIWZ.doc

 

PDFWykaz wykonanych robót- załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

 

PDFProjekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

 

PDFPrzedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

 

PDFSTWiOR- załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd MIasta i GMiny w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCWyjasnienia do treści i zmiana treści SIWZ na Podniesienie standardu świadczonych uslug kulturowych....doc

 

ZIPNowy WinRAR ZIP archive.zip

 

ZIPNowy WinRAR ZIP archive (2).zip

 

PDFSYGNALIZACJA POŻARU_19.pdf

 

ZIPPrzedmiary - Nowe.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mdr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-03-22

 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu na Podniesienie standardu świadczonych usług kulturowych....pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFFormularz ofertowy.pdf

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

PDFOświadczenie z art. 22.pdf

 

 

DOCOświadczenie z art. 22.doc edytuj >>

DOCOświadczenie z art. 22.doc

DOCOświadczenie z art. 22.doc edytuj >>

 

PDFOświadczenie z art. 24.pdf

 

DOCOświadczenie z art. 24.doc

 

PDFWykaz wykonanych robót-zał. nr 4 do SIWZ.pdf

 

DOCWykaz wykonanych robót-zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

PDFProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym-zał nr 5 do SIWZ.pdf

 

_zalacznik8103

 

ZIPprzedmiary.zip

 

ZIPsprcyfikacje 1.zip

 

ZIPspecyfikacje 2.zip

 

ZIParchitektura 1.zip

 

ZIParchitektura 2.zip

 

ZIPinstalacje elektryczne.zip

 

ZIPinstalacje sanitarne1.zip

 

PDFinstalacje sanitarne -2.pdf

 

ZIPkonstrukcje 1.zip

 

ZIPkonstrukcje 2.zip

 

ZIP3.zip

 

 

ZIPinstalacje sanitarne1.zip edytuj >>

 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej ul. Górna w Krapkowicach.pdf 

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFFormularz ofertowy.pdf

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

PDFOświadczenie z art. 22.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 24.pdf

 

PDFWykaz wykonanych robót-1.pdf

 

PDFProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym-zał nr 5 do SIWZ.pdf

 

PDFPrzedmiary robót- załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

 

PDFSTWiOR - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

 

PDFGórna rys 1.pdf

 

PDFGórna rys 2.pdf

 

PDFGórna rys 3.pdf

 

PDFGórna rys 4.pdf

 

PDFGórna rys 5.pdf

 

PDFGórna rys 6.pdf

 

PDFGórna rys 7.pdf

 

PDFGórna rys 8.pdf

 

PDFGórna rys 9.pdf

 

PDFGórna rys 10.pdf

 

PDFGórna rys 11.pdf

 

PDFGórna rys 12.pdf

 

PDFGórna rys 13.pdf

 

UWAGA!

 

PDFWyjąsnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 19.02.10.pdf

 

PDFPoprawiony przedmiar robót.pdf

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-02-09

 

 

PDFSTWiOR - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf edytuj >>

 

 

PDFProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym-zał nr 5 do SIWZ.pdf edytuj >>

 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu-Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla domków .....pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFFormularz ofertowy.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.pdf

 

PDFWykaz wykonanych robót.pdf

 

PDFProjekt umowy.pdf

 

PDFprzedmiar Kanalizacja deszczowa I.pdf

 

PDFSpecyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót.pdf

 

PDFopis techniczny - kanalizacja deszczowa Krapkowice.pdf

 

PDFrys.nr 05- projekt zagospodarowania terenu sekcja 474.323.07.pdf

 

PDFrys.nr 06- projekt zagospodarowania terenu sekcja 474.323.07.pdf

 

PDFrys.nr 07- profil kanalizacji deszczowej odcinek W-1 do 1.pdf

 

PDFrys.nr 08- profil kanalizacji deszczowej odcinek 1 do 8.pdf

 

PDFrys.nr 19- kanał otwarty punkt W3.pdf

 

PDFrys.nr 20- kanał otwarty punkt W2.pdf

 

PDFrys.nr 21- kanał otwarty punkt W1.pdf

 

PDFrys.nr 22- schemat przełożenia wodociągu.pdf

 

PDFrys.nr 22.1- profil przekładki wodociągu.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-10-16

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na Budowę szybu windy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach.doc

 

DOCSIWZ.doc

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót.doc

 

DOCWykaz osób.doc

 

DOCProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym.doc

 

PDFDobudowa_windy.pdf

 

PDFInstalacja_elektryczna.pdf

 

PDFSpec_1.pdf

 

PDFSpec_2.pdf

 

PDFSpec_3.pdf

 

PDFSpec_4.pdf

 

PDFSpec_5.pdf

 

PDFSpec_6.pdf

 

PDFSpec_7.pdf

 

PDFSpec_8.pdf

 

PDFSpec_9.pdf

 

PDFSpec_10.pdf

 

PDFSpec_11.pdf

 

PDFSpec_12.pdf

 

PDFSPIS SPECYFIKACJI.pdf

 

PDFSpec_13.pdf

 

PDFSpec_14.pdf

 

PDFSpec_15.pdf

 

PDFSpec_16.pdf

 

PDFSpec_17.pdf

 

PDFSpec_18.pdf

 

PDFSpec_19.pdf

 

PDFSpec_20.pdf

 

PDFSpec_21.pdf

 

PDFSpec_22.pdf

 

PDFSPEC_23.pdf

 

PDFSpec_24.pdf

 

PDFK1.pdf

 

PDFK2.pdf

 

PDFK3.pdf

 

PDFOpis_inst_elektryczna.pdf

 

PDFVisio-Dom Samopomocy- skrzynka - SZ.pdf

 

PDFVisio-Dom Samopomocy-pietro - fragment.pdf

 

PDFVisio-Dom Sampomocy -parter - fragment.pdf

 

PDFA1 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf

 

PDFA2 - PRZUT PIĘTRA.pdf

 

PDFA3 - RZUT DACHU.pdf

 

PDFA4 - PRZEKRÓJ AA.pdf

 

PDFA5 - ELEWACJE.pdf

 

PDFA6 - ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf

 

PDFEkspertyza_bud_istn.pdf

 

PDFInformacja BIOZ.pdf

 

PDFOpis_techniczny.pdf

 

PDFParametry techniczne dźwigu.pdf

 

PDFZ1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

 

PDFSpis_rysunków.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Mrosek
Data wytworzenia: 2009-10-02

 

 

 

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na remont pokrycia dachu budynku szkoły.doc

 

DOCSIWZ-1.doc

 

PDFFormularz ofertowy.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.pdf

 

PDFWykaz wykonanych robót.pdf

 

PDFWykaz osób.pdf

 

PDFProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym.pdf

 

PDFPrzedmiar robót.pdf

 

PDFSpecyfikacje_techniczne_wymiana_pokrycia_dachu_PSP_nr_1_Krapkowice.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: PSP NR 1 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Bozena Koziolek
Data wytworzenia: 2009-07-20

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Steblowie.doc

 

DOCSIWZ.doc

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót.doc

 

DOCWykaz osób.doc

 

DOCProjekt umowy z dokumentem gwarancyjnym.doc

 

DOCPrzedmiar robót- zał. nr 6 do SIWZ.doc

 

DOCSTWiOR- zał. nr 7 do SIWZ.doc

UWAGA!

 

DOCZmiany do SIWZ z dnia 29.05.2009r..doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu na Remonty cząstkowe dróg.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFFormularz ofertowy.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.pdf

 

PDFWykaz sprzętu.pdf

 

PDFWykaz robót.pdf

 

PDFProjekt umowy.pdf

 

PDFPrzedmiary robót.pdf

 

PDFSTWiOR.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i GMiny w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-03-30

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

UWAGA!  Wyjasnienia do treści SIWZ

DOCWyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.03.09.doc

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej ul Żeromskiego w Krapk.doc

 

DOCFormularz ofertowy.doc

 

DOCSIWZ.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc

 

DOCWykaz wykonanych robót.doc

 

DOCProjekt umowy.doc

 

DOCPrzedmiar robót.doc

 

DOCSTWiOR.doc

 

DWGZagospodarowanie ostateczny.dwg

 

TIFKrapkowice_Zeromskiego_1_k.tif

 

PDFopis_techniczny.pdf

 

PDFprzekrĂłj_konstukcyjny_AA.pdf

 

PDFprzekrĂłj_konstukcyjny_BB.pdf

 

PDFprzekrĂłj_konstukcyjny_CC.pdf

 

PDFprzekrĂłj_konstukcyjny_DD.pdf

 

PDFprzekrĂłj_konstukcyjny_EE.pdf

 

PDFprzekrĂłj_konstukcyjny_FF.pdf

 

PDFprzekrĂłj_konstukcyjny_GG.pdf

 

PDFprzekrĂłj_konstukcyjny_HH.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-02-20

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

DOCOgloszenie o zamówieniu na Budowę kanalizacji sanitarnej w częściach nie skanalizowanych.....doc

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-09-11

\

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

DOCUnieważniepostepowania na Budowę kanlaizacji sanitarnej w częściach nie skanalizowanych.....doc

DOCInformacja uzupelniajaca do Uniewaznienia postępowania na Budowę kanalizacji sanitarnej w częściach nie skanalizowanych....doc

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2008-09-11

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na Budowę kanalizacji sanitarnej w częściach nie skanalizowanyc....doc

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2008-09-09

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na przebudowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowań w Krapkowicach.doc

DOCSIWZ.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc

DOCWykaz wykonanych robót.doc

DOCWykaz osób.doc

DOCProjekt umowy z kartą gwarancyjną.doc

DOCPrzedmiar robót- skrzyżowanie ul. Opolskiej -1 Maja-Głowackiego-Drzymały-Podgórnej.doc

DOCPrzedmiar robót-skrzyżowanie ul. Ks.Koziołka-Żeromskiego-3 Maja.doc

DOCSTWiOR - sygnalizacja świetlna Ks. Koziołka, 3 Maja,Żeromskiego.doc

DOCSTWiOR- sygnalizacja świetlna ul. Opolska,1Maja,Głowackiego, Drzymały,Podgórna.doc

DOCSTWiOR-oznakowanie pionowe.doc

DOCSTWiOR-oznakowanie poziome.doc

RARZWD KO 409.part1.rar

RARZWD KO 409.part2.rar

RARZWD KO 409.part3.rar

RARZWD KO 409.part4.rar

DOCopis sygnalizacji ks koziolka-3maja-zeromskiego_24.10.2006.doc

DOCopis sygnalizacji opolska-1maja-głowackiego_24.10.2006.doc

PDF2008-07_Plan 1.pdf

PDF2008-07_Plan 2.pdf

PDFN-01-Koziołka-3 Maja - Żeromskiego-Piastowska.pdf

PDFN-02-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFN-03-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFN-04-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFN-05-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFN-06-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFN-07-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFN-08-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFN-09-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFN-10-Program 01P072 8_2001.pdf

PDFN-11-Ocena.pdf

PDFN-12-Program 02P080 8_2001.pdf

PDFN-13-Ocena.pdf

PDFN-14-Plan 1.pdf

PDFN-15-Ocena.pdf

PDFN-16-Plan 2.pdf

PDFN-17-Ocena.pdf

PDFN-18-Plan 3.pdf

PDFN-19-Ocena.pdf

PDFN-20-Plan 4.pdf

PDFN-21-Ocena.pdf

PDFS-01-Opolskiej-1Maja - Głowackiego-Drzymały-Podgorna .pdf

PDFS-02-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFS-03-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFS-04-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFS-05-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFS-06-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFS-07-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFS-08-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFS-09-Plan obciazenia strumienia.pdf

PDFS-10-Program 01P064 7_2001.pdf

PDFS-11-Ocena.pdf

PDFS-12-Program 02P072 7_2001.pdf

PDFS-13-Ocena.pdf

PDFS-14-Plan 1.pdf

PDFS-15-Ocena.pdf

PDFS-16-Plan 2.pdf

PDFS-17-Ocena.pdf

PDFS-18-Plan 3.pdf

PDFS-19-Ocena.pdf

PDFS-20-Plan 4.pdf

PDFS-21-Ocena.pdf

PDF1-01-Knoten-Ks_ Koziołka - 3 Maja.pdf

PDF1-02-SG-Grupy sygnałowe.pdf

PDF1-03-ZZ-Tablica czasów międzyzielonych.pdf

PDF1-04-Diagram faz ruchu.pdf

PDF1-05-Zestawienie PmF.pdf

PDF1-06-Zestawienie PmF.pdf

PDF1-07-Programy stałoczasowe.pdf

PDF1-08-Programy stałoczasowe.pdf

PDF1-09-Program startowy i końcow.pdf

PDF1-10-Harmonogram tygodniowy.pdf

PDF1-11-Zestawienie detektorów.pdf

PDF1-12-Plan ramowy 1.pdf

PDF1-13-Plan ramowy 2.pdf

PDF1-14-Plan ramowy 3.pdf

PDF1-15-Plan ramowy 4.pdf

PDF1-16-17-Logika przygotowawcza.pdf

PDF1-18-Glówna logika.pdf

PDF1-19-Parametry.pdf

PDF1-20-Zmienne.pdf

PDF1-21-Funkcje.pdf

PDF2-01-Ks_ Koziołka-Żeromskiego.pdf

PDF2-02-SG-Grupy sygnałowe.pdf

PDF2-03-ZZ-Tablica czasów międzyzielonych.pdf

PDF2-04-Diagram faz ruchu.pdf

PDF2-05-Zestawienie PmF.pdf

PDF2-06-Programy stałoczasowe.pdf

PDF2-07-Programy stałoczasowe.pdf

PDF2-08-Program startowy i końcowy.pdf

PDF2-09-Harmonogram tygodniowy.pdf

PDF2-10-Zestawienie detektorów.pdf

PDF2-11-Plan ramowy 1.pdf

PDF2-12-Plan ramowy 2.pdf

PDF2-13-Plan ramowy 3.pdf

PDF2-14-Plan ramowy 4.pdf

PDF2-15-18-Logika przygotowawcza.pdf

PDF2-19-Główna logika.pdf

PDF2-20-Parametry.pdf

PDF2-21-Zmienne.pdf

PDF2-22-Funkcje.pdf

PDF3-01-ul_1 Maja-Głowackiego _ul_Opolska-Rynek.pdf

PDF3-02-Grupy sygnałowe.pdf

PDF3-03-Tablica czasów międzyzielonych.pdf

PDF3-04-Diagram faz ruchu.pdf

PDF3-05-Zestawienie PmF.pdf

PDF3-06-Programy stałoczasowe.pdf

PDF3-07-Programy stałoczasowe.pdf

PDF3-08-Program startowy i końcowy.pdf

PDF3-09-Harmonogram tygodniowy.pdf

PDF3-10-Zestawienie detektorów.pdf

PDF3-11-Plan ramowy 1.pdf

PDF3-12-Plan ramowy 2.pdf

PDF3-13-Plan ramowy 3.pdf

PDF3-14-Plan ramowy 4.pdf

PDF3-15-16-Logika przygotowawcza.pdf

PDF3-17-Główny logika.pdf

PDF3-18-Parametry.pdf

PDF3-19-Zmienne.pdf

PDF3-20-Funkcje.pdf

PDF4-01-ul_ Głowackiego _ Drzymały - Podgórna.pdf

PDF4-02-SG-Grupy sygnałowe.pdf

PDF4-03-Tablica czasów międzyzielonych.pdf

PDF4-04-Diagram faz ruchu.pdf

PDF4-05-Zestawienie PmF.pdf

PDF4-06-Programy stałoczasowe.pdf

PDF4-07-Program startowy i końcowy.pdf

PDF4-08-Harmonogram tygodniowy.pdf

PDF4-09-Zestawienie detektorów.pdf

PDF4-10-Plan ramowy 1.pdf

PDF4-11-Plan ramowy 2.pdf

PDF4-12-Plan ramowy 3.pdf

PDF4-13-Plan ramowy 4.pdf

PDF4-14-Logika_przygotowawcza.pdf

PDF4-15-TK4_Glowny_logika.pdf

PDF4-16-Parametry.pdf

PDF4-17-Zmienne.pdf

PDF4-18-Funkcje.pdf

 

------------------------------------------------------------

DOCOgloszenie o zamówieniu na Wymianę stolarki okiennej i remont dachu w ZSS nr 1 w Krapkowicach.doc

DOCSIWZ.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc

DOCWykaz wykonanych robót.doc

DOCPrzedmiar robót-wymiana okien.doc

DOCPrzedmiar robót- remont dachu nad salą gimnastyczną.doc

DOCSTWiOR - wymiana okien.doc

DOCSTWiOR- remont dachu.doc

DOCProjekt umowy.doc

DOCRysunki konstrukcji okien.doc

 

DOCWyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.07.2008r..doc

DOCzał. do pisma z dnia 11.07.2008r. -STWiOR-okna PCV.doc

DOCModyfikacja treści SIWZ z dnia 23.07.2008r.dot. zadania nr 1-Wymiana okien.doc

DOCUnieważnienie postępowania-zad.nr 2 - Remont dachu DACH.doc

 

-----------------------------------------------------------------------

DOCOgłoszenie o zamówieniu na Budowę sali gimnastycznej w Kórnicy.doc

DOCSIWZ.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc

DOCWykaz wykonanych robót.doc

DOCWykaz osób.doc

DOCProjekt umowy z kartą gwarancyjną.doc

DOCPrzedmiar robót-roboty budowlane-zał.nr 6 do SIWZ.doc

DOCPrzedmiar robót-roboty instalacyjne-zał.nr 6 do SIWZ.doc

PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-BRANŻA ELEKTRYCZNA-KÓRNICA SALA GIMNASTYCZNA.PDF

PDFSTWiOR - zał. nr 7 do SIWZ-instalacje.PDF

PDFSTWiOR- zał. nr 7 do SIWZ roboty budowlane.pdf

PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 02-BRANŻA ELEKTRYCZNA-KÓRNICA SALA GIMNA.PDF

PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 03-BRANŻA ELEKTRYCZNA-KÓRNICA SALA GIMNA.PDF

PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 04-BRANŻA ELEKTRYCZNA-KÓRNICA SALA GIMNA.PDF

PDFOPISTE~2.PDF

PDFOPISTE~7.PDF

PDFPROJEK~D.PDF

PDFRYS NR 1-RZUT PRZYZIEMIA.pdf

PDFRYS NR 2-RZUT NA POZ. +1,80.pdf

PDFRYS NR 3-RZUT DACHU.pdf

PDFRYS NR 4-PRZEKRÓJ A-A.pdf

PDFRYS NR 5-PRZEKRÓJ B-B.pdf

PDFRYS NR 6-ELEWACE 1.pdf

PDFRYS NR 7-ELEWACJE 2.pdf

PDFRYS NR 8-ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI.pdf

PDFRYS NR 9-RZUT FUNDAMENRTÓW.pdf

PDFRYS NR 11-BELKA STALOWA HEA450.pdf

PDFRYS NR 12-BELKA STALOWA HEA260.pdf

PDFRYSNR1~5.PDF

PDFOPISTE~2.PDF

PDFRYS NR 1i-INSTALACJA WOD-KAN.pdf

PDFRYS NR 2i-INSTALACJE CO.pdf

PDFRYS NR 3i-ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO.pdf

PDFRYS NR 4i-INSTALACJA ZASILANIA AGREGATÓW.pdf

PDFRYS NR 5i-ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZASILANIA.pdf

PDFRYS NR 6i-INSTALACJA WENTYLACJI.pdf

PDFRYS NR 7i-WENTYLACJA PRZEKRÓJ A-A.pdf

PDFZESTA~12.PDF

PDFZESTAW~7.PDF

PDFZESTAW~C.PDF

PDFOPISTE~2.PDF

PDFRYS NR 1E-SCHEMAT IDEOWY ZASILANA.pdf

PDFRYS NR 2E-PLAN INSTALACJI ZASILANIA.pdf

PDFRYS NR 3E-PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD.pdf

PDFRYS NR 4E-PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.pdf

PDFRYS NR 5E-ROZMIESZCZENIE APARATURY.pdf

PDFOPISTE~2.PDF

PDFOPISTE~7.PDF

PDFPROJEK~D.PDF

PDFRYS NR 3E-PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD.pdf

PDFRYS NR 1-RZUT PRZYZIEMIA.pdf

PDFRYS NR 2-RZUT NA POZ. +1,80.pdf

PDFRYS NR 3-RZUT DACHU.pdf

PDFRYS NR 4-PRZEKRÓJ A-A.pdf

PDFRYS NR 5-PRZEKRÓJ B-B.pdf

PDFRYS NR 6-ELEWACE 1.pdf

PDFRYS NR 7-ELEWACJE 2.pdf

PDFRYS NR 8-ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI.pdf

PDFRYS NR 9-RZUT FUNDAMENRTÓW.pdf

PDFRYS NR 10-KONSTRUKCJA DACHU I WZMOCNIEŃ, NADPROŻA.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY-CZ. INSTALACYJNA-KÓRNICA SALA GIMNASTYCZNA.pdf

PDFRYS NR 1E-SCHEMAT IDEOWY ZASILANA.pdf

PDFRYS NR 1i-INSTALACJA WOD-KAN.pdf

PDFRYS NR 2E-PLAN INSTALACJI ZASILANIA.pdf

PDFRYS NR 2i-INSTALACJE CO.pdf

PDFRYS NR 3i-ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO.pdf

PDFRYS NR 4E-PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.pdf

PDFRYS NR 4i-INSTALACJA ZASILANIA AGREGATÓW.pdf

PDFRYS NR 5E-ROZMIESZCZENIE APARATURY.pdf

PDFRYS NR 5i-ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZASILANIA.pdf

PDFRYS NR 6i-INSTALACJA WENTYLACJI.pdf

PDFRYS NR 7i-WENTYLACJA PRZEKRÓJ A-A.pdf

PDFZESTAW~7.PDF

PDFZESTAW~C.PDF

PDFZESTAWIENIE MATERIAŁÓW-WENTYLACJA-KÓRNICA SALA GIMNASTYCZNA.pdf

PDFANEKS-SALA GIMNASTYCZNA W KÓRNICY-ALTERNATYWY POSADZKI.pdf

PDFANEKS-SALA GIMNASTYCZNA W KÓRNICY-INSTALACJE CO-2i_A.pdf

PDFANEKS-SALA GIMNASTYCZNA W KÓRNICY-INSTALACJE CO-3i_A.pdf

PDFANEKS-SALA GIMNASTYCZNA W KÓRNICY-OPIS TECHNICZNY.pdf

PDFANEKS-SALA GIMNASTYCZNA W KÓRNICY-OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA CO.pdf

PDFANEKS-SALA GIMNASTYCZNA W KÓRNICY-ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW CO.pdf

 

DOCModyfikacja treści SIWZ z dnia 10.07.2008r..doc

DOCZał.do pisma z dnia 10.07.2008r. Przedmiar robót -kanalizacja sanit.,wentylacja.doc

DOCWyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.07.2008 Budowa sali gimanstcznej w Kornicy.doc

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

DOCOgłoszenie o zamówieniu - Wymiana stolarki okiennej i remont łazienki w PP nr 6 ....doc

DOCSIWZ.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc

DOCWykaz wykonanych robót.doc

DOCPrzedmiar robót - wymiana okien.doc

DOCPrzedmiar robót- remont łazienki.doc

DOCSTWiOR- wymiana stolarki.doc

DOCSTWiOR (roboty malarskie)-remont łazienki.doc

DOCSTWiOR(tynki,posadzki)- remont łazienki.doc

DOCProjekt umowy.doc

 

DOCModyfikacja treści SIWZ z dnia 27.06.08.doc

DOCRysunek-konstrukcje-wymiana okien.doc

--------------------------------------------------------

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Żużeli.doc

 

DOCSIWZ.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc

DOCWykaz wykonanych robót.doc

DOCProjekt umowy.doc

DOCPrzedmiar robót- zał. nr 5 do SIWZ.doc

DOCSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-zał.nr 6 do SIWZ.doc

DOCDok.projekt.zał.nr 7 do SIWZ -Rys. 1.doc

DOCDok.projekt.zał.nr 7 do SIWZ -Rys. 2.doc

DOCDokument. projekt. - załącznik nr 7 do SIWZ- czesc 1.doc

DOCDokument. projekt.zał. nr 7 do SIWZ- czesc 2.doc

DOCDokument. projekt. - załącznik nr 7 do SIWZ- czesc 3.doc

DOCModyfikacja treści SIWZ z dnia 19.06.2008r..doc

DOCZałącznik nr 5 a do SIWZ.doc

DOCModyfikacja treści SIWZ z dnia 23.06.08r..doc