Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum ogłoszeń o przetargach - usługi

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zadanie nr 1 - Wycinka i pielęgnacja drzew .

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ-Wycinka i pielęgnacja drzew.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz usług.doc

 

DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

PDFZał. nr 6 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf

 

DOCXZał. nr 7 do SIWZ-Formularz cenowy..docx

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-12-31

 

 

 


 

 

 

 Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdów Gminy Krapkowice wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDF01 Gm Krapkowice_siwz do 207 000_2015 2017_komunikacja.pdf

 

PDF03 Gm. Krapk_ komunikacja zał. 1_1C_szczególne.pdf

 

XLS04.Gm. Krapk_ komunik Zał. 1_2C_Rozszerzenia AC.xls

 

XLS05 Gm. Krapk_ komunik._Zał. 1.2C_Rozszerzenia ASS.xls

 

XLS06_Gm._Krapkowice_kom_2015_2017_wykaz_pojazdow_SIWZ.xls

 

PDF07 Gm Krapkowice_ubezp 2015 2017 umowa generalna_komunikacja 3 letnia Rozdz V.pdf

 

XLSXgmina Krapkowice_zaświadczenie szkodowe_2014 10 21_UNIQA kom..xlsx

 

XLSKopia 02_Gm Krapk_ub 2015 2017_komunikacja wniosek_zał 1C (3).xls

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-11-27

 

 

 

 

 


 

 

Gimnazjalny Inkubator Talentów.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ - IV postępowanie - zajęcia edukacyjne w ramach projektu Gimnazjalny Inkubator Talentów.pdf

 

DOCzalacznik nr 1 wzór formularza ofertowego.doc

 

DOCzalacznik nr 2 oswiadczenie art 22 pzp.doc

 

DOCzalacznik nr 3 oswiadczenie z art 24 pzp.doc

 

DOCzalacznik nr 4 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

 

DOCzalacznik nr 5 wykaz osób.doc

 

DOCzalacznik nr 6 pisemne zobowiązanie.doc

 

PDFzałącznik nr 7 projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-11-24

 

 

 


 

Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice.

 

 PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
 

DOCZał. nr 4 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ -Oświadczenie o przynal. do grupy kapitał...docx

 

PDFZał. nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

DOCXZał. nr 8 do SIWZ-Wykaz ulic do mechanicznego zamiatania na terenie miasta Krapkowice-Zad. 1..docx

 

XLSXZał. nr 9 do SIWZ-Wykaz ulic do oczyszczania na zgłoszenie...xlsx

 

DOCXZał. nr 10 do SIWZ-Wykaz chodników do oczyszczania-Zad. 2..docx

 

XLSXZał. nr 11 do SIWZ-wykaz koszy Krapkowice..xlsx

 

XLSXZał. nr 12 do SIWZ-wykaz koszy..xlsx

 

DOCXZał. nr 13 do SIWZ-Wykaz placów i chodników do ręcznego oczyszczania..docx

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-17

 

 

 

 


 

 

Zmiana treści SIWZ.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice.

 

PDFZmiana treści SIWZ-II.pdf

 

PDFZałącznik nr 12b do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-15

 

 

 

 


 

 

Wyjaśnienie  do treści SIWZ.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice.

 

PDFOdpowiedź na zapytanie do treści SIWZ.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-13

 

 

 

 


 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ- Zimowe utrzymanie dróg - 2014-2015.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego.doc

 

PDFZał. nr 5 do SIWZ -Projekt umowy.pdf

 

PDFZał. nr 6 do SIWZ-Wykaz dróg w mieście do zimowego utrzymania-odśniezanie.pdf

 

PDFZał. nr 7 do SIWZ-Wykaz dróg w mieście do zimowego utrzymania-posypywanie.pdf

 

PDFZał. nr 8 do SIWZ-Wykaz chodników do zimowego utrzymania.pdf

 

PDFZał. nr 9 do SIWZ-Wykaz posypywania dróg gminnych w rejonie skrzyżowań..pdf

 

PDFZał. nr 10 do SIWZ-Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania.pdf

 

DOCXZał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

DOCXZał. nr 12 do SIWZ-Formularz cenowy-Zad. I..docx

 

DOCZał. nr 13 do SIWZ - Formularz cenowy - Zadanie II..doc

 

DOCZał. nr 14 do SIWZ-Formularz cenowy-Zadanie III..doc

 

DOCZał. nr 15do SIWZ-Formularz cenowy-Zadanie IV..doc

 

DOCZał. nr 16 do SIWZ-Formularz cenowy- Zadanie V.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-13

 

 

 

 


 

 

 

Zmiana treści SIWZ.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice.

 

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 12a do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-13

 

 

 

 


 

Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą Gimnazjalny Inkubator Talentów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


DOCXogłoszenie o zamówieniu..docx

PDFSIWZ.pdf

DOCzalacznik nr 1 wzór formularza ofertowego.doc

DOCzalacznik nr 2 oswiadczenie art 22 pzp.doc

DOCzalacznik nr 3 oswiadczenie z art 24 pzp.doc

DOCzalacznik nr 4 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzalacznik nr 5 wykaz osób.doc

DOCzalacznik nr 6 pisemne zobowiązanie.doc

DOCzalacznik nr 7 wzór umowy_1.doc

PDFzałącznik nr 7 projekt umowy.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-03

 

 

 

 

 

.   „Gimnazjalny Inkubator Talentów - II przetarg”

 

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCzalacznik nr 1 wzór formularza ofertowego.doc

 

DOCzalacznik nr 2 oswiadczenie art 22 pzp.doc

 

DOCzalacznik nr 3 oswiadczenie z art 24 pzp.doc

 

DOCzalacznik nr 4 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

 

DOCzalacznik nr 5 wykaz osób.doc

 

DOCzalacznik nr 6 pisemne zobowiązanie.doc

 

PDFzałącznik nr 7 projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-09-11

 

 

 


 

 

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ-liczba nieruchomosci.pdf

 

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów1 poprawony.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów1 poprawiona.pdf

 

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy[1].doc

 

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

 

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc

 

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

 

DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ-Uchwała XXIX.465.2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Krapkowic.pdf

 

PDFZałącznik nr 14 do SIWZ-Uchwała XXIX.466.2014 w sprawie określenia sposobu świadczenia odbierania odpadów komunalnych.pdf

 

PDFZałącznik nr 15 do SIW-Uchwała XXVIII.452.2014 w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych_odbierania odpadów komunal..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-09-10

 

 

 

 

UWAGA!

 

PDFWyjaśnienia do tresci SIWZ z dnia 29.09.2014r..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Mista i Gminy w krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-09-29

 

 

 

 UWAGA!

 

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 07.10.2014..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-10-07

 

 

 

 

 

„Gimnazjalny Inkubator Talentów”

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ -Gimnazjalny Inkubator Talentów.pdf

 

DOCzalacznik nr 1 wzór formularza ofertowego.doc

 

DOCzalacznik nr 2 oswiadczenie art 22 pzp.doc

 

DOCzalacznik nr 3 oswiadczenie z art 24 pzp.doc

 

DOCzalacznik nr 4 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

 

DOCzalacznik nr 5 wykaz osób.doc

 

DOCzalacznik nr 6 pisemne zobowiązanie.doc

 

PDFzałącznik nr 7 projekt umowy.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-08-25

 

 

 

 

 


 

 

Akademia przedszkolaka.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ - Zajęcia w ramach projektu Akademia przedszkolaka.pdf

 

DOCZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22.doc

 

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24.doc

 

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

 

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

 

PDFZałącznik nr 6 - wzór umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-08-14

 

 

 

 


 

 

 

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz wykonanych usług.doc

 

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-Formularz cenowy.doc

 

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-projekt umowy azbest.pdf

 

PDFzałącznik Nr 8 do SIWZ-Wykaz posesji.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-06-13

 

 

 


 

 

PDFGimnazjalny Inkubator Talentów - Wyjaśnienia do treści SIWZ..pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-05-28

 

 

 

 


 

Zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu "Gimnazjalny Inkubator Talentów".

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ - zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu Gimnazjalny Inkubator Talentów.pdf

 

DOCZałącznik nr 1- Formularz ofertowy G.doc

 

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22.doc

 

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24.doc

 

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

 

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

 

PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-05-23

 

 

 

 


 

 

DOCXOgłoszenie- Świadczenie usług przewozu dzieci do szkół i przedszkoli..docx

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy-zał. nr 1 do SIWZ.doc

 

PDFHarmonogram-zał. do Formularza ofertowego.pdf

 

DOCOświadczenie z art. 22- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz autobusów- zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

PDFProjekt umowy- zał. nr 5 do SIWZ.pdf

 

DOCZał. nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Antoni Chlipała
Data wytworzenia: 2014-05-13

                                                                                        

 

 

 

Akademia Przedszkolaka

 

 PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ - zajęcia dodatkowe w ramach projektu Akademia przedszkolaka.pdf

 

DOCZałącznik nr 1- Formularz ofertowy-1.doc

 

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22.doc

 

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24.doc

 

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

 

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

 

PDFZałącznik Nr 6 - wzór umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-05-08

 

 

 

 

 


 

 

Zmiana treści SIWZ - Akademia Przedszkolaka.

 

PDFzmiana SIWZ.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-04-01

 

 

 

 


 

 

Akademia Przedszkolaka

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ - zajęcia w ramach projektu Akademia przedszkolaka.pdf

 

DOCZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22.doc

 

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24.doc

 

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

 

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

 

PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-03-26

 

 

 


 

 

Zajęcia w ramach projektu Gimnazjalny Inkubator Talentów.

Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ

 

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ i zmiana jej treści.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-03-21

 

 

 


 

 

Zajęcia w ramach projektu Gimnazjalny Inkubator Talentów.

 

 

  PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf    

 

PDFSIWZ - zajęcia w ramach projektu Gimnazjalny Inkubator Talentów.pdf   {C}{C}{C}      

 

DOCZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc        

 

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22.doc   

 

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24.doc   

 

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

 

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

 

PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-03-17

 

 

 

                                                                                 

 


 

PDFWyjaśnienia i zm. treści SIWZ-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Krapkowice..pdf

 

PDFZałącznik nr 12a do SIWZ-projekt umowy.pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-02-25

 

 

 


 

 

PDFZmiana treści SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-02-06

 

 

 

 


 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 1do SIWZ-wykaz nieruchomości.pdf

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek.doc

 

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów..docx

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów.doc

 

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy..docx

 

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

 

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc

 

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

 

DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

PDFZałącznik nr 12 do SIW-projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-01-22

 

 

 

 


 

 

DOCZmiana treści SIWZ dot. Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice..doc

 

DOCZał. nr 7A do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-01-20

 

 

 

 

 


 

 

 Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ - "Świadczenie Usług Pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.”

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

 

PDFWyjasnienia do treści SIWZ.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-01-14

 

 

 


 

 

 

Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCXZał. nr 1 do SIWZ-Wykaz dróg przeznaczonych do mechanicznego zamiatania na terenie miasta Krapkowice-zZad. 1..docx

 

XLSXZał. nr 2 do SIWZ-Wykaz ulic do oczyszczania na zgłoszenie...xlsx

 

DOCXZał. nr 3 do SIWZ-Wykaz chodników do oczyszczania-Zad. 2..docx

 

XLSXZał. nr 4 do SIWZ-wykaz koszy Krapkowice..xlsx

 

XLSXZał. nr 5 do SIWZ-wykaz koszy..xlsx

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ-Wykaz placów i chodników do ręcznego oczyszczania..docx

 

DOCZał. nr 7 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 8 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 9 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 10 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

 

DOCZał. nr 11 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc

 

DOCXZał. nr 12 do SIWZ -Oświadczenie o przynal. do grupy kapitał...docx

 

PDFZał. nr 13 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Świadczenie Usług Pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ-Świadczenie usług pocztowych.pdf

 

DOCFormularz ofertowy-zał. nr 1 do SIWZ.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

ODSZał. nr 4 do SIWZ-formularz cenowy.ods

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ-Wykaz usług.doc

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ -Oświadczenie o przynal do grupy kapitał...docx

 

PDFZał. nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-01-08

 

 

 


 

 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

 

PDFZmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-12-13

 

 

 

 


 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

 

 PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf

 

 PDFZałącznik nr 12a do SIWZ - Projekt umowy.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-12-10

 

 

 

 


 

 

Ubezpieczenie pojazdów.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ-ubezpieczenie pojazdów..pdf

 

DOC01Gm. Krapk_ub. 2014 2014_Zadanie C komun.str tyt..doc

 

XLS02 Gm. Krapk_ub. 2014 2014_komunikacja wniosek.xls

 

DOC03 Gm. Krapk_ komunikacja zał. 1_1C_szczególne.doc

 

XLS04.Gm. Krapk_ komunik Zał. 1_2C_Rozszerzenia AC.xls

 

XLS05 Gm. Krapk_ komunik._Zał. 1.2C_Rozszerzenia ASS.xls

 

XLS06 Gm. Krapkowice_kom 2014 2014_wykaz pojazdów.xls

 

PDFgmina krapkowice_kom_zaświadczenie UNIQA_28102013.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-12-04

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCZał nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy..doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-projekt umowy.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

 

DOCZał. nr 6 do SOWZ-Wykaz usług.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-11-21

 

 

 

 

 


 

 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 1do SIWZ-wykaz nieruchomości.pdf

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek.doc

 

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów..docx

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów.doc

 

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy..docx

 

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

 

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc

 

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

 

DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-11-12

 

 

 

 


 

 

Zmiana treści SIWZ dot. zadania p.n."  Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi."

 

PDFZmiana treści SIWZ -Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt....pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

 

DOCZał nr 1 a do SIWZ-formularz ofertowy..doc

 

 

 

 

 


 

 Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt zwierząt z terenu Gminy Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi.

 

 PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ-Wyłapywanie i sprawowanie opieki nad bezp. zwierzętami.pdf

 

DOCZał nr 1do SIWZ-formularz ofertowy..doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ-projekt umowy.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

 

DOCZał. nr 6 do SOWZ-Wykaz usług.doc

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-10-23

 

 

 

 

 


 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg.pdf

 

PDFSIWZ- Zimowe utrzymanie dróg - 2013-2014.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego.doc

 

PDFZał. nr 5 do SIWZ -Projekt umowy.pdf

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ-Wykaz dróg w mieście do zimowego utrzymania-odśniezanie..docx

 

DOCXZał. nr 7 do SIWZ-Wykaz dróg w mieście do zimowego utrzymania-posypywanie..docx

 

DOCXZał. nr 8 do SIWZ-Wykaz chodników do zimowego utrzymania..docx

 

DOCXZał. nr 9 do SIWZ-Wykaz posypywania dróg gminnych w rejonie skrzyżowań...docx

 

DOCXZał. nr 10 do SIWZ-Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania..docx

 

DOCXZał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej..docx

 

DOCXZał. nr 12 do SIWZ-Formularz ofertowy-Zad. I..docx

 

DOCZał. nr 13 do SIWZ - Formularz cenowy - Zadanie II..doc

 

DOCZał. nr 14 do SIWZ-Formularz cenowy-Zadanie III..doc

 

DOCZał. nr 15do SIWZ-Formularz cenowy-Zadanie IV..doc

 

DOCZał. nr 16 do SIWZ-Formularz cenowy- Zadanie V.doc

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-10-18

 

 

 

 

 

 


 

 

Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice".-II

 

PDFZmiana treści SIWZ..pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia- II.pdf

 

DOCZał. nr 2b do SIWZ- Wykaz dróg do zamiatania.doc

 

DOCZał. nr 3b do SIWZ- Wykaz chodnikow oczyszczania.doc

 

DOCZał. nr 4b do SIWZ Wykaz koszy ulicznych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.doc

 

DOCZał. nr 5b do SIWZ Wykaz koszy ulicznych Zadanie.doc

 

DOCXZał. nr 6b do SIWZ- Wykaz placow, ulic i chodnikow do oczyszczania..docx

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romuald Haraf
Data wytworzenia: 2013-07-25

 

 

 

 

 


 

 

 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice".

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

 

PDFZmiana treści SIWZ..pdf

 

DOCZał. nr 2a do SIWZ- Wykaz dróg do zamiatania.doc

 

DOCZał. nr 3a do SIWZ- Wykaz chodnikow oczyszczania.doc

 

DOCZał. nr 4a do SIWZ Wykaz koszy ulicznych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.doc

 

DOCZał. nr 5a do SIWZ Wykaz koszy ulicznych Zadanie nr 2.doc

 

DOCXZał. nr 6a do SIWZ- Wykaz placow, ulic i chodnikow do oczyszczania Zadanie nr 2.doc..docx

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-07-24

 

 

 

 


 

 

Ogłoszenie o przetargu na "Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice".

 

PDFOgłoszenie o przetargu-Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ- Wykaz dróg do zamiatania.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ- Wykaz chodnikow oczyszczania.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ Wykaz koszy ulicznych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ Wykaz koszy ulicznych Zadanie nr 2.doc

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ- Wykaz placow, ulic i chodnikow do oczyszczania Zadanie nr 2.doc..docx

 

DOCZał. nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 8 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 9 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

 

DOCZał. nr 10 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc

 

PDFZał. nr 11 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-07-23

 

 

 

 

 

 


 

Ogłoszenie o przetargu na "Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice".

 

PDFOgłoszenie o przetargu -utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCZał. nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 2 do SIWZ- Wykaz dróg do zamiatania.doc

 

DOCZał. nr 3 do SIWZ- Wykaz chodnikow oczyszczania.doc

 

DOCZał. nr 4 do SIWZ Wykaz koszy ulicznych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ Wykaz koszy ulicznych Zadanie nr 2.doc

 

DOCXZał. nr 6 do SIWZ- Wykaz placow, ulic i chodnikow do oczyszczania Zadanie nr 2.doc..docx

 

DOCZał. nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 8 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 9 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc

 

DOCZał. nr 10 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc

 

PDFZał. nr 11 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-07-12

 

 

 

 


 

 PDFOgloszenie -Usługa w zakresie przewozu dzieci do szkół....pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFFormularz ofertowy-zał. nr 1 do SIWZ.pdf

 

PDFHarmonogram-zał. do Formularza ofertowego.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 22- zał. nr 2 do SIWZ.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 24- zał. nr 3 do SIWZ.pdf

 

PDFWykaz autobusów- zał. nr 4 do SIWZ.pdf

 

PDFProjekt umowy- zał. nr 5 do SIWZ.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: PG Nr 2 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Antoni Chlipała
Data wytworzenia: 2013-05-29

 

 

 

PDFZmiana treści SIWZ dot. Wykonania i dostawy mebli biurowych....pdf

 

PDFZmiana ogłoszenia o przetargu na wykonanie i dostawę mebli.pdf

 

PDFZał. nr 1a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.pdf

 

JPEGrys 01a - pokój 18.jpeg

 

JPEGRys 04a.jpeg

 

DOCZał nr 4a do SIWZ-Formularz cenowy.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-03-28

 

 

 

 


 

 

PDFOgłoszenie o przetargu na wykonanie i dostarczenie mebli.pdf

 

PDFSIWZ-wykonanie i dostarczenie mebli.pdf

 

PDFZał. nr 1 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia.pdf

 

JPEGrys 01 - pokój 18.jpeg

 

JPEGrys 02 - pokój 19.jpeg

 

JPEGrys 03 - pokój 19a.jpeg

 

JPEGRys 04.jpeg

 

JPEGRys 05.jpeg

 

JPEGRys 06.jpeg

 

JPEGRys 07.jpeg

 

JPEGRys 08.jpeg

 

JPEGRys 09.jpeg

 

JPEGRys 10.jpeg

 

JPEGRys 11.jpeg

 

DOCFormularz ofertowy-zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCZał nr 4 do SIWZ-Formularz cenowy.doc

 

DOCZał. nr 5 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZał. nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZał nr 7 do SIWZ-Wykaz usług.doc

 

PDFZał. nr 8-Projekt umowy z dok. gwarancyjnym.pdf
 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-03-26

 

 

 

 

 


 

PDFOgłoszenie o przetargu - Utrzymanie terenów zielonych........pdf

 

PDFSIWZ-utrzymanie terenów zielonych na terenie MiG Krapkowice 2013-2014..pdf

 

PDFkoszenie- zał nr 1 do SIWZ.pdf

 

PDFWykaz żywopłotów - zał nr 2 do SIWZ.pdf

 

PDFpielenie - zał. nr 3 do SIWZ.pdf

 

PDFWykaz terenów do wygrabienia. - zał. nr 4 do SIWZ.pdf

 

PDFWykaz kwiatów- zał. nr 5 do SIWZ.pdf

 

PDFPodlewanie - zał. nr 6 do SIWZ.pdf

 

PDFFormularz ofertowy-zał. nr 7 do SIWZ.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 22 ustawy- zał. nr 8 do SIWZ.pdf

 

PDFOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 9 do SIWZ.pdf

 

PDFWykaz wykonanych usług-zał. nr 10 do SIWZ.pdf

 

PDFWykaz sprzętu-zał. nr 11 do SIWZ.pdf

 

PDFProjekt umowy - załącznik nr 12.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-02-08

 

 

 


 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia..pdf

 

PDF03. Wniosek ubezpieczenia.... 1A-skorygowany.pdf

 

PDF02. Wniosek ubezpieczenia.... wariant 1-skorygowany.pdf

 

PDFUMOWA GENERALNA_NW OSP 2 lata_Zadanie D_2013 2015.pdf

 

PDFWyjaśnienia i zmaina treści SIWZ.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-02-06

 

 

 

 


 

 PDFOgłoszenie-ubezpieczenie NNW strażaków OSP.pdf

 

PDFsiwz -ubezpieczenie NNW strażaków OSP.pdf

 

DOC01. Gm_ Krapk_ub_strona tyt_ KARTA RYZYKA 2013 2015.doc

 

XLS02 Gm. Krapk_ub. 2013 2015 _ wn NNW OSP wariant 1.xls

 

XLS03 Gm. Krapk_ub. 2013 2015_ wn NNW OSP w 1A.xls

 

XLS04 Gm. Krapk_ub. 2013 2015_ wn NNW OSP Wariant 2.xls

 

DOC05 Gm. Krapk_ub. 2013 2015 _ KL BROKERSKIE NNW.doc

 

PDFUMOWA GENERALNA_NW OSP 2 lata_Zadanie D_2013 2015.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-01-30

 

 

 


 

 

 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia na usługi pocztowe.pdf

 

PDFOdpowiedź z dnia 13.12.2012r. na zapytania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zmowienia na usługi pocztowe..pdf

 

PDFZmiana treści SIWZ dot. Świadczenia usług pocztowych.pdf

 

PDFProjekt umowy- zał. nr 1.pdf

 

XLSXFormularz cenowy - zał nr 2..xlsx

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-12-13

 

 

 

 


 

 

 

PDFZmiana treści SIWZ dot. Świadczenia ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Krapkowice wraz z jednostkami organizacyjnymi-II.pdf

 

PDFUMOWA GENERALNA_majątek 2 lata_Zadanie AB_wskaźnik na ryzyko.pdf

 

PDFZmiana ogłoszenia..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd MiG Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-12-11

 

 

 

 

 


 

PDFOgłoszenie-Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach na 2013 rok.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy- zał. nr 1 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

XLSXFprmularz cenowy - zał nr 4 do SIWZ..xlsx

 

PDFProjekt umowy- zał. nr 5 do SIWZ.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urzad MiG w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-12-07

 

 

 

 


 

 

PDFZmiana treści SIWZ dot. Świadczenia ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Krapkowice wraz z jednostkami organizacyjnymi..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd MiG w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-12-07

 

 

 

 


 

HTMLOgłoszenie o zamówieniu-Ubezpieczenie gminy Krapkowice i jednostek organizacyjnych..html

 

DOCsiwz do 200 000_gm_Krapkowice 2013 2015 DO OGŁOSZENIA.doc

 

ZIPCzęść 2 Karta ryzyka zad.A.zip

 

ZIPCzęść 3 Karta ryzyka-zad.B- od ognia.zip

 

ZIPCzęść 4 Karta ryzyka - zad.B - kradzież.zip

 

ZIPCzęśc 5 - Karta ryzyka -zad.B-sprzęt elektr.zip

 

ZIPCzęść 6-Karta ryzyka-zad.B -maszyny i urządzeenia.zip

 

ZIPCzęść 7-Karta ryzyka-zał. do zad. A+B.zip

 

ZIPCzęść 8-Karat ryzyka- zad.D -stażacy.zip

 

XLSGmina Krapkowce szkodowość podział na lata.xls

 

ZIPCzęść 10-Wzory umów Generelnych Zad.A+B i D.zip

 

ZIPCzęść 10-Wzory umów Generelnych Zad.A+B i D.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd MiG w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-11-30

 

 


 

-WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH I MEBLI DO ARCHIWUM - II CZĘŚĆ  -

 

HTMLOgłoszenie-Meble biurowe i archiwalne..html

PDFSIWZ.pdf

DOCXSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1-zał. nr 1a..docx

DOCXSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2-zał. nr 1b..docx

ZIPRysunki-zad.nr 1, 2, 3, 5.zip

ZIPRysunki-zad.nr 6-9.zip

ZIPRysunki-zad.nr 10-13.zip

BMPRys 04.bmp

DOCFormularz ofertowy-zał. nr 3 do SIWZ.doc

DOCFormularz cenowy dla zadania nr 1-zał nr 4a.doc

DOCFormularz cenowy dla zadania nr 2-zał nr 4b.doc

DOCOświadczenie z art. 22 ustawy- zał. nr 5 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 6 do SIWZ.doc

DOCWykaz usług-zał nr 7 do SIWZ.doc

PDFProjekt umowy z dok. gwarancyjnym dla zadania nr 1- zał. nr 8a.pdf

PDFProjekt umowy z dok. gwarancyjnym dla zadania nr 2- załącznik nr 8b.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-11-16

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Informacja  o zmanie  ogloszenia o zamówieniu na Konserwację oświetlenia (...)

 

OGłOSZENIE O ZMIANIE OGłOSZENIA-KONSERWACJA OśWIETLENIAOgłoszenie o zmianie ogłoszenia-Konserwacja oświetl.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Konserwacja oświetlenia

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-11-16

 

 

 

HTMLOgłoszenie-Konserwacja oświetlenia .....html

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy- zał. nr 1 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz sprzętu-zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz usług-zał. nr 5 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz osób- zał. nr 6 do SIWZ.doc

 

PDFProjekt umowy- zał. nr 7 do SIWZ.pdf

 

PDFProjekt umowy- zał. nr 7 do SIWZ.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-11-12

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFOgłoszenie-Pielęgnacja i wycinka drzew....pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCFormularz ofertowy- zał. nr 1 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 22 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ.doc

 

DOCOświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ.doc

 

DOCWykaz usług-zał. nr 4 do SIWZ.doc

 

PDFPROJEKT UMOWY NR.pdf

 

PDFPrace przy drzewach-przedmiar.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-11-05

 

 

 

PDFogłoszenie o zamówieniu - Zmiowe utrzymanie dróg 2012-2013.pdf

PDFZimowe utrzymanie Dróg w sezonie 2012-2013 SIWZ.pdf

PDFZimowe utrzymanie drog 2012-2013 Zal. nr 1Formularz ofertowy.pdf

PDFZimowe Utrzymkanie Drog 2012-2013 Oświadczenie z art. 22- zał. nr 2 do SIWZ[1].pdf

PDFZimowe utrzymanie Drog 2012-2013 Oświadczenie z art. 24 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ[1].pdf

PDFZimowe utrzymanie drog 2012-2013 ZALĄCZNIK NR 4 WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO.pdf

PDFZimowe utrzymanie dróg - Załacznik nr 5 projekt umowy.pdf

PDFZimowe utrzymanie drog 2012-2013 Zalacznik nr 6Wykaz drog do posypywania.pdf

PDFZimowe utzrymanie drog Zal nr 6 -wykaz drog wmiescie odsniezanie.pdf

PDFZimowe utrzymanie drog 2012-2013 Zalącznik nr 7 wykaz chodników.pdf

PDFZimowe utrzymanie drog 2012-2013 Zalacznik nr 8wykaz skrzyzowan.pdf

PDFZimowe utrzymanie drog 2012-2013 Zalacznik nr 9wykaz drog gminnych.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-10-12

 

 

 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-08-23
 
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-08-21
 
Podmiot udostępniający: PG Nr 2 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Antoni Chlipała
Data wytworzenia: 2012-06-05
 
Podmiot udostępniający: Ochotnicza Straż Pożarna w Kórnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Tomala
Data wytworzenia: 2012-05-05
 
Podmiot udostępniający: Urząd Mista i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-04-23
 
Podmiot udostępniający: Urząd Mista i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-04-20
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-04-16
 
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-03-15
 
7Z.7z
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-03-09
 
UWAGA!
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Wójcik
Data wytworzenia: 2012-02-24
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-02-17
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-02-01
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie NNW  OSP  w podziale na zadania
Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romuald Haraf
Data wytworzenia: 12.01.2012r
 
Ogloszenie o zamówieniu na Konserwacje i remonty oswietlenia ulicznego i konserwacje sygnalizacji swietlnej
Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-01-05
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie NNW  OSP  w podziale na zadania
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 28.11.2011
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: z up. Burmistrza Harald Brol
Data wytworzenia: 2011-11-10
 
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie NNW  OSP  w podziale na zadania
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 02.11.2011r
 
 Informacja o wyborze ofert zamieszczona w dniu 15.XI.2011
Odpowiedzi na pytania do postępowania na "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 w podziale na zadania
Zmiany do  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia 31.10.2011r.
Do wszystkich pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami
W dniu 28.10.2011r. dokonano zamiany załącznika  nr 1 " Formularz Ofertowy" W treści dopisano, w pkt. 1 " Mieszanka solno-piaskowa", w pkt. 4 dopisano " wraz z posypywaniem chodników". Pkt. 3 i 4 dotyczą wyłącznie Zadania nr.1
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-10-26
Data udostępnienia 2011-10-26
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-09-20
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-09-20
 

PDFOgłoszenie o koncesji na żłobek w Pietnej.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-09-20
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w krapkowicach

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-09-19
 

 

UWAGA!  Zmiana treści SIWZ  na prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolach

DOCZmiana treści SIWZ z dnia 23.08.2011 r..doc

Podmiot udostępniający: Urząd MiG w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-08-23

 
 
 

 

UWAGA!  Zmiana treści SIWZ  i  zmiana ogłoszenia o zamówieniu na prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolach

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
DOCZmiana treści SIWZ z dnia 19.08.2011 r..doc

Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-08-19
UWAGA!
Zmiana treści SIWZ na prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolach
Podmiot udostępniający: Urząd M iG w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: z up. Burmistrza - sekretarz Miasta Harald Brol
Data wytworzenia: 2011-08-04
 
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: z up. Burmistrza - sekretarz Miasta Harald Brol
Data wytworzenia: 2011-08-01
 
Podmiot udostępniający: PG nr 2 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Antoni Chlipała
Data wytworzenia: 2011-06-13
 
UWAGA! Wyjaśnienia do treści SIWZ na Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla realizacji projektu pn."letnie słońce nie zna granic".
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-04-20
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-04-18
 
UWAGA!
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta I Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-03-09
 
UWAGA!
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-03-08
 
Ogloszenie o zamówieniu na:
Zadanie nr 1 : Udzielenie i obsługę kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krapkowice w roku 2011, w wysokości 2 000 000,00 zł
Zadanie nr 2: Udzielenie i obsługę kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2010-03-01
 
UWAGA!
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w KRapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-02-25
 
UWAGA!
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-02-24
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-11-25
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-11-24
 
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-07-01
 
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-06-29
 
UWAGA!
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-06-25
 
Podmiot udostępniający: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Antoni Chlipała
Data wytworzenia: 2010-06-08
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-03-22
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-03-19
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-03-15
 
UWAGA!
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-02-04
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-12-22
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-11-02
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-05-26
 
 UWAGA!
 
Podmiot udostępniający: Uryd Miasta i Gminz w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Antoni Chlipała
Data wytworzenia: 2009-06-01
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009/05/05
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-04-22
 
Podmiot udostępniający: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach ul. Kwiatowa nr 7 47-300 Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Antoni Chlipała
Data wytworzenia: 06-08-2008
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2008-02-01
 

DOCWykaz posiadanych autobusów.doc

Podmiot udostępniający: Burmistrz M i G Krapkjowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Antoni Chlipała
Data wytworzenia: 2007-12-05
Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch - Burmistrz
Data wytworzenia: 2007-11-09
 

Załączniki do SIWZ:

Załączniki :
UWAGA!


załączniki:
UWAGA!
 
 


 
 załączniki: