Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 03.07.2015 r. działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)

zwołuję na dzień 10 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17
IX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH


z porządkiem obrad:
1. Otwarcie IX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu
głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września
2015 r.
2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok.
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3. Wnioski, zapytania oraz interpelacje radnych.
4. Zakończenie IX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zapraszam na IX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Załączniki:
PDFprojekt nr 1 w spr. utworzenia odrębnego odwodu w referendum.pdf
PDFprojekt Nr 2 w spr. zmiany budżetu G.Krapkowice na 2015 r..pdf
PDFprojekt Nr 3 w sparwie zmiany WPF.pdf