Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych. Wystarczy zalogować się na stronę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem i wysyła do wybranego urzędu. 

Jeśli jakikolwiek urząd nie udostępnia wniosku w wymaganej sprawie drogą elektroniczną, obywatel może ją zrealizować wysyłając pismo ogólne – podpisane profilem zaufanym lub za pomocą tzw. kwalifikowanego certyfikatu – na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) danego urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

Procedury załatwiania spraw urzędowych oraz druki do pobrania.

Katalog spraw na ePUAP (linki prowadzą do zewnętrznych serwisów):

Katalog spraw UMiG 

Adres przykładowych formularzy na ePUAP:

1. Pismo ogólne;

2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu;

3. Zmiana miejsca głosowania;

4. Odpisy Aktu Stanu Cywilnego;

5. Zgłoszenie urodzenia dziecka;

6. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy;

7. Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego;

8. Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Adres skrytki na ePUAP:
/UMiG/skrytka
/UMiG/SkrytkaESP

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. 

Elektroniczne Biuro Obsługo Klienta (EBOI):

Mieszkańcy mogą skorzystać z platformy jaką jest Elektroniczne Biuro Obsługo Klienta (EBOI) i załatwić niektóre sprawy urzędowe, a także sprawdzić obecny stan opłat.

Strona jest dostępna pod adresem www.krapkowice.eboi.pl, a do zalogowania konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

 

4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD/DVD;
  • Pamięć USB.

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (UMiG) należy dostarczyć go do Punktu Obsługi Klienta Urzędu.

Uwaga:

  • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem,
  • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację,
  • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez UMiG.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej UMiG () traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.