Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załatwianie spraw - druki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

  PD-01 Podatek rolny od osób fizycznych
  PD-02 Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
  PD-03 Podatek leśny od osób fizycznych
  PD-04 Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
  PD-05 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  PD-06 Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  PD-07 Podatek od środków transportowych
  PD-08 Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
  PD-09 Opłata targowa
  PD-10 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  PD-11 Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych
  PD-12 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  PD-13 Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  PD-14 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
  PD-15 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 • Urząd Stanu Cywilnego

  USC-01 Wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą (transkrypcja)
  USC-02 Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego: odpisów aktów stanu cywilnego
  USC-03 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  USC-04 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  USC-05 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  USC-06 Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego: zaświadczenie o stanie cywilnym
  USC-07 Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  USC-08 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
  USC-09 Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego (przed duchownym)
  USC-10 Zgłoszenie urodzenia dziecka
  USC-11 Rejestracja zgonów
  USC-12 Zmiana imion i nazwisk