Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Krapkowic jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Publicznie dostępnym wykazie.

Burmistrz Krapkowic prowadzi Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska, które nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej znajduje się link pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie właściwe w sprawach prowadzonych przez Burmistrza Krapkowic.

Link prowadzi do zewnętrznego serwisu: