Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o środowisku i jego ochronie - 2014 rok

Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 

Tytuł dokumentu

Data 
udostępnienia

Rok 2014
Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze” [treść obwieszczenia»] 30.12.2014

Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze w odcinku km 9+900 – 12+500" [treść obwieszczenia»]

10.11.2014
Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa chlewni rozrodu wraz z modernizacją istniejącego obiektu na cele hodowli w cyklu otwartym o łącznej obsadzie 426,82 DJP” na działce o nr 659 przy ul. Krapkowickiej 19 w Żużeli gm. Krapkowice [treść obwieszczenia»] 25.08.2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Burmistrz Krapkowic podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej S. A. 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa na działce nr 31, 32, 34, 35, 38, 152 w obrębie miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,5 MW, o maksymalnej wysokości do 215 m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym”, została wydana dnia 02.06.2014 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o numerze GGR.6220.14.2013 [treść obwieszczenia»] 03.06.2014
Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa na działce nr 31, 32, 34, 35, 38, 152  w obrębie miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,5 MW, o maksymalnej wysokości do 215 m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym”, którego Wnioskodawcą jest Centralna Grupa Energetyczna S. A. 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3 [treść obwieszczenia»] 29.04.2014
Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji nr GGR.6220.4.2014 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja układu odpylania kotła WR-10 Nr 1 w zakresie zainstalowania modułu doczyszczającego – filtra workowego wraz z wyposażeniem”, które prowadzone było na wniosek Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A., ul. 3 Maja 39, 47-303 Krapkowice [treść obwieszczenia»] 25.04.2014
Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa na działce nr 31, 32, 34, 35, 38, 152 w obrębie miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,5 MW, o maksymalnej wysokości do 215 m n. p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym", którego Wnioskodawcą jest Centralna Grupa Energetyczna S. A. 62-510 Konin, ul.Spółdzielców 3 [treść obwieszczenia»]
08.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie w istniejących pomieszczeniach produkcyjnych zakładu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Steblowie przy ul. Ligonia 5 na działce nr 1162" [treść zawiadomienia»]
21.02.2014
Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Krapkowic postanowienia Nr GGR.6220.14.2013 o dopuszczeniu organizacji Fundacja Myśli Ekologicznej ul. Halicka 9, 31-036 Kraków do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonego dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa na działce nr 31, 32, 34, 35, 38, 152 w obrębie miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,5 MW, o maksymalnej wysokości do 215 m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym” na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin [treść obwieszczenia»]
29.01.2014
Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu w dniu 14.01.2014 r. postanowienia Nr GGR.6220.14.2014 o wszczęciu zawieszonego postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na działce nr 31, 32, 34, 35, 38, 152 w obrębie miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,5 MW, o maksymalnej wysokości do 215 m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym” [treść obwieszczenia»]
17.01.2014
Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu w dniu 10.01.2014 r. postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa w obrębie miejscowości Kórnica, gmina Krapkowice parku elektrowni wiatrowych ,,Park Kórnica 0865” o łącznej mocy do 16 MW, składającej się z 5 turbin wiatrowych o mocy do 3,2 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 182 m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem”, które zostało wszczęte na wniosek złożony przez Windprojekt sp. z o. o. S.K.A., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa [treść obwieszczenia»] 15.01.2014

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-01-19