Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

stypendia sportowe na 2012 r

Wyniki naboru wniosków

Na podstawie złożonych wniosków oraz opinii Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej Burmistrz Krapkowic przyznał stypendia sportowe i nagrody.

 PDFZarządzenie Burmistrza Krapkowic w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród.pdf (167,72KB)

Wszystkim wyróżnionym zawodnikom i trenerom życzymy  kolejnych sukcesów sportowych i dziękujemy za godne reprezentowanie Gminy Krapkowice na arenie sportowej.

 

Burmistrz i Rada Miejska Krapkowic

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Tina Juchniewicz

Data wytworzenia:

2012-08-30

 

 

 

 

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2012-07-20

 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Krapkowic
o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe
i osiągnięcia w działalności sportowej w 2012 roku
 

 

Na podstawie Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość  stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz Zarządzenia Burmistrza Krapkowic nr 324/2012 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w 2012 roku.

 

Zasady przyznawania stypendium, nagród i wyróżnień ujęte zostały w przedmiotowej Uchwale oraz Zarządzeniu.

 

Ostateczny termin składania wniosków na rok 2012 upływa 6 sierpnia 2012 roku.

 

Kompletny wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 /liczy się data wpływu wniosku do Urzędu/.

 

Z up. Burmistrza Krapkowic

Zastępca Burmistrza Krapkowic - Romuald Haraf

 

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość  stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień    [PDFUchwała.pdf (221,15KB)]
   
 2. Ogłoszenie –Zarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 324/2012 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej  [PDFZarządzenie 324- ogłoszenie stypendia.pdf (182,77KB)]
   
 3. Wzór wniosku   [DOCwniosek.doc (63,50KB)]
   
 4. Ramowy  wniosek o przyznanie nagrody/ wyróżnienia* Burmistrza Krapkowic za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia  w działalności sportowej[DOCwniosek- nagrody, wyróżnienie Burmistrza Krapkowic.doc (56,50KB)]
   
 5. Kwestionariusz osobowy do celów podatkowych  [DOCKwestionariusz_osobowy.doc (191,00KB)]
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2012-07-20