Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert -2015 rok

 

Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert w 2015 roku.

 

 

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice tj. od dnia 02.02.2015 r. do dnia 09.02.2015 r. do godz. 17:00 r.

Zestawienie złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:


1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

lp.

 

Oferent

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Finansowanie własne

Wkład osobowy

Uwagi

1.

 Caritas Diecezji Opolskiej

 Organizowanie pomocy i opieki wśród osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych
i pozbawionych opieki.

 

120 000,00

 

30 000,00

 

90 000,00

 

0,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015


PDFwykaz braków formalnych 1 -2015.pdf

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 

lp.

Oferent

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Propagowanie kultury mniejszości narodowej niemieckiej

41 000,00

20 000,00

21 000,00

0,00

 Wniosek kompletny


3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

Polski Związek Niewidomych

Spotkanie z okazji święta niewidomych- Biała Laska

3 000,00

2 400,00

600,00

0,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 04.02.2015

2.

Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji "KRAPKOWICKIE ROWERKI"

I Dwudniowy Rajd Rowerowy dla osób niepełnosprawnych -Turystyka, wypoczynek i rekreacja 2015- z klubem Aktywnego Wypoczynku i rekreacji ,,Krapkowickie Rowerki"

5 650,00

2 800,00

750,00

2100,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

3.

Stowarzyszenie Twórców i artystów PASJA w Krapkowicach

Warsztaty z pasją

4 800,00

4 000,00

0,00

800,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 05.02.2015

PDFwykaz braków formalnych 3- 2015.pdf


4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

Uniwersytet III Wieku

Spotkanie opłatkowe członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2 270,00

1 800,00

120,00

350,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 05.02.2015

2.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Światowy Dzień Seniora

18 000,00

8 000,00

10 000,00

0,00

 Wniosek kompletny

3.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów

spotkanie Seniorów wsi Steblów
z okazji św. Mikołaja i Bożego Narodzenia

7 200,00

5 400,00

1800,00

0,00

 Wniosek kompletny

4.

Klub Karate-do ENSO

Aktywna + zgrabna i wysportowana.

6 950,00

5 000,00

1000,00

950,00

 Wniosek kompletny

5.

Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji "KRAPKOWICKIE ROWERKI"

IV Rajd Rowerowy 2015 - Turystyka Rekreacyjno Wypoczynkowa dla osób w wieku Emerytalnym z KAW i R" Krapkowickimi Rowerkami"

7 550,00

4 050,00

1 000,00

2500,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

6.

Stowarzyszenie Animatorów ,,Opolski Senior

,,Razem lepiej'' integracja seniorów z miejscowości Kórnica i Nowy Dwór.

2 500,00

2 000,00

500,00

0,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

7. Stowarzyszenie Twórców i artystów PASJA w Krapkowicach Warsztaty z pasją 4 800,00 4 000,00 0,00 800,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 05.02.2015

PDFwykaz braków formalnych 4 -2015.pdf


5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Radical Culture

Summer Camp

970,00

740,00

80,00

150,00

Wniosek kompletny

2.

KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
w Krapkowicach

,,Nieznane, a tak blisko nas''

6 200,00

4500,00

0,00

1800,00

Wniosek kompletny

3

Klub Karate-do ENSO

Nie jestem obojętny- Znam zasady ABC Jak reagować czasie ataku psa

4490,00

3400,00

600,00

490,00

Wniosek kompletny


6. wypoczynku dzieci i młodzieży

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży " Józef" w Opolu

W drodze do Rzymu-śladami Jana Pawła II

11 441,00

5 000,00

5 241,00

1 200,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

2.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA KRAPKOWICE

Lato z harcerzami 2015

93 940,00

20 000,00

61 640,00

12 300,00

Wniosek kompletny

3.

Uczniowski Klub Sportowy SPIDERS

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego w Januszkowicach

17 000,00

13 600,00

3 400,00

0,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 04.02.2015

4.

Stowarzyszenie Aletheia

Organizacja letniego obozu językowego dla dzieci i młodzieży gm. Krapkowice
w ośrodku kolonijno-Wczasowym ,,Rafa'' nad morzem w Jarosławcu

33 402,00

25 745,00

6 257,00

1 400,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

5.

Stowarzyszenie wspierania inicjatyw oświatowo-wychowawczych im. Teresy Kras

Kolonie letnie w górach

30 560,50

30 000,00

560,50

0

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 06.02.2015

6.

Klub Sportowy PV Volley Krapkowice

Wakacje z siatkówka 2015- czyli obóz sportowy Ustka 2015.

40 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

7.

Klub Karate-do ENSO

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy pod hasłem ,,Aktywnie i sportowo''

30 805,00

17 500,00

11 505,00

1 800,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

PDFwykaz braków formalnych 6 - 2015.pdf

7.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1

Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna

Festyn sportowy wraz z turniejem piłki nożnej o Puchar Burmistrza Krapkowic

2 832,05

1 965,00

590,00

277,05

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 03.02.2015

2

Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna

Turniejem siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza Krapkowic

2 117,05

1 400,00

440,00

277,05

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 03.02.2015

3

Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna

Otwarty mikołajkowy turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Krapkowic

2 620,82

1 980,00

530,00

110,82

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 03.02.2015

4

Opolski Klub Taekwon-do

Taekwondo-skuteczny program rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy Krapkowice i promocji Gminy poprzez sport w 2015 roku

39 200,00

16 000,00

18 800,00

4 400,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 04.02.2015

5

Polski Związek Wędkarski Koło Krapkowice Otmęt

Propagowanie wędkarstwa w lokalnym środowisku, jako alternatywnej formy aktywności ruchowej spędzania wolnego czasu, masowej dyscypliny sportowej, wykorzystującej naturalne i korzystne miejscowe uwarunkowania środowiskowe

14 350,00

10 600,00

1 500,00

2 250,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 06.02.2015

6

Klub Sportowy "Gladiatores" Krapkowice

Organizacja III Międzynarodowych Mistrzostw Submission Fighting No GI

7 810,00

6 000,00

850,00

960,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

7

KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE w Krapkowicach

Akademia Witalności -ćwiczenia jogi sposobem na ,,przewlekłe” zdrowie

21 070,00

15 450,00

0,00

5 620,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 04.02.2015

8

Stowarzyszenie Radical Culture

Gra Miejska Zagadkowe Miasto

1 225,00

750,00

100,00

375,00

Wniosek kompletny

9

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA KRAPKOWICE

Dziecięca Spartakiada sportowa

7 000,00

5 600,00

6 500,00

4 500,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 05.02.2015

10

Klub Karate-do SHOTOKAN

Wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców gm. Krapkowice oraz promocja Gminy Krapkowice przez sport w kraju i za granicą

15 875,00

9 000,00

6 500,00

375,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 05.02.2015

11

Ludowy Zespół Sportowy Żywocice

UPOWSZECHANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU POPRZEZ PROMOWANIE TENISA STOŁOWEGO

8 080,00

5 144,00

200,00

2 736,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

12

Klub Sportowy "Otmęt" w Krapkowicach

KS OTMĘT KRAPKOWICE  tworzymy razem historię - OLF Otmęcka Liga Futsalu - powrót do korzeni

10 000,00

7 000,00

0,00

3 000,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

13

Klub Sportowy "Unia" w Krapkowicach

Turnieje oldbojów o puchar Burmistrza

4 500,00

3 600,00

0,00

900,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

14

Klub Sportowy "Unia" w Krapkowicach

Przygotowanie, nauka zakończona turniejem o puchar Burmistrza w skacie

4 500,00

3 600,00

 0,00

900,00

Wniosek kompletny

15

Klub Sportowy PV Volley Krapkowice

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gm. Krapkowice poprzez prowadzenie treningów z piłki siatkowej.

15 000,00

12 000,00

3 000,00

0,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

16

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Jubileusz 65-lecia założenia koła PZW Krapkowice Miasto

10 800,00

8 000,00

1 600,00

1 200,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

17

Klub Karate-do ENSO

turniej z okazji dnia dziecka Nie jestem obojętny- Znam zasady ABC Jak reagować czasie ataku psa

5 230,00

3 740,00

830,00

660,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

18

Klub Karate-do ENSO

Mikołajkowy Turniej Rodzinny pod hasłem" Bezpieczna Sportowa Rodzina"

4 885,00

3 500,00

735,00

650,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

19

Klub Karate-do ENSO

Przygotowanie i udział w Mistrzostwach Świata Taekwondo

14 500,00

8 500,00

4 500,00

1 500,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

20

Klub Karate-do ENSO

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Karate –
o Puchar Burmistrza Krapkowic

8 690,00

6 300,00

1 200,00

1 190,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

21

Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji "KRAPKOWICKIE ROWERKI"

II Rajd rowerowy- lato w pełni - z KAWi R " Krapkowickie Rowerki" Po Ziemi Krapkowicach i sąsiednich Gminach jako wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej

9 590,00

5 090,00

1 500,00

3 000,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

22

Ludowy Zespół sportowy Kórnica- Nowy Dwór

Turniej piłkarski LZS Kórnica-nowy Dwór w kategorii seniorów

3 065,00

2 450,00

615,00

0,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 04.02.2015

PDFwykaz braków formalnych 7 - 2015.pdf

8.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA KRAPKOWICE

,,Druhna EkoEdukacja''

4 000,00

2 800,00

300,00

900,00

Wniosek kompletny

9.działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu. Oddział w Krapkowicach

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie/Równe/Wołyń połączona z działalnością wychowawczą i kulturoznawcza.

19 830,00

15 000,00

4 830,00

0,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 04.02.2015

2.

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic

Letni obóz języka angielskiego z udziałem młodzieży z miast partnerskich.

79 000,00

25 000,00

52 400,00

1 600,00

 

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

3.

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic

Muzyka bez granic

10 800,00

7 000,00

2 000,00

1 800,00

 Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

PDFwykaz braków formalnych 9 -2015.pdf

10. turystyki i krajoznawstwa

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

Koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA KRAPKOWICE

Harcerze w Morawicy 2015

8 425,00

6 650,00

575,00

1 200,00

Wniosek kompletny

2.

Uniwersytet III Wieku

Aktywny Senior-wycieczka turystyczno- krajoznawcza członków uniwersytetu III wieku.

4 700,00

3 100,00

1 000,00

6 000,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 04.02.2015

3.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA KRAPKOWICE

Krapkowice na Zlocie Chorągwi Opolskiej ZHP'

5 513,00

4 313,00

300,00

 

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 05.02.2015

4.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA KRAPKOWICE

Rajd Hufca Krapkowice w Beskidach

7 250,00

5 475,00

575,00

1 200,00

Wniosek kompletny

5.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA KRAPKOWICE

Wędrując- odkrywamy piękno Polski

31 920,00

13 670,00

11 050,00

7 200,00

Wniosek kompletny

6.

Opolski Klub miłośników
VW Garbusa i Busa ,,Garbclub Opole"

IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Volkswagena Garbusa i Busa

23 350,00

15 405,00

3 445,00

4 500,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

7.

Klub Karate-do ENSO

Rowerowy rajd- szlakiem ciekawych miejsc naszego regionu

5 600,00

3 500,00

600,00

1 500,00

Wniosek kompletny

8.

Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji "KRAPKOWICKIE ROWERKI"

IV otwarty  Dwudniowy Rajd Rowerowy - Turystyka i Krajoznawstwo 2015  - z KAWiR ,,Krapkowickie Rowerki'' po ziemi gminy Krapkowice jak i sąsiednich gminach.

9 590,00

5 090,00

1 500,00

300,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

 

PDFwykaz braków formalnych 10 -2015.pdf

11 działaność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

lp.

 

Oferent

 

Nazwa zadania

 

koszt zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Finansowanie własne

 

Wkład osobowy

 

Uwagi

1.

Fundacja Fabryka Aktywności  Młodych

Krapkowice Kopalnia aktywności

7 250,00

3 300,00

1 450,00

2 500,00

Wniosek do uzupełnienia

wniosek
nie został uzupełniony

2.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA KRAPKOWICE

Festiwal piosenki Harcerskiej i Turystycznej

8 800,00

7 040,00

460,00

1 300,00

Wniosek kompletny

3.

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe w Krapkowicach

Wiosna na ludowo

2 000,00

1 500,00

0,00

500,00

Wniosek   kompletny

4.

Stowarzyszenie Twórców  i artystów PASJA w Krapkowicach

Warsztaty z pasją dla dzieci, młodzieży i dorosłych

5 000,00

4 000,00

0,00

1000,00

Wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 09.02.2015

PDFwykaz braków formalnych 11 -2015.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2015-02-09