Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursów ofert na 2013 rok

 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na  II półrocze  2013 roku,

których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz zwiększy dostępność mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.

 

 

 

Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu  na terenie Gminy Krapkowice na
II półrocze  2013 roku. 

Nr

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Koszt całkowity

(zł)

Dotacja wnioskowana (zł)

Środki własne

(zł)

Kwota dotacji (zł)

1

Ludowy Zespół Sportowy LZS DĄBRÓWKA GÓRNA

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim oraz podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

21 900,00
19 500,00
2 400,00
8 830,00

2

Uczniowski Klub Sportowy „ SPIDERS” Krapkowice

SZKOLENIE MŁODYCH PIŁKARZY

15 000,00
13 500,00
1 500,00
 
5 140,00

3

Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim w zakresie piłki nożnej

48 500,00
37 300,00
11 200,00
9 890,00

4

Klub Karate – do SHOTOKAN
w Krapkowicach

Karate – sposób na czynny wypoczynek i droga do sukcesu osobistego.

37 210,00
23 000,00
 
14 210,00
7 250,00

5

KLUB SPORTOWY „UNIA” Krapkowice

Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie piłki nożnej zgodnie ze statutem

53 000,00
41 500,00
11 500,00
14 290,00

6

Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich- rozwój nowopowstałej sekcji tenisa stołowego
w Żywocicach

15 200,00
16 600,00
1 600,00
6 290,00

7

Klub Sportowy „Otmęt” w Krapkowicach

KS OTMĘT KRAPKOWICE – STWÓRZYMY RAZEM NOWĄ HISTORIĘ !

szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie piłka ręczna

44 000,00
39 600,00
4 400,00
15 180,00

8

Klub Sportowy
„Otmęt” w Krapkowicach

KS OTMĘT KRAPKOWICE – STWÓRZYMY RAZEM NOWĄ HISTORIĘ !

szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie piłka nożna

64 000,00
57 600,00
6 400,00
16 200,00

9

KLUB KARATE –DO „ENSO” Krapkowice

Prowadzenie Szkolenia Sportowego i Uczestnictwo
w Zawodach.

18 000,00
6 600,00
11 400,00
5 080,00

10

Miejski Klub Sportowy SUPLES w Krapkowicach

Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną sportowo w kierunku zapasów w stylu wolnym

22 335,00
20 035,00
2 300,00
7 140,00

11

Ludowy Zespół Sportowy „ NOWY DWÓR”

Organizacja rozgrywek piłkarskich Ludowego Zespołu Sportowego w Nowym Dworze w II półroczu 2013 r. w kategorii trampkarzy, juniorów i seniorów.

21 600,00
19 440,00
2 160,00
8 380,00

12

KLUB SPORTOWY PILA VINCO KRAPKOWICE

Siatkówka w Krapkowicach II

26 000,00
23 400,00
2 600,00
5 550,00

13

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CZWÓRKA”
w Krapkowicach

Tenis każdy może. Nauka gry
w tenisa dzieci i młodzież.

4 800,00
3 800,00
1 000,00
2 600,00

14

Klub Sportowy
„Gladiatores” Krapkowice

Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w zawodach sportów chwytanych

13 600,00
11 000,00
2 600,00
8 180,00
 
Suma
405 145,00
332 875,00
75 270,00
120 000 ,00
 
 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013- 07 -10

 

 

 

 

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 ROKU ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartych  konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

        PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 1.pdf

  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 2.pdf

  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 4.pdf

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania

         PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 5.pdf

  • wypoczynku dzieci i młodzieży

         PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 6.pdf

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

         PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 7.pdf

  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 8.pdf

  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzyspołeczeństwami

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 9.pdf

  • turystyki i krajoznawstwa

       PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 10.pdf

  •  działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

     PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 11.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013- 02 -01

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na  I półrocze  2013 roku,

których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz zwiększy dostępność mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.

PDFOgłoszenie wyników konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na I półrocze 2013 roku.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013- 01 -23

 

 

 

Informacja o ofertach podmiotów  wraz z wykazem braków formalnych w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Caritas Diecezji Opolskiej

Organizowanie pomocy i opieki wśród osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych i pozbawionych opieki

128 000,00

30 000,00

98 000,00

         

   -   zł

oferta kompletna

 

 

razem

  128 000,00 zł

  30 000,00 zł

    98 000,00 zł

      

      -   zł

 

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Propagowanie kultury mniejszości narodowej niemieckiej

   36 950,00 zł

   20 000,00 zł

   16 950,00 zł

         -  

oferta kompletna

 

 

razem

   36 950,00 zł

   20 000,00 zł

   16 950,00 zł

         -  

 

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -

NIE ZŁOŻONO OFERT W TYM ZAKRESIE

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów

Spotkanie seniorów wsi Steblów z okazji św. Mikołaja i Bożego Narodzenia

    

7 200,00 zł

      

5 400,00 zł

     

1 800,00 zł

                  

-  

oferta do uzupełnienia

2

Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji "Krapkowickie Rowerki"

II Rajd Rowerowy 2013 - Turystyka Rowerowo-Rekreacyjna Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z "Krapkowickimi Rowerkami"

    

8 690,00 zł

      

5 690,00 zł

               

 -  

       

3 000,00 zł

oferta do uzupełnienia

3

Klub Karate- Do ENSO Krapkowice

ZGRABNA i WYSPORTOWANA

     5 350,00 zł

3 550,00 zł

1 000,00 zł

800,00 zł

oferta kompletna

 

 

razem

   21 240,00 zł

14 640,00 zł

2 800,00 zł

3 800,00 zł

 

PDFwykaz braków formalnych 4.pdf

5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe w Krapkowicach

Edukacja poprzez poznawanie i zabawę

     9 750,00 zł

 

     6 750,00 zł

                -   zł

   3 000,00 zł

oferta kompletna

2

Klub Karate- Do ENSO Krapkowice

Turniej z okazji Dnia Dziecka- pod hasłem "Znam zasady ABC" oraz "Jak reagować w czasie ATAKU Psa"

     5 575,00 zł

 

     4 050,00 zł

        875,00 zł

      650,00 zł

oferta kompletna

 

 

razem

   15 325,00 zł

 

   10 800,00 zł

        875,00 zł

   3 650,00 zł

 

 

6. wypoczynku dzieci i młodzieży

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Opolska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec w Krapkowicach

Lato z harcerzami

 101 499,93 zł

 

   20 000,00 zł

  71 199,93 zł

 10 300,00 zł

oferta kompletna

2

Klub Sportowy "Otmęt"

w Krapkowicach

KS OTMĘT KRAPKOWICE! Wspierania form wypoczynku dzieci

i młodzieży z terenu Gminy Krapkowice połączonych

z działalnością wychowawczą

w formie stacjonarnej, półstacjonarnej w dyscyplinie piłka ręczna i piłka nożna. Organizacja obozu przygotowawczego do sezonu

i turniejów piłkarskich.

   20 000,00 zł

 

   16 000,00 zł

    4 000,00 zł

              -   zł

oferta kompletna

3

Stowarzyszenie Twórców

i Artystów Pasja

w Krapkowicach

Zwiedzanie i Wypoczynek

na Terenie Polski

     7 000,00 zł

 

     5 600,00 zł

    1 400,00 zł

              -   zł

oferta do uzupełnienia

4

Klub Sportowy PILA VINCO Krapkowice

Wakacje z siatkówką 2013-  czyli aktywny wypoczynek młodzieży krapkowickiej

   33 000,00 zł

 

   11 000,00 zł

  22 000,00 zł

              -   zł

oferta do uzupełnienia

 

 

razem

 161 499,93 zł

 

   52 600,00 zł

  98 599,93 zł

 10 300,00 zł

 

PDFwykaz braków formalnych 6.pdf

7.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Ludowy Zespół Sportowy
Dąbrówka Górna

Festyn wiejski wraz z turniejem siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Krapkowic

2 432,05 zł

1 655,00 zł

500,00 zł

277,05 zł

oferta kompletna

2

Ludowy Zespół Sportowy
Dąbrówka Górna

Festyn sportowy wraz z turniejem piłki nożnej o Puchar Burmistrza Krapkowic

2 832,05 zł

1 905,00 zł

650,00 zł

277,05 zł

oferta kompletna

3

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe w Krapkowicach

Joga- nie zabiera czasu- ona daje czas

14 700,00 zł

9 900,00 zł

-   zł

4 800,00 zł

oferta do uzupełnienia

4

Miejski Klub Sportowy SUPLES w Krapkowicach

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego o Puchar Burmistrza Krapkowic

5 800,00 zł

4 600,00 zł

300,00 zł

900,00 zł

oferta kompletna

5

Uczniowski Klub Sportowy SPIDERS Krapkowice

Zdrowy styl życia z piłką nożną. Turniej Mikołajkowy

3 000,00 zł

2 400,00 zł

600,00 zł

-   zł

oferta kompletna

6

Klub Karate- do Shotokan w Krapkowicach

Mój sport- moje miasto

9 170,00 zł

6 300,00 zł

2 050,00 zł

820,00 zł

oferta kompletna

7

Uczniowski Klub Sportowy SPIDERS Krapkowice

Zdrowy styl życia z piłką nożną. Turniej o puchar Burmistrza Krapkowic

3 000,00 zł

2 400,00 zł

600,00 zł

-   zł

oferta kompletna

8

Klub Karate- do Enso

Mikołajkowy Turniej Rodzinny pod hasłem " Bezpieczna Sportowa Rodzina"

4 920,00 zł

3 450,00 zł

940,00 zł

530,00 zł

oferta kompletna

9

Klub Sportowy „Otmęt” Krapkowice

KS OTMĘT KRAPKOWICE! Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krapkowice. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie piłka ręczna i piłka nożna. Promocja Gminy Krapkowice poprzez sport w kraju i zagranicą

35 000,00 zł

28 000,00 zł

7 000,00 zł

-   zł

oferta kompletna

10

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Propagowanie wędkarstwa w lokalnym środowisku, jako alternatywnej formy aktywności ruchowej spędzania wolnego czasu, masowej dyscypliny sportowej, wykorzystującej naturalne i korzystne miejscowe uwarunkowania środowiskowe.

14 350,00 zł

10 600,00 zł

1 500,00 zł

2 250,00 zł

oferta do uzupełnienia

11

Ludowy Zespól Sportowy w Żywocicach

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez promowanie tenisa stołowego

6 430,00 zł

4 644,00 zł

250,00 zł

1 536,00 zł

oferta kompletna

12

Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice

Cykl szkoleń podnoszących bezpieczeństwo oraz kwalifikacje żeglarskie w zakresie pływania regatowego

6 300,00 zł

5 040,00 zł

1 260,00 zł

-   zł

oferta do uzupełnienia

13

Klub Karate- do Enso

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Karate dzieci o Puchar Burmistrza Krapkowic

6 255,00 zł

3 250,00 zł

1 575,00 zł

1 430,00 zł

oferta do uzupełnienia

14

Klub Sportowy „ Unia” Krapkowice

67 –lecie KS Unia Krapkowice, turnieje Trampkarzy oraz Oldbojów

21 000,00 zł

10 000,00 zł

3 500,00 zł

7 500,00 zł

oferta do uzupełnienia

   

razem

135 189,10 zł

94 144,00 zł

20 725,00 zł

20 320,10 zł

 

 

PDFwykaz braków formalnych 7.pdf

 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Opolskie Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturowe „Cis”

Ekoliada 2013

     2 310,00 zł

 

     1 600,00 zł

    350,00 zł

      360,00 zł

oferta kompletna

 

 

razem

     2 310,00 zł

 

     1 600,00 zł

    350,00 zł

      360,00 zł

 

 

9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic

Partnerstwo dla przyszłości

   24 400,00 zł

 

   19 100,00 zł

                -   zł

   5 300,00 zł

oferta kompletna

2

Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii (KONIE- DZIECIOM)

Integracja europejska i współpraca międzynarodowa na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców gminy Krapkowice

   16 605,00 zł

 

   12 910,00 zł

     1 195,00 zł

   2 500,00 zł

oferta kompletna

 

 

razem

   41 005,00 zł

 

   32 010,00 zł

     1 195,00 zł

   7 800,00 zł

 

 

10. turystyki i krajoznawstwa

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe w Krapkowicach

Podróż w przeszłość- średniowieczny Kraków

     5 000,00 zł

 

     3 600,00 zł

      1 400,00 zł

             -   zł

oferta do uzupełnienia

2

Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji "Krapkowickie Rowerki"

IV Otwarty Rajd Rowerowy z „Krapkowickimi Rowerkami” po niemi Krapkowickiej jak i związane z tym Muzeum Wsi Śląska Opolskiego w Bierkowicach

8 690,00 zł

 

     5 690,00 zł

                -   zł

   3 000,00 zł

oferta do uzupełnienia

3

Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice

Organizacja II Krapkowickiego Pikniku Odrzańskiego, Spływów Kajakowych, Rajdów oraz Pływań Rekreacyjnych

   24 970,00 zł

 

   19 976,00 zł

      4 334,00 zł

      660,00 zł

oferta do uzupełnienia

4

Opolska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec w Krapkowicach

Wędruj z harcerzami

   25 344,04 zł

 

   12 360,04 zł

      4 384,00 zł

   8 600,00 zł

oferta kompletna

5

Krapkowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowo -  Turystyczne w Krapkowicach

Brak tytułu zadnia

   13 800,00 zł

 

   11 000,00 zł

      2 500,00 zł

      300,00 zł

oferta do uzupełnienia

 

 

razem

   77 804,04 zł

 

   52 626,04 zł

    12 618,00 zł

 12 560,00 zł

 

PDFwykaz braków formalnych 10.pdf

11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

lp.

oferent

nazwa zadania

koszt zadania

wnioskowana kwota dotacji

środki finansowe własne

wkład osobowy

uwagi

1

Opolska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec w Krapkowicach

Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej

10 000,00 zł

4 800,00 zł

2 400,00 zł

2 800,00 zł

oferta kompletna

2

Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach

Promocja Miasta Krapkowice poprzez Sztukę – otwarcie letniej galerii w Kazimierzu Dolnym

8 340,00 zł

6 950,00 zł

-   zł

1 390,00 zł

oferta do uzupełnienia

3

Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach

Udział w Jarmarkach, Wielkanocny i Bożonarodzeniowy – Promowanie Regionalnego Rękodzieła

5 500,00 zł

4 400,00 zł

550,00 zł

550,00 zł

oferta do uzupełnienia

 

 

razem

23 840,00 zł

16 150,00 zł

2 950,00 zł

4 740,00 zł

 

PDFwykaz barków formalnych 11.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013- 01 -11