Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursów ofert na 2012 rok

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartych  konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert - konkurs nr 1.pdf

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

            PDFWyniki otwartego konkursu ofert- konkurs nr 2.pdf

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

            PDFWyniki otwartego konkursu ofert -konkurs nr 3.pdf        

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

           PDFWyniki otwartego konkursu ofert -konkurs nr 4.pdf

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania

           PDFWyniki otwartego konkursu ofert -konkurs nr 5.pdf

 • wypoczynku dzieci i młodzieży

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert -konkurs nr 6.pdf

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert -konkurs nr 7.pdf

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

           PDFWyniki otwartego konkursu ofert -konkurs nr 8.pdf

 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert -konkurs nr 9.pdf

 • turystyki i krajoznawstwa

          PDFWyniki otwartego konkursu ofert -konkurs nr 10.pdf

 

Informacja o ofertach podmiotów  wraz z wykazem braków formalnych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

             PDFwykazpodmiotów oraz wykaz barków formalnych

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

            PDFwykazpodmiotów oraz wykaz barków formalnych

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

            PDFwykaz podmiotów oraz wykaz braków formalnych 3.pdf

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

            PDFwykaz podmiotów oraz wykaz braków formalnych 4.pdf

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania

           PDFwykaz podmiotów oraz wykaz braków formalnych 5.pdf

 • wypoczynku dzieci i młodzieży

          PDFwykaz podmiotów wraz z wykazem braków formalnych 6.pdf

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

         PDFwykaz podmiotów wraz z wykazem braków formalnych 7.pdf

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

          PDFwykaz podmiotów wraz z wykazem braków formalnych 8.pdf

 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

         PDFwykaz podmiotów wraz z wykazem braków formalnych 9.pdf

 • turystyki i krajoznawstwa

         PDFwykaz podmiotów wraz z wykazem braków formalnych 10.pdf

Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na rok 2012, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz zwiększy dostępność mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.

 

PDFwyniki otwartego konkursu ofert na wspracie rozwoju sportu

Podmiot udostępniający:                                    

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Andrzej Kasiura- Burmistrz Krapkowic

Data wytworzenia:

27-01-2012 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „ organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 

PDFwyniki otwartego konkursu ofert

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 02-01-2012 r.