Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursu ofert na 2010 rok

Numer konkursu:
1/2010
Nazwa zadania (zakres): Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach
Wyniki konkursu:
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2009-12-21
Data udostępnienia:
2009-12-22
                  
Numer konkursu: 2/2010
W zakresie: działalności w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu
Wyniki konkursu:
wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2010»
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2010-03-05
Data udostępnienia:
2010-03-08
 
Numer konkursu: 3/2010
W zakresie:  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Wyniki konkursu:
wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2010»
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2010-03-05
Data udostępnienia:
2010-03-08
 
Numer konkursu: 4/2010
W zakresie:  nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Wyniki konkursu:
wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2010»
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2010-03-05
Data udostępnienia:
2010-03-08
 
Numer konkursu: 5/2010
W zakresie:  wypoczynku dzieci i młodzieży
Wyniki konkursu: wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2010»
Podmiot udostępniający:
 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2010-03-05
Data udostępnienia:
2010-03-08
 
Numer konkursu: 6/2010
W zakresie:  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Wyniki konkursu: wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2010»
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2010-03-05
Data udostępnienia:
2010-03-08
 
Numer konkursu: 7/2010
W zakresie:  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Wyniki konkursu: wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2010»
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2010-03-05
Data udostępnienia: 2010-03-08
 
Numer konkursu: 8/2010
W zakresie:  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Wyniki konkursu: wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2010»
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2010-03-05
Data udostępnienia: 2010-03-08