Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursu ofert na 2007 rok

WYNIKI KONKURSÓW OFERT 2007:

Nr konkursu: 1/2007
Nazwa zadania:

Pomoc społeczna

Kwota dotacji: 72.000 PLN
Wyniki:

Ogłoszenie

 

Nr konkursu: 2/2007
Nazwa zadania:

Wspieranie inicjatyw kulturalnych związanych z popularyzowaniem tradycji regionu

Kwota dotacji: 18.000 PLN
Wyniki:

Ogłoszenie

 

Nr konkursu: 3/2007
Nazwa zadania:

Zapewnienie wsparcia osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym

Kwota dotacji: 83.000 PLN
Wyniki:

ogłoszenie

 

Nr konkursu: 4/2007
Nazwa zadania:

Wspierania organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonej z działalnością wychowawczą

Kwota dotacji: 20.000 PLN
Wyniki:

ogłoszenie

 

Nr konkursu: 5/2007
Nazwa zadania:

Wspieranie współpracy i aktywizacji społeczności lokalnej miast partnerskich

Kwota dotacji: 20.000 PLN
Wyniki:

ogłoszenie

 

Nr konkursu: 6/2007
Nazwa zadania:

Wspieranie organizacji szkoleń i udzielanie pomocy finansowej nauczycielom na dokształcanie i doskonalenie zawodowe

Kwota dotacji: 50.000 PLN
Wyniki:

ogłoszenie

 

Nr konkursu: 7/2007
Nazwa zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Kwota dotacji: 180.000 PLN
Wyniki:

ogłoszenie

 

 

Nr konkursu:

8/2007

Nazwa zadania:

Współpraca i wymiana międzynarodowa z miast partnerskich

Kwota dotacji:

7.000 PLN

Wyniki:

ogłoszenie

 

 

Nr konkursu:

9/2007

Nazwa zadania:

Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

Kwota dotacji:

20.000 PLN

Wyniki:

ogłoszenie