Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2009

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

  • działań na rzecz mniejszości narodowych,
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • pomocy społecznej,
  • działań na rzecz emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych,
  • upowszechniania edukacji, oświaty i wychowania,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Konkurs Nr 1/2009          Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Zakres realizacji zadań: Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie
gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od dnia 01.01.2009r.
do dnia 31.12.2009r. w liczbie ok. 7500 godzin rocznie                                              
Termin składania ofert: Oferty należy złożyć w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu,
tj. do 19 grudnia 2008 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie o otwartym konkursie Nr 1/2009»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) 
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2008-11-18
Data udostępnienia: 2008-11-19
 
Konkurs Nr 2/2009

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych zakresie:  
1.Działań na rzecz mniejszości narodowych.
2.Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.                                                                                        

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa 11 lutego 2009 roku.                
Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 2/2009»
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a)
 lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-01-09
Data udostępnienia: 2009-01-12
 
Konkurs Nr 3/2009

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:                          
1.Pomocy społecznej.                             
2.Działań na rzecz emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych.                      

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa 11 lutego 2009 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 3/2009»
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach                                      
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-01-09
Data udostępnienia: 2009-01-12
 
Konkurs Nr 4/2009

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:                            
1. Upowszechniania edukacji, oświaty i wychowania.  

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa 11 lutego 2009 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 4/2009»
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
Informację wytworzył(a) 
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-01-09
Data udostępnienia: 2009-01-12
 
Konkurs Nr 5/2009

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:                           
1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa 11 lutego 2009 roku.
Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 5/2009»
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-01-09                                                                                           
Data udostępnienia: 2009-01-12
 
Konkurs Nr 6/2009

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:                        
1.Działań na rzecz mniejszości narodowych.                                                          

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa  25 maja 2009 roku (poniedziałek).
Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 6/2009»                  
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a)
 lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-04-23
Data udostępnienia: 2009-04-24
 
Konkurs Nr 7/2009 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zaspakajanie potrzeb z dziedziny edukacji i profilaktyki zdrowotnej, przygotowania do samoopieki i samopielęgnacji poprzez edukację zdrowotną i wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego, który ułatwia funkcjonowanie osób przewlekle i  nieuleczalnie chorych w środowisku domowym”
Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa  3 sierpnia 2009 roku (poniedziałek).
Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 7/2009»
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a)
 lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-07-02
Data udostępnienia: 2009-07-03
 


Wyniki konkursów ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
- w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego: wyniki konkursów»