Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki postępowania - roboty budowlane

Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu

PDFinformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej bip.pdf
 

Opublikowano, dnia 16.02.2021 r.

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja o wyborze-bip.pdf

Opublikowano, dnia 08.02.2021 r.

Kanalizacja deszczowa ul. Głównej w Kórnicy

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 01.02.2021 r.


Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 25.11.2020 r.


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej bip.pdf

Opublikowano, dnia 24.11.2020r.

Budowa łącznika  między budynkiem PSP w Żywocicach a halą

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -bip.pdf
 

Opublikowano, dnia 18.11.2020r.

Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - BIP.pdf

Opublikowano, dnia 18.08.2020r.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul.1000-lecia w Krapkowicach

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - bip.pdf

Opublikowano, dnia 08.07.2020r.

Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-bip.pdf

Opublikowano, dnia 08.05.2020r.

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 18.03.2020 r.


Przebudowa budynku Przedszkola

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bip.pdf
Opublikowano, dnia12.03.2020r.


Termomodernizacja  remizy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Steblowie

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzytniejszej -bip.pdf

Opublikowano, dnia 04.03.2020r.


Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Opublikowano, dnia 06.02.2020r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I.pdf

Opublikowano, dnia 27.01.2020r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 17.01.2020r.


Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 10.12.2019 r.


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację trzech przejść dla pieszych na terenie miasta Krapkowice

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 08.11.2019 r.


Budowa ciągu pieszo- rowerowego łączącego Halę Widowiskowo-Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie kolejowym) wraz dwoma stanowiskami park & bike & ride.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf

Opublikowano, dnia 28.10.2019 r.


Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Polna w Krapkowicach

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf

Opublikowano, dnia 07.10.2019 r.


Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 30.09.2019 r.


Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach

PDFInformacja o uniweażnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 05.08.2019 r.


Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”- z podziałem na 4 zadania

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 1, 2, 3, 4.pdf

Opublikowano, dnia 01.08.2019 r.


Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 08.07.2019 r.


Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Krapkowicach

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf

Opublikowano, dnia 05.07.2019 r


Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf

Opublikowano, dnia 21.06.2019 r.


Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 19.06.2019 r.


Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Różanej w Krapkowicach

PDFBIP-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 06.05.2019 r.Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym i obiektami lekkoatletycznymi wraz z budową parkingów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 26.04.2019 r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zad. nr 2 - BIP.pdf

Opublikowano, dnia 05.04.2019 r.


 

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zad. nr 1 - BIP.pdf

Opublikowano, dnia 03.04.2019 r. Przebudowa drogi ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf

Opublikowano, dnia 18.01.2019 r.Usunięcie miejscowych zastoisk wodnych na jezdniach dróg gminnych związanych z bezpieczeństwem użytkowym

PDFBIP-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 07.11.2018 r.Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Krapkowicach

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 04.10.2018 r.Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach

PDFBIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 01.10.2018 r.
 


Wymiana chodnika ul. Leśnej w Gwoździcach

PDFBIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Opublikowano, 26.09.2018r.Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFBIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, 26.09.2018r.


Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach oraz wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, 31.08.2018 r.


 

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach
Zadanie nr 1 - Rewitalizacja  starego mostu kolejowego w Krapkowicach

PDFBIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 1.pdf

Opublikowano, dnia 27.08.2018 r.


 

Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - II etap

PDFBIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 24.08.2018 r.


 

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach
Zadanie nr 2 - Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFBIP - Informacja o unieważnieniu postępowania Zad. 2.pdf

Opublikowano, dnia 20.08.2018 r.


 

Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej

PDFBIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 14.08.2018 r.


 

Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFinformacja o uniewaznieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 03.08.2018 r.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 12.07.2018r.


Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej : ul. Chrobrego, ul. Reja, ul. Piastowskiej, ul. Pocztowej w Krapkowicach oraz ul. Kościuszki
w Rogowie Op

Zadanie nr 1 – Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej : ul. Piastowskiej, ul. Reja
 i ul. Chrobrego w Krapkowicach.

PDFbip- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 03.07.2018 r.  Informacja o unieważnieniu postępowania

Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej : ul. Chrobrego, ul. Reja, ul. Piastowskiej, ul. Pocztowej w Krapkowicach oraz
ul. Kościuszki w Rogowie Op. - Zadanie nr 2 - Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej : ul. Pocztowej w Krapkowicach
i ul. Kościuszki w Rogowie Op.

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania - zad 2.pdf

Opublikowano, dnia 03.07.2018r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

 

Zadanie nr 1 Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz ich bieżące utrzymanie

PDFBIP-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 1.pdf

Zadanie nr 2 Wykonanie remontów bieżących dróg gminnych i chodników o nawierzchni innej niż mineralno-bitumiczna

PDFBIP-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 2.pdf

 

Opublikowano, dnia 07.06.2018 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania

Remont ul. Konopnickiej w Krapkowicach

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Opublikowano, dnia 06.06.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Opublikowano, dnia 09.04.2018r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 30.03.2018 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice,
w tym PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 12.03.2018r.


 

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic. Zadanie nr 1

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Opublikowano, dnia 07.03.2018r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaprojektowanie oraz wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach

 

PDFbip - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 02.03.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Krapkowicach

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 21.02.2018r.


Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego: "Zaprojektowanie oraz wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Piastowskiej w Krapkowicach"

PDFinformacja o unieważnieniu zamówienia.pdf

Opublikowano, dnia 14.02.2018r.


C

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic

Zadanie nr 2 - Zaprojektowanie i wykonanie makiety Wieży wraz z murami obronnymi

 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania-zad.nr 2.pdf

Opublikowano, dnia 06.02.2018r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 25.01.2018r.


Informacja o unieważnieniu postępowania

Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Krapkowicach

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

Opublikowano, dnia 04.01.2018r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim

PDFbip - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Opublikowano, dnia 27.11.2017r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie

 

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Opublikowano, dnia 15.11.2017r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Opublikowano, dnia 03.11.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy ulicami Opolską i Drzymały w Krapkowicach.

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 11.10.2017


Informacja o unieważnieniu postępowania

Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Opublikowano, dnia 29.09.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa chodników w pasie drogi gminnej ul. Strzelców Bytomskich oraz chodnika ul. Sądowa w Krapkowicach

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf

Opublikowano, mdnia 29.09.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Krapkowicach

PDFbip- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Opublikowano, dnia 27.09.2017r.Informacja o unieważnieniu postępowania

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic

 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

 

Opublikowano, dnia 12.09.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Budowa drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 23.08.2017r.Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa dróg dojazdowych ul. Ks. Duszy nr 16 i 24, łącznika ul. Krasickiego i Chopina
oraz chodnika przy ul. Sądowej  w Krapkowicach.

Zadanie nr 1 - Przebudowa dróg dojazdowych u. Ks. Duszy nr 16 i 24 oraz łącznika ul. Krasickiego i ul. Chopina w Krapkowicach

PDFbip-Inf. o wyborze oferty.pdf

Opublikowano, dnia 16.08.2017r.


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przebudowa dróg dojazdowych ul. Ks. Duszy nr 16 i 24, łącznika ul. Krasickiego i Chopina
oraz chodnika przy ul. Sądowej  w Krapkowicach.

Zadanie nr 2 - Przebudowa chodnika ul. Sądowa w Krapkowicach

PDFInformacja o unieważn. postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 09.08.2017r.Montaż urządzeń do Street Workoutu i Parkouru na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Wrzosów w Krapkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół urządzeń i wykonaniem nawierzchni bezpiecznych

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano dnia 04.08.2017r.Informacja o unieważnieniu postępowania
na

Budowę drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano dnia 19.07.2017r.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Przebudowę chodników przy ul. Pocztowej i ul. Pułaskiego w Krapkowicach"

PDFInformacja.pdf
 

Opublikowano dnia 18.07.2017r.


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przebudowa dróg dojazdowych ul. Ks. Duszy nr 16 i 24, łącznika ul. Krasickiego i Chopina
oraz chodnika przy ul. Sądowej  w Krapkowicach z podziałem na 2 zadania

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Opublikowano, dnia 06.07.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - I etap.

PDFbip-Informacja.pdf

Opublikowano, dnia 08.06.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo - rekreacyjnego przy
ul. Wrzosów w Krapkowicach

PDFbip-Zawiadomienie..pdf

Opublikowano, dnia 07.06.2017r.Informacja o unieważnieniu postępowania.

Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo - rekreacyjnego przy
ul. Wrzosów w Krapkowicach

 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania..pdf

Opublikowano, dnia 18.05.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - I etap.

 

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf
 

Opublikowano, dnia 17.05.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszych ofert.

Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie miasta
i gminy Krapkowice.

 

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf

Opublikowano, dnia 20.04.2017r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.
Wykonanie nawierzchni bitumicznych ścieralnych ścieżek i dróg rowerowych i pieszych na terenie rekreacyjnym za pływalnią Delfin
w Krapkowicach, ul. Wrzosów i Azalii.

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Opublikowano, dnia 14.04.2017


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach.

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Krapkowice - I etap

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 11.01.2017r.


Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, odrzuceniu ofert , wykluczeniu wykonawców z postępowania oraz unieważnieniu  postępowań.

Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego placu zabaw na terenie miasta i gminy Krapkowice.

 

PDFbip-Informacja o wyborze, odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania..pdf

Opublikowano, dnia 03.10.2016r.

 

 Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Wymiana istniejącego kanału deszczowego w
ul. Drzymały oraz Głowackiego z odprowadzeniem do rzeki Odry w Krapkowicach - II etap

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego placu zabaw na terenie miasta i gminy Krapkowice.


 

 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania..pdf

Opublikowano, dnia 08.08.2016r.


 

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej  7
w Krapkowicach – I etap

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 05.07.2016r.

 INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEGO WYKONAWCY.

Remont drogi gminnej ul. Arki Bożka oraz chodnika  przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach

PDFInformacja o wyborze kolejnego wykonawcy.pdf

Opublikowano, dnia 27.06.2016r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Remont drogi gminnej ul. Arki Bożka oraz chodnika  przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Opublikowano, dnia 21.06.2016r


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie Opolskim . Etap I

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Opublikowano, dnia 03.06.2016r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą na gorąco   na terenie miasta i gminy Krapkowice 

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Opublikowano, dnia 27.04.2016r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Budowa przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągu   tłocznego w Ligocie Krapkowickiej do systemu kanalizacji   sanitarnej w Żywocicach.

 

PDFbip-Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i wykluczeniu Wykonawcy..pdf


Opublikowano, dnia 20.10.2015r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry w Krapkowicach.

PDFbip-Zawiadomienie.pdf
 

Opublikowano, dnia 03.09.2015r.


Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty .

Zagospodarowanie  terenów rekreacyjnych przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 02.09.2015r.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert i wykluczeniu wykonawców z postępowania .

Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w  Krapkowicach
Os. XXX-lecia 23

 

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy, i odrzuceniu oferty.pdf

Opublikowano, dnia 02.09.2015

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert i wykluczeniu wykonawców z postępowania .

„Budowa drogi do terenów inwestycyjnych  Przysiółek Posiłek”

PDFbip-Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, wukluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty . (2).pdf
 

Opublikowano, dnia 07.08.2015r


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry w Krapkowicach

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania..pdf

Opublikowano dnia 22.07.2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Prudnickiej w Krapkowicach.

PDFbip-Zawiadomienie.pdf
 

opublikowano dnia, 10.07.2015


Informacja o unieważnieniu przetargu:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią  Delfin.

PDFUnieważnienie.pdf
 

Opublikowano dnia, 06.07.2015r.

 


Informacja o unieważnieniu przetargu:

Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry w Krapkowicach

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 


Wykonanie remontów cząstkowych dróg  o nawierzchni

mineralno-bitumicznej na terenie miasta i gminy Krapkowice.

 

PDFbip-Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-04-20

 

 

 

 


 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa budynku garażowego dla OSP Pietna.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-11-21

 

 

 

 


 

PDFbip. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa budynku garażowego dla OSP Żużela.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-11-03

 

 

 

 


 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały w Krapkowicach. Cz. 1 Przebudowa parkingu i chodników.

 

 PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-08-11

 

 

 


 

 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zmówienia-Zaprojektowanie i budowa budynku garażowego dla jednostki OSP w Pietnej.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Harald Brol
Data wytworzenia: 2014-07-18

 

 

 

 


 

 

 PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Harald Brol
Data wytworzenia: 2014-07-14

 

 

 

 


 

 

Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku.

 

PDFBip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (2).pdf

 

 

Podmiot udostępniający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Krystyna Chudala

Data wytworzenia: 2014-06-04

 

       

 


 

    Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :

                                "Utworzenie Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno Rekreacyjnego w Krapkowicach".

                         

PDFInformacja..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-05-12

 

 

 

 


 

                                                         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                       "Remont drogi gminnej ul. Kozielskiej w Krapkowicach"

 

PDFBip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-04-29

 

 

 


 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Utworzenie Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno Rekreacyjnego w Krapkowicach..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-04-18

 

 

 

 


 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. :

Wykonanie remontów cząstkowych dróg  o nawierzchni mineralno-bitumicznej na terenie miasta i gminy Krapkowice 

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- bip.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-04-02

 

 

 

 


 

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Adaptacje obiektu na filię biblioteki.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Miejska i Gminna Biblioterka Publiczna
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bartoszyńska
Data wytworzenia: 2014-03-07

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz zasilania Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Krapkowicach".

 

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-bip.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2014-01-22

 

 

 


 

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Prudnickiej pomiędzy ul. Azalii w Krapkowicach oraz ul. Ligonia w Steblowie ”.

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - bip.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-10-25

 

 

 

 


 

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.-bip.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-10-10

 

 

 

 


 

 

 

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-bip-Budowa ogólnodostepnego centrum rekreacyjno-sportowego.......w Dąbrówce G..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiutra
Data wytworzenia: 2013-10-08

 

 

 

 


 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Steblowie..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-08-29

 

 

 

 


 

 

DOCSiłownia zewn. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd M i G w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-08-06

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie

p.n. "Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na placu Eichendorffa w Krapkowicach".

 

PDFInformacja o uniewaznieniu postępowania na Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego..pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-07-11

 

 

 

 

 


 

 

 PDFinformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, wukluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty.pdf

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-04-24

 

 

 

 

 


 

 

DOCbip zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -remonty cząstkowe dróg.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2013-03-13

 

 

 

 

PDFRemont ul. Dziłkowej i chodnika ul. Kilińskiego.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-10-30

 

 

 

PDFInformacja-Budowa sceny koncertowo-teatralnej....pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-09-21

 

 

 

DOCInformacja o wyborze oferty najkorz. Wykonanie prac remontowych...doc

 

 

Podmiot udostępniający: PSP Nr 1 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Koziołek
Data wytworzenia: 2012-08-06

 

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - remonty cząstkowe dróg.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2012-04-26

 

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnbiejszej-Wymiana okien na sali gimnastycznej w ZSS Nr 1.doc

 

 

Podmiot udostępniający: ZSS Nr 1 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tewresa Wichary
Data wytworzenia: 2011-12-06

 

 

 

DOCInformacja o wyborze oferty najkorzyst. na Remont drogi gminnej ul. 3 Maja w K-cach.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-03-01

 

 

 

DOCZawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2011-02-15

 

 

 

PDFInformacja o wyborze oferty na Przebudowę dachu budynku sali gimnastycznej w ZSS nr 1.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: ZSS Nr 1 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr inż. Teresa Wichary
Data wytworzenia: 2010-07-27

 

 

 

PDFInformacja o wyborze oferty-Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiwicza w Steblowie-I etap.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Mieczysław Kożuch
Data wytworzenia: 2010-07-27

 

 

 

 DOCInformacja-Budowa zadaszenia tarasu w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Aleksandra Mrosek
Data wytworzenia: 2010-07-19

 

 

 

 

MOJE BOISKO ORLIK 2012

PDFZawiadomienie o wborze oferty najkorzystniejszej-Internet.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-06-18

 

 

PDFInformacja o wyborze oferty na Remont KDK.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-04-23

 

 

DOCWybór oferty -Wykonanie remontów cząstkowych dróg.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-04-13

 

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Remont drogi gminnej nr 1063420 ul.Górna w.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2010-03-15

 

 

 

DOCInformacja o wyborze oferty na Budowę kanalizacji deszczowej ...doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-11-13

 

 

 

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę szybu windy w ŚDS w Krapkowicach.doc

 

 

Podmiot udostępniający: ŚDS w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Aleksandra Mrosek
Data wytworzenia: 2009-10-27

 

 

DOCWybór wykonawcy na Remont pokrycia dachu budynku szkoły.doc

 

 

Podmiot udostępniający: PSP Nr 1 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Bożena Koziołek
Data wytworzenia: 2009-08-14

 

 

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Remont dachu na budynku Szkoły Podst. w Steblowie.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-06-18

 

 

 

DOCInformacja o wyborze oferty na Remony cząstkowe gróg gminnych.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-04-28

 

 

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Na Remont ul. Żeromskiego.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-04-01

 

 

DOCRemont drogi gminnej ulicy Żeromskiego.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-03-24

 

 

DOCOgłoszewnie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanlalizacji sanitarnej -Otmęt.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd MIasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2009-01-05

 

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Budowę kanalizacji sanitarnej w częściach nieskanalizowanych....doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd MIasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2008011-06

 

 

DOCInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic.....doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd MIasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2008-10-07

 

 

DOCZawiadomienie o wyborze oiferty najkorzystniejszej na Budowę sali gimnastycznej w Kórnicy.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd MIasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2008-08-04

 

 

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty na Wymianę stolarki okiennej w ZSS Nr 1 w Krapkowicach Os.XXX lecia 24.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach Os. XXX lecia 24; 47-303 Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr inż. Teresa Wichary
Data wytworzenia: 2008-07-31

 

 

 

DOCInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 2- remont łazienki w Przedszkolu Publicznym nr 6 przy ul. Buczka 11 w Krapkowicach.doc

 

Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 6 przy ul. Buczka 11 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Grazyna Chmielewska
Data wytworzenia: 2008-07-21

 

 

 

DOCInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w PP Nr 6 przy ul. Buczka 11 w Krapkowicach.doc

 

Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 6 przy ul. Buczka 11 w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Grazyna Chmielewska
Data wytworzenia: 2008-07-18

 

 

 

DOCInformacja o udzieleniu zamówienia na Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych-ul.Leśna w Żużeli.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2008-07-07

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Piotr Solloch
Data wytworzenia: 2008-06-27

 

 

DOCInformacja o wyborze oferty na Wykonanie ocieplenia ścian budynku ŚDS w Krapkowicach II etap.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Mrosek
Data wytworzenia: 2007-11-21

 

....................................................................................................................................................

DOCzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Budowę 16 lokali socjalnych przy ul. Fabryvcznej w Krapkowicach.doc

 

DOCInformacja o wyborze Wykonawcy na Modernizację nawierzchni drogi gminnej ul. Tulipanów w Krapkowicach.doc

 

DOCInternet-Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę krytej pływalni w Krapkowicach.doc

 

DOCInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Wymianę stolarki okiennej w PSP Nr 4 w Krapkowicach ul. Żeromskiego 34.doc

 

DOCInformacja o zawarciu umowy na Malowanie pomiesczeń i wymianę stolarki okiennej w PSP Nr 4 w Krapkowicach ul. Żeromskiego 34- zadanie nr 2 - malowanie..doc

 

DOCInformacja o wyborze oferty i uniewaznieniu postępowania na Budowę krytej pływalni w Krapkowicach.doc

 

DOCInformacja o zawarciu umowy na Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na PCV w PPNr 6 przy ul. Buczka 11 w Krapkowicach.doc

 

DOCInformacja o zawarciu umowy na Wykonanie ocieplenia ścian budynku ŚDS w Krapkowicach- I etap.doc

 

DOCInformacja o wyborze oferty na Wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na PCV w PP Nr 6 przy ul. Buczka 11 w Krapkowicach.doc

 

DOCInformacja o wyborze oferty na Wykonanie ocieplenia scian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach- I etap.doc

 

DOCInformacja o wyborze oferty na malowanie pomiesczeń i wymiane stolarki okiennej w PSP Nr 4 w Krapkowicach.doc

 

DOCOgłoszenie o zawarciu umowy na Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Moniuszki w...doc

 

DOCOgłoszenie o zawarciu umowy na Remont pomieszczeń Izby Pamięci Wsi Pietna.doc

 

DOCOgłoszenie o zawarciu umowy na Wykonanie i montaż ozankowania tras rowerowych.doc

 

DOCInformacja o wyborze oferty i uniewaznieniu postępowania na Budowę krytej pływalni w Krapkowicach.doc

 

DOCZP-303.doc

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty -internet.doc

 

DOCZP-303.doc