Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o przetargach - roboty budowlane

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu

PDFOdpowiedź na zapytania.pdf

Opublikowano, dnia 11.01.2021r.

 

Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu

ZIPZałączniki od nr 1 do nr 9 do SIWZ.zip
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 30.12.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Kanalizacja deszczowa ul. Głównej w Kórnicy

PDFOdpowiedź na zapytania II.pdf

Opublikowano, dnia 18.12.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Kanalizacja deszczowa ul. Głównej w Kórnicy

PDFOdpowiedź na zapytania wykonawców.pdf

Opublikowano, dnia 16.12.2020 r.

Kanalizacja deszczowa ul. Głównej w Kórnicy

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 765536-N-2020.pdf
PDFSIWZ - Kanalizacja deszczowa ul. Głównej w Kórnicy.pdf
ZIPZałącznik nr 1-8 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 11.12.2020 r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

ZIPZałącznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ Przedmiar robót.zip 

ZIPZałączniki do SIWZ od nr 1 do 8.2.zip
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 02.12.2020r.


 

UWAGA ! Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
PDFZestawienie stolarki drzwiowej.pdf
PDFZestawienie stolarki okiennej.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiary.zip

Opublikowano, dnia 13.11.2020 r.


Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 604397-N-2020.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa ŚDS.pdf
ZIPZałącznik nr 1-8 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 30.10.2020 r.


Budowa łącznika  między budynkiem PSP w Żywocicach a halą sportową    

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ

PDFodpowiedż na zapytanie.pdf

Opublikowano, dnia 27.10.2020r

UWAGA ! Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
ATHKosztorys slepy roboty kwalifikowane.ath
ATHKosztorys slepy drogowy koszty niekwalifikowane.ath
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy23.10.2020.doc
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.10.2020.pdf
ZIPProjekt drogowy.zip

PDFRys - 6 - Plac - PK1.pdf
PDFPZT przepompowni Żużela.pdf

PDFPrzedmiar drogowy Żużela _koszty niekwalifikowane.pdf
 

Opublikowano, dnia 23.10.2020r

UWAGA ! Zmiana terminu otwarcia ofert

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II

PDFZmiana terminu otwarcia ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Opublikowano, dnia 21.10.2020r

Budowa łącznika  między budynkiem PSP w Żywocicach a halą sportową    

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki od nr 1 do nr 8 doSIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ STWiOR.zip
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa.zip

Opublikowano, dnia 19.10.2020r.


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II

ZIPZałączniki od nr 1 do nr 8 do SIWZ.zip

PDFPrzedmiar Robót załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ geologia.zip
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ STWiOR.zip
ZIPZałącznik nr 13 do SIWZ uzgodnienia.zip
ZIPZałączniki nr 11 do SIWZ dokumentacja projektowa.zip

Opublikowano, dnia 09.10.2020r.


Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej

[PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
ZIPZałączniki od nr 1 do nr 8 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR.zip
PDF200518_Droga gminna Opolska -Przedmiar etap III.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip

Opublikowano, dnia 24.06.2020r.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul.1000-lecia w Krapkowicach

PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu Nr 545897-N-2020.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałącznik od nr 1 do nr 10 do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 01.06.2020r.

Transmisja z otwarcia ofert w ramach postępowania "pn.: Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach"

Transmisja z otwarcia ofert w dniu 15.04.2020r. - https://youtu.be/kWumw50jVfY

 

Informacja dotyczącą otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego postępowania

pn.: Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach

W związku zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego oraz brakiem możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób podczas otwarcia ofert, informujemy iż otwarcie ofert nastąpi za pomocą transmisji online, w ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert  w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.                         

Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach

ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR.zip
ZIPZałączniki od 1 do 8 do SIWZ.zip
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie nr 526759.pdf

Opublikowano, dnia 25.03.2020r.

UWAGA ! Zmiana treści SIWZ

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540031491-N-2020.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

Opublikowano, dnia 20.02.2020 r.


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 514150-N-2020.pdf
PDFSIWZ - Budowa oświetlenia BZP.271.2.2020.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ (1-8).zip
ZIPZałączniki do SIWZ (9-11).zip

Opublikowano, dnia 19.02.2020 r.


Uwaga zmiana treści SIWZ !

Przebudowa budynku Przedszkola

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ po zmianach z dnia 14.02.2020r_.pdf

PDFZmiana treści SIWZ 14.02.2020r..pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFOdpowiedzi na zapytania do przetargu.pdf

Opublikowano, dnia 14.02.2020r.


Przebudowa budynku Przedszkola

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa budynku Przedszkola.pdf
ZIPZałączniki nr 1-7 i 10-11 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ Dokmunetacja projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ STWiOR.zip

Opublikowano, dnia 04.02.2020 r.


Termomodernizacja  remizy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Steblowie

PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu 508623-N-2020.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ 1-6.zip
ZIPZałączniki do SIWZ 7-10.zip
 

 

Opublikowano, dnia 03.02.2020r.


Uwaga zmiana treści SIWZ !

Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy - z dnia 10.01.2020r. zmieniony.pdf

Opublikowano,dnia 13.01.2020r.


Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu Nr 500768-N-2020.pdf
PDFSIWZ - Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ od 1 do 6.zip
ZIPZałączniki do SIWZ od 7 do 10.2.zip

Opublikowano, dnia 07.01.2020r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 7 do SIWZ.zip
 

Opublikowano, dnia 13.12.2019r.


UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf

Opublikowano, dnia 15.11.2019 r.


UWAGA ! Zmiana treści SIWZ

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do DUUE 06.11.2019 r..pdf

Opublikowano, dnia 06.11.2019 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-S 217-531903.pdf

Opublikowano, dnia 12.11.2019 r.


UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 29.10.2019 r.


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację trzech przejść dla pieszych na terenie miasta Krapkowice

PDFOgłoszenie o zamówieniu 608417-N-2019.pdf
PDFSIWZ - Poprawa bezpieczeństwa BZP.271.17.2019.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ (1-8).zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Organizacja ruchu (montaż urządzeń).zip
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - STWiOR.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiary robót.zip

Opublikowano, dnia 10.10.2019 r.


Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2019-S 193-467765.pdf
PDFSIWZ - Termomodernizacja PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ (1-8 i 14).zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 13 do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 07.10.2019 r.


UWAGA ! Unieważnienie postępowania !

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiejska w Borku gmina Krapkowice

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 03.10.2019Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiejska w Borku gmina Krapkowice

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 600466-N-2019.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiejska w Borku gmina Krapkowice.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 20.09.2019


Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Polna w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu 589019-N-2019.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Polna w Krapkowicach.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip


Opublikowano, dnia 22.08.2019


UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ

Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 3.pdf

Opublikowano, dnia 16.08.2019


UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ

Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf

Opublikowano, dnia 14.08.2019


UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ

Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 07.08.2019


Budowa ciągu pieszo- rowerowego łączącego Halę Widowiskowo-Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie kolejowym) wraz dwoma stanowiskami park & bike & ride.

PDFOgłoszenie o zamówieniu 579313-N-2019.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 26.07.2019 r.


Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu 577826-N-2019.pdf
PDFSIWZ - Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 24.07.2019 r.


Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu 573066-N-2019.pdf
PDFSIWZ - Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 12.07.2019 r.


Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice

PDFOgłoszenie o zamówieniu 569280-N-2019.pdf
PDFSIWZ - Budowa sieci oświetlenia ulicznego.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 04.07.2019 r.


Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu 560559-N-2019.pdf
PDFSIWZ - Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 13.06.2019 r.


UWAGA ! Zmiana treści SIWZ

Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Krapkowicach

DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
PDFZmiana załącznika SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 07.06.2019 r.


UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 30.05.2019 r.


Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 27.05.2019 r.


UWAGA ! Zmiana treści SIWZ

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 8.1 do SIWZ - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 8.2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

Opublikowano, dnia 24.05.2019 r.


Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 15.05.2019 r


Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFOgłoszenie o zamówieniu - 2019-S 092-221173.pdf
PDFSIWZ - Termomodernizacja PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ (1-8 i 14).zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ.zip
ZIPZałącznik nr 13 do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 14.05.2019 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do DUUE 21.05.2019 r..pdf

Opublikowano, dnia 21.05.2019 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2019-S 098-236671.pdf

Opublikowano, dnia 22.05.2019 r.


UWAGA! Wyjaśnienia treści SIWZ

Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Różanej w Krapkowicach

PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 10.04.2019 r.


Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Różanej w Krapkowicach

ZIPZałaczniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 01.04.2019 r.


UWAGA! Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym i obiektami lekkoatletycznymi wraz z budową parkingów
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 540062478-N-2019.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf

Opublikowano, dnia 01.04.2019 r.


Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym i obiektami lekkoatletycznymi wraz z budową parkingów
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 526889-N-2019.pdf
PDFSIWZ - Budowa kompleksu sportowego ZSP4.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 19.03.2019 r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 27.02.2019 r


Przebudowa drogi ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej

ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 13.12.2018 r.


Usunięcie miejscowych zastoisk wodnych na jezdniach dróg gminnych związanych z bezpieczeństwem użytkowym

ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Usunięcie miejscowych zastoisk.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 09.10.2018 r.


Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach

ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Przebudowa drogi ul. Józefa.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 05.09.2018 r.


 

Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Krapkowicach

7ZZał. nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z
7ZZał. nr 1 - 8 do SIWZ.7z
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, 28.08.2018 r.Wymiana chodnika ul. Leśnej w Gwoździcach

7ZZałączniki do SIWZ.7z
PDFSIWZ Wymiana chodnika.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, 21.08.2018 r.Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach oraz wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim

7ZZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.7z
PDFSIWZ ul. Boczna Gwoździce.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, 14.08.2018 r.Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

7ZZał. nr 9 do SIWZ - Dok.7z
7ZZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.7z
PDFSIWZ Budowa chodnika IV.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, 14.08.2018 r.Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

ZIPZał. nr 9 do SIWZ - Dok.zip
ZIPZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.zip
PDFSIWZ Budowa chodnika III.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, 16.07.2018 r.Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej

ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Przebudowa drogi gminnej.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Opublikowano, 10.07.2018 r.


UWAGA! Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

 

ZIPMateriały kolaudacyjne 2.zip
ZIPMateriały kolaudacyjne 1.zip
ZIPKoncepcja przebudowy drogi gruntowej w śladzie torów kolejowych... Rybczyńska 2013.zip
ZIPKONCEPCJA 2015 FBJ PRPONT.zip
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ-II.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - II.pdf

Opublikowano, 25.06.2018 r.


UWAGA! Wyjaśnienia treści SIWZ

Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - II etap

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Opublikowano, 25.06.2018 r.


Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy

ZIPZałączniki.zip
PDFSIWZ-Wymiana nawierzchni.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Opublikowano, dnia 13.06.2018r.


Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - II etap

ZIPZalączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Budowa kompleksu sportowego - II etap.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 13.06.2018 r.


Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej:

ul. Chrobrego, ul. Reja, ul. Piastowskiej, ul. Pocztowej w Krapkowicach oraz

ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim

ZIPZałączniki nr 10-13 do SIWZ.zip
ZIPZałączniki nr 1-9 do SIWZ.zip
PDFSIWZ-Przebudowa chodników.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 11.06.2018r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

 

PDFWyjaśnienia i zmiana SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Opublikowano, dnia 13.06.2018r.

 

Zmiana treści SIWZ

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

 

PDFZał. nr 6.2 do SIWZ- Projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 6.1 do SIWZ- Projekt umowy.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
 

Opublikowano, dnia 04.06.2018r.

 

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

ZIPZał. nr 11 do SIWZ-Projekt organizacji ruchu.zip
ZIPZał. nr 8.2 do SIWZ-PFU-Park.zip
ZIPZał. nr 8.1 do SIWZ-PFU-Most.zip
ZIPZał. nr 1-7,8 , 9 i 10 do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Most kolejowy i park miejski.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowana, dnia 30.05.2018r.


Remont ul. Konopnickiej w Krapkowicach

PDFSIWZ- Remont ul. Konopnickiej.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 21.05.2018 r.


UWAGA! Zmiana treści SIWZ

Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFZał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 24.04.2018 r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

 

ZIPZał. nr 7 STWiOR.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Remonty cząstkowe.pdf
PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

 

Opublikowano, dnia 13.04.2018 r.


Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach

ZIPZał. nr 9 do SIWZ-Dokumentacja.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 14.03.2018r.


UWAGA! Zmiana treści SIWZ

Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
DOCZał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

 

Opublikowano, dnia 13.03.2018 r.

 Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

ZIPZał. nr 9 do SIWZ - Dok.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Budowa chodnika.pdf
PDFOgłoszenie o przetargu-08.03.2018.pdf
 

Opublikowano dnia 08.03.2018 r.


Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym PSP Nr 1
w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy z podziałem na II zadania

PDFWyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 12.02.2018r.Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym PSP Nr 1
w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy z podziałem na II zadania

 

PDFTOM II.B SIWZ - Wzór umowy Część II.pdf
PDFTOM II.A SIWZ Wzór Umowy Część I.pdf
PDFTOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCZałączniki do IDW 1a-5 w formie EDYTOWALNEJ.doc
DOCZałącznik do IDW nr 6 - JEDZ edytowalny.doc
PDFTOM IIIb-5 SIWZ - Errata.pdf
PDFTOM IIIb-4 - Harmonogram Część II.pdf
PDFTOM IIIb-3 SIWZ - Audyt energetyczny Część II.pdf
PDFTOM IIIb-2 SIWZ - PFU dla Części II.pdf
PDFTOM IIIb-1 SIWZ - PFU ogólny.pdf
PDFTOM IIIa-5 SIWZ - Errata.pdf
PDFTOM IIIa-4 - Harmonogram Część I.pdf
PDFTOM IIIa-3 SIWZ - Audyt energetyczny Część I.pdf
PDFTOM IIIa-2 SIWZ - PFU dla Części I.pdf
PDFTOM IIIa-1 SIWZ - PFU ogólny.pdf

Opublikowano, dnia 29.01.2018r.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf
 

Opublikowano, dnia 29.01.2018r.


UWAGA. Wyjaśnienia  treści SIWZ

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf
PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
 

Opublikowano, dnia 25.01.2018r.


Zaprojektowanie oraz wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach

ZIPPSZOK - Pozostałe załączniki.zip
DOCXPSZOK Piastowska - SIWZ i załączniki do SIWZ.DOCX
PDFOgłoszenie PSZOK Piastowska.pdf
 

Opublikowano, dnia 24.01.2018r.


Zaprojektowanie oraz wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach

ZIPPSZOK - Limanowskiego.zip
DOCXPSZOK Limanowskiego - SIWZ i załączniki do SIWZ.DOCX
PDFOgłoszenie PSZOK Limanowskiego.pdf
 

Opublikowano, dnia, 24.01.2018r.


Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Krapkowicach

ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ-Przebudowa drogi ul. Dębowej.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 15.01.2018r.


UWAGA. Zmiana treści SIWZ

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic

 

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Opublikowano, dnia 16.01.2018r.

 

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic

ZIPZał. nr 9 do SIWZ-Aneks do PFU z załacznikami.zip
ZIPZał. nr 8 do SIWZ-PFU z załącznikami.zip
ZIPZałączniki do SIWZ - 2.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ Baszta.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano dnia 29.12.2017r.Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

ZIPZał. nr 9 do SIWZ - Dok.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFOgłoszenie o zamówienia.pdf
PDFSIWZ- Budowa chodnika.pdf

Opublikowano, dnia 29.12.2017r.UWAGA. Zmiana treści SIWZ na Przebudowę drogi gminnej ul. Dębowej w Krapkowicach.

PDFZałącznik. nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf
DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
PDFSIWZ-Przebudowa drogi ul. Dębowej.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
DOCXBZP-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx


Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Krapkowicach

ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ-Przebudowa drogi ul. Dębowej.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Opublikowano, dnia 01.12.2017r.


Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim

ZIPZał. nr 9 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałączniki od nr 1 do nr 8 do SIWZ.zip
PDFSIWZ- Remont chodnika.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 07.11.2017r.


 Zmiana treści treści SIWZ

Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
 

Opublikowano, dnia 30.10.2017r.

Wyjaśnienia  i zmiana treści treści SIWZ

Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie

PDFZał. nr 7 do SIWZ- Przedmiar poprawiony.pdf
PDFWyjasnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Opublikowano, dnia 25.10.2017r.

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie

ZIPZał. nr 9 do SIWZ-Projekt budowlany.zip
PDFZał. nr 8 do SIWZ-STWiOR.PDF
ZIPZałączniki nr 1-7 do SIWZ.zip
PDFSIWZ-Przebudowa drogi w Steblowie.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 12.10.2017 r.


Wyjaśnienia  treści SIWZ

Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op. - I etap

Postępowanie nr 2

PDFWyjasnienie.pdf
 

Opublikowano, dnia 12.10.2017r.

Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op. - I etap

Postępowanie nr 2

ZIPZał. nr 10 do SIWZ- przedmiary robót.zip
PDFZał. nr 9 do SIWZ-Spec_29_2-cz. 3.pdf
PDFZał. nr 9 do SIWZ-Spec_29_1-cz. 2.pdf
ZIPZał. nr 9 do SIWZ-STWiOR-cz 1.zip
ZIPZał. nr 8.4 do SIWZ-Projekt-Inst. Sanitarne.zip
ZIPZał. nr 8.3 do SIWZ-Projekt-Inst. elektryczne.zip
ZIPZał. nr 8.2 do SIWZ-Projekt-Konstrukcja.zip
ZIPZał. nr 8.1 do SIWZ-Projekt-Architektura.zip
ZIPZałączniki do SIWZ nr 1-7 i 11.zip
PDFSIWZ-Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op..pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Opublikowano, dnia 03.10.2017r.


Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy ulicami Opolską i Drzymały w Krapkowicach

ZIPZał. nr 9 do SIWZ-Projekt.zip
ZIPZałączniki do SIWZ nr 1-8.zip
PDFSIWZ-Przebudowa parkingu.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 14.09.2017r.


Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op. - I etap

ZIPZał. nr 10 do SIWZ- przedmiary robót.zip
PDFZał. nr 9 do SIWZ-Spec_29_2-cz. 3.pdf
PDFZał. nr 9 do SIWZ-Spec_29_1-cz. 2.pdf
ZIPZał. nr 9 do SIWZ-STWiOR-cz 1.zip
ZIPZał. nr 8.4 do SIWZ-Projekt-Inst. Sanitarne.zip
ZIPZał. nr 8.3 do SIWZ-Projekt-Inst. elektryczne.zip
ZIPZał. nr 8.2 do SIWZ-Projekt-Konstrukcja.zip
ZIPZał. nr 8.1 do SIWZ-Projekt-Architektura.zip
ZIPZał. do SIWZ nr 1-7 i 11.zip
PDFSIWZ-Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op..pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf
 

Opublikowano, dnia 08.09.2017


Przebudowa chodników w pasie drogi gminnej ul. Strzelców Bytomskich oraz chodnika ul. Sądowa w Krapkowicach

ZIPZał. nr 11-Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Opublikowano, dnia 28.08.2017r.


Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Krapkowicach

ZIPZał. nr 9 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ-Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Krapkowicach.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 28.08.2017r.Rewitalizacja obiektów zabytkowych- Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic.

Projekt współfinansowany w ramach RPO WO 2014-2020

 

PDFZał. nr 11 do SIWZ Harmonogram rzeczowo-finansowe.pdf
PDFZał. nr 10 do SIWZ-Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.pdf
ZIPZał. nr 9 do SIWZ-Aneks do PFU z załacznikami.zip
ZIPZał. nr 8 do SIWZ-PFU z załącznikami.zip
DOCZał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.doc
PDFZał. nr 6.2 do SIWZ- Projekt umowy na zad. nr 2.pdf
PDFZał. nr 6.1 do SIWZ- Projekt umowy na zad. nr 1.pdf
DOCXZał. nr 5.2 do SIWZ-Oświadczenie o br.aku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZał. nr 5.1 do SIWZ-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej.docx
DOCZał. nr 4.2 do SIWZ-Wykaz robót.doc
DOCZał. nr 4.1 do SIWZ-Wykaz robót.doc
DOCXZał. nr 3 do SIWZ-oświadczenie-podstawy wykluczenia.docx
DOCXZał. nr 2 do SIWZ oświadczenie-warunki udziału w postępowaniu.docx
DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
PDFSIWZ Baszta.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 28.08.2017r.Budowa drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach

ZIPZał. nr 11 do SIWZ-Projekt na rozbórkę.zip
ZIPZał. nr 9 do SIWZ-projekt budowlany.zip
ZIPZał. nr 10 do SIWZ- Projekt organizacji ruchu.zip
PDFZał. nr 8 do SIWZ-SSTWiOR.pdf
PDFZał. nr 7 do SIWZ- Przedmiar.pdf
PDFZał. nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf
DOCXZał. nr 5.2 do SIWZ-Oświadczenie o braku przynależności.docx
DOCXZał. nr 5.1 do SIWZ-Oświadczenie o przynależności..docx
DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc
DOCXZał. nr 3 do SIWZ-oświadczenie-podstawy wykluczenia.docx
DOCXZał. nr 2 do SIWZ oświadczenie-warunki udziału.docx
DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
PDFSIWZ-Budowa drogi ul. Broniewskiego.pdf
DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx

Opublikowano dnia 24.07.2017r.


Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dnia 31.07.2017r.

dot.Montażu urządzeń do Street Workoutu i Parkouru na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Wrzosów w Krapkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół urządzeń i wykonaniem nawierzchni bezpiecznych

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFZał. nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

Opublikowano dnia 31.07.2017r.


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFZał. nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na :

Montaż urządzeń do Street Workoutu i Parkouru na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Wrzosów w Krapkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół urządzeń i wykonaniem nawierzchni bezpiecznych

PDFrys. 6-Parkour.pdf
PDFrys. 5-Parkour.pdf
PDFrys. 4-Parkour.pdf
PDFrys. 3-Wizualizacja-Street Workout.pdf
PDFrys. 2-Street Workout+Parkour.pdf
PDFrys. 1-Pojekt zagospodarowania terenu..pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFZał. nr 8 do SIWZ-STWiOR.pdf
PDFZał. nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
PDFZał. nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf
DOCXZał. nr 5.2 do SIWZ-Oświadczenie o braku przynależności.docx
DOCXZał. nr 5.1 do SIWZ-Oświadczenie o przynależności..docx
DOCZał. nr 4 do SIWZ-Wykaz wykonanych robót.doc
DOCXZał. nr 3 do SIWZ-oświadczenie-podstawy wykluczenia.docx
DOCXZał. nr 2 do SIWZ oświadczenie-warunki udziału.docx
DOCZał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano dnia 19.07.2017r.Przebudowa dróg dojazdowych ul. Ks. Duszy nr 16 i 24, łącznika ul. Krasickiego i Chopina oraz chodnika przy ul. Sądowej w Krapkowicach

ZIPZałączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowano, dnia 10.07.2017r."Budowa drogi ulicy Broniewskiego w Krapkowicach"

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf
PDFSIWZ-Budowa drogi ul. Broniewskiego.pdf
ZIPZał. nr 10 do SIWZ- Projekt organizacji ruchu.zip
ZIPZał. nr 11 do SIWZ-Projekt na rozbórkę.zip
ZIPZał. nr 9 do SIWZ-projekt budowlany.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano dnia 26.06.2017r.Przebudowa chodników przy ul. Pocztowej i ul Pułaskiego w Krapkowicach

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-Przebudowa chodników ul. Pocztowa, ul. Puławskiego w Krapkowicach..pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 20.06.2017 r.


Przebudowa dróg dojazdowych ul. Ks. Duszy nr 16 i 24, łącznika ul. Krasickiego i Chopina oraz chodnika przy ul. Sądowej w Krapkowicach
z podziałem na 2 zadania

PDFOgłoszenie o zamowieniu.pdf
PDFSIWZ-Przebudowa dróg dojazdowych ul. Ks. Duszy oraz łacznika i chodnika.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 14.06.2017r.


Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na osiedlu domków jednorodzinnych,
ul. Prudnicka - Azalii w Krapkowicach, z podziałem na 2 zadania

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-Budowa kanalizacji deszczowej.pdf
ZIPZał. nr 13 do SIWZ-Dokumentacja-oś. Prudnicka.zip
ZIPZał. nr 9 do SIWZ-Dokumentacja-Jśminowa, Bzów, Azalii-kanal.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Opublikowano, dnia 02.06.2017r.


Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.

Zmiana treści SIWZ.

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 27.04.2017r.

 

Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.

Zmiana treści SIWZ.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 25.04.2017r.

Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.

Zmiana treści SIWZ.

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
PDFSIWZ modyfikacja z dnia 24.04.2017.pdf
PDFSTWiOR.pdf
PDFZmiana tresci SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 24.04.2017r.

 

Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.

Zmiana treści SIWZ.

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 20.04.2017r.


Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach

( poprawiony załącznik nr 2.9 )

PDF2.9 TOR SOCCERGOLF.pdf

Opublikowano, dnia 19.04.2017


Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach

 

PDF1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDF2.3 PAINTBALL.pdf
PDF2.4. RUNMAGEDDON.pdf
PDF2.9 TOR SOCCERGOLF.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu-Zagospodarowanie terenów przy Delfinie.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 2 Wzór umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 3 Oświadczenie.docx
DOCXZałącznik nr 3A Grupa kapitałowa.docx
DOCZałącznik nr 4 Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót.doc
DOCZałącznik nr 6 Zobowiązanie innych podmiotów.doc
 

Opublikowano dnia 10.04.2017r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - II

Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów. – I etap

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - II.pdf
PDFZałącznik nr 7.2 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik. nr 9 do SIWZ.pdf
 

Opublikowano, dnia 06.04.2017r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów. – I etap

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ-projekt ogrodzenia..zip


Opublikowano, dnia 28.03.2017r.


Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów. – I etap

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ Budowa kompleksu sportowego – I etap.pdf
ZIPZałącznik nr 7.1 do SIWZ-STWiOR oraz dokumentacja projetowa.zip
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
 

Opublikowano, dnia 20.03.2017r.


Zmiana treści SIWZ

Wykonanie   nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie miasta  i gminy Krapkowice - z podziałem na 4 zadania

                                                                                                 

PDFZał. nr 12 do SIWZ-Mapka-ul. Łąkowa w Pietnej.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 15.03.2017r.


Wykonanie nawierzchni bitumicznych ścieralnych ścieżek i dróg rowerowych i pieszych na terenie rekreacyjnym za pływalnią Delfin w Krapkowicach ul. Wrzosów i ul. Azalii – I etap.

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ-Wykonanie nawierzchni scieżek przy Delfinie w Krapkowicach.pdf
ZIPZałącznik nr 7 do SIWZ.zip

ZIPZałączniki nr 1-6,8,9 do SIWZ.zip
 

Opublikowano, dnia 14.03.2017r.


 

Wykonanie   nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie miasta  i gminy Krapkowice - z podziałem na 4 zadania - Załącznik nr 7 do SIWZ

 

DOCZał. nr 7 do SIWZ-Wykaz wykonanych robót.doc

Opublikowano, dnia 14 marca 2017r.


Wykonanie   nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie miasta  i gminy Krapkowice - z podziałem na 4 zadania

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
ZIPRemonty cząstkowe dróg.zip
 

Opublikowano dnia 10 marca 2017r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - II

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach - II etap.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ II.pdf

Opublikowano, dnia 07.02.2017r.
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach - II etap.

PDFWyjasnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ-Przedmiar robót aktualny.pdf

Opublikowano, dnia 31.01.2017

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach - II etap.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach –I I etap.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie-warunki udziału.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ-oświadczenie-podstawy wykluczenia.docx
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ-Oświadczenie o przynależności do gr.k..docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-STWiOR- branża drogowa.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-Aneks nr 1 do SWiOR.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-STWiOR - branża kanalizacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ-Przedmiar robót.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ- Aneks do dokumentacji projektowej.pdf

Opublikowano dnia: 26-01-2017


Budowa drogi gminnej w miejscowości Krapkowice - I etap

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-Budowa drogi gminnej w miejscowości Krapkowice.pdf
ZIPZał. nr 1- 6 i 8-11.zip
ZIPZał. nr 7.1 do SIWZ-Dokumentacja-BRANŻA DROGOWA.zip
ZIPZał. nr 7.2 do PDF-Dokumentacja- Branża kanalizacyjna.zip
Opublikowano, dnia 06.12.2016r.


Zmiana treści SIWZ.

Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego placu zabaw na terenie miasta i gminy Krapkowice - Postępowanie nr II.

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc

Opublikowano: 05-09-2016


Wyjaśnienia treści SIWZ.
Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego
placu zabaw na terenie miasta i gminy Krapkowice - Postępowanie nr II.

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

Opublikowano 01-09-2016 r.


Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego placu zabaw na terenie miasta i gminy
Krapkowice - Postępowanie nr II

                                                                                                     

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-siłownie i place zabaw.pdf
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ-Oświadczenie o przynależności do gr.k..docx
ZIPZałącznik nr 7.1 do SIWZ-Zadanie nr 1.zip
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie-warunki udziału.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ-oświadczenie-podstawy wykluczenia.docx
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 7.2 do SIWZ-Zadanie nr 2.zip
ZIPZałącznik nr 7.3 do SIWZ-Zadanie nr 3.zip
ZIPZałącznik nr 7.4 do SIWZ-Zadanie nr 4.zip
ZIPZałącznik nr 7.5 do SIWZ-Zadanie nr 5.zip
ZIPZałącznik nr 7.6 do SIWZ-Zadanie nr 6.zip
ZIPZałącznik nr 7.7 do SIWZ-Zadanie nr 7.zip
ZIPZałącznik nr 7.8 do SIWZ-Zadanie nr 8.zip
ZIPZałącznik nr 7.9 do SIWZ-Zadanie nr 9.zip
ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ-STWiOR.zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ-Przedmiar robót.zip
 

Opublikowano, dnia 18.08.2016r.


 

Zmiana treści SIWZ.

Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego placu zabaw na terenie miasta i gminy Krapkowice.

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 01.08.2016r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego placu zabaw na terenie miasta i gminy Krapkowice.

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu..pdf
 

Opublikowano, dnia 25.07.2016r.


Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego placu zabaw na terenie miasta i gminy Krapkowice.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ -Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.pdf
DOCXZałącznik nr 10.1 do SIWZ- formularz cenowy-zad. nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 10.2 do SIWZ- formularz cenowy-zad. nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 10.3 do SIWZ- formularz cenowy-zad. nr 3.docx
ZIPZałącznik nr 7.1 do SIWZ-Obiekt nr 1.1.zip
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do gr..docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 7.2 do SIWZ-Obiekt nr 1.2.zip
ZIPZałącznik nr 7.3 do SIWZ-Obiekt nr 1.3.zip
ZIPZałącznik nr 7.4 do SIWZ-Obiekt nr 1.4.zip
ZIPZałącznik nr 7.5 do SIWZ-Obiekt nr 2.1.zip
ZIPZałącznik nr 7.6 do SIWZ-Obiekt nr 2.2.zip
ZIPZałącznik nr 7.7 do SIWZ-Obiekt nr 3.1.zip
ZIPZałącznik nr 7.8 do SIWZ-Obiekt nr 3.2.zip
ZIPZałącznik nr 7.9 do SIWZ-Obiekt nr 3.3.zip
ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ-STWiOR.zip
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ-Przedmiar robót.zip

Opublikowano, dnia 20.07.2016r.                                             Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej  7 w Krapkowicach – I etap

Wyjaśnienia do trweści SIWZ i zmiana jej treści

 

PDFAneks nr 1 -SWIOR-branża drogowa.pdf
PDFAneks nr 1- Projekt budowlany.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjasnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ- Przedmiar poprawiony.pdf
 

Opublikowano, dnia 10.06.2016r.


                                      Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej  7w Krapkowicach – I etap

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach – I etap.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do gr..docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-STWiOR- branża drogowa.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-STWiOR - branża kanalizacyjna.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-Przedmiar robót.pdf
 

Opublikowano, dnia 30.05.2016r.


Remont drogi gminnej ul. Arki Bożka oraz chodnika  przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Remont ul. Arki Bożka i chodnika przy ul. Kilinskiego.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 10 doSIWZ-Przedmiar remont chodnika.pdf
7ZZałącznik nr 11 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.7z
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do gr..docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-SPTWiOR-ul. Arki Bożka.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-STWiOR chodnik ul. Kilińskiego.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-Przedmiar ul. Arki Bożka.pdf
 

Opublikowano, dnia 25.05.2016r.


Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie Opolskim . Etap I

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie Op..pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-STWiOR Rogów Opolski.pdf
PDFZałącznik nr 8.1 do SIWZ-Przedmiar I.pdf
PDFZałącznik nr 8.2 do SIWZ- Przedmiar II.pdf
ZIPZałącznik nr 9.1 do SIWZ-Dok. projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 9.2 do SIWZ-Dokumentacja -rys..zip
 

Opublikowano, dnia 05.05.2016r.


Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą na gorąco   na terenie miasta i gminy Krapkowice

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

DOCXOświadczenie - Przedłuzenie terminu.docx
PDFWniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.pdf
 

Opublikowano, dnia 18.04.2016r.


Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą na gorąco   na terenie miasta i gminy Krapkowice

Załączniki nr 7.1 - 7.4 do SIWZ - Przedmiary po zmianie treści SIWZ

 

PDFZałącznik nr 7.1 do SIWZ-Remonty cząstkowe do 15 m2 przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 7.2 do SIWZ-Remonty cząstkowe do 50 m2 przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 7.3 do SIWZ-Remonty cząstkowe do 100 m2- przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 7.4 do SIWZ-Remonty cząstkowe - nawierzchnie bitumiczne przedmiar.pdf

Opublikowano, dnia 16.03.2016r.

 

Zmiana treści SIWZ

Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą na gorąco   na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
 

Opublikowano, dnia 14.03.2016r.


Remonty nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą na gorąco   na terenie miasta i gminy Krapkowice

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-remonty cząstkowe dróg.pdf
PDFZalacznik nr 9 do SIWZ-Wykaz dróg.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia.docx
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-wykaz sprzętu.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7.1 do SIWZ-Remonty cząstkowe do 50 m2- przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 7.2 do SIWZ-Remonty cząstkowe do 100 m2- przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 7.3 do SIWZ-Remonty cząstkowe nawierzchni-przedmiar.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-Szczegółowe Specyfikacje Teechniczne.pdf
 

Opublikowano, dnia 09.03.2016r.


 

Uzupełnienie do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ z 25.09.2015r.

Budowa przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągu  tłocznego w Ligocie Krapkowickiej do systemu kanalizacji  sanitarnej
w Żywocicach

PDFPompownia ścieków opis i schemat.pdf
 

Opublikowano, dnia 30.09.2015r.


Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ

Budowa przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągu  tłocznego w Ligocie Krapkowickiej do systemu kanalizacji  sanitarnej
w Żywocicach

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienia treści SIWZ..pdf

Opublikowano, dnia 25.09.201 5r.


Budowa przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągu  tłocznego w Ligocie Krapkowickiej do systemu kanalizacji  sanitarnej
w Żywocicach

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-Budowa przepompowni scieków i rurociagu tłocznego.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ-wykaz sprzętu.doc
ZIPZałącznik nr 11-Dokumentacja.zip
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
PDFZałącznik nr 6-Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Przedmiar.pdf
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ-Szczegółowa ST.doc
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Opublikowano, dnia 14.09.2015r.


WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ

„Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry w Krapkowicach.”

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
 

Opublikowano, dnia 13.08.2015r.


WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ

„Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry w Krapkowicach.”

PDFWyjasnienia treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 06.08.2015


Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry
w Krapkowicach.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf
PDFSIWZ-Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ-wykaz sprzętu.doc
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ-Projekt budowlany.zip
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
PDFZałącznik nr 6-Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-Specyfikacje techniczne...pdf
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

 

Opublikowano, dnia 03.08.2015r.


Wyjaśnienia  treści SIWZ

 „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin”

PDFWyjasnienia treści SIWZ.pdf

Opublikowano, dnia 12.08.2015r.


Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią  Delfin.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin..pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ-Projekt umowy z dokumentem gwarancyjnym..pdf
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia.docx
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ-Projekt.zip

Opublikowano, dnia 03.08.2015r.


Zmiana treści SIWZ z dnia 10.08.2015

 

„Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w  Krapkowicach Os. XXX-lecia 23”

PDFZestawienie stolarki.pdf
PDFZmiana treści SIWZ -10.08.2015 Stolarka.pdf

Opublikowano dnia 10.08.2015r.


Wyjaśnienia  treści SIWZ

„Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w  Krapkowicach Os. XXX-lecia 23”

 

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ z dnia 06.08.2015.pdf

Opublikowano, dnia 06.08.2015r.


Uzupełnienie do Wyjaśnień i zmiany treści SIWZ  opublikowanych w dniu 05.08.2015r.

"Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w  Krapkowicach Os. XXX-lecia 23"

 

PDFRys. S-3 wentylacja i klimatyzacja.pdf
PDFRys. S-5 wentylacja i klimatyzacja.pdf

Opublikowano, dnia 06.08.2015r.


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 05.08.2015

"Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w  Krapkowicach Os. XXX-lecia 23"

 

PDFE1 - Rzut przyziemia.pdf
PDFE2 - Rzut dachu.pdf
PDFE3 - Tablica.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaq.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
ZIPprzedmiar 1 zagospodarowanie.zip
PDFPrzedmiar-instalacje eleketryczne.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 05.08.2015-pytania 1,3,4.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf
 

Opublikowano,dnia 05.08.2015


SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- PRZEDMIAR W FORMACIE ATHSrodowiskowy Dom Samopomocy- przedmiar w formacie ath.Srodowiskowy Dom Samopomocy- przedmiar w formacie ath

Opublikowano dnia 28.07.2015


Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach Os.XXX-lecia 23

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach...pdf
PDFZał.ącznik nr 8 do SIWZ - STWiOR.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc
DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ-Tabela elementów robót..docx
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - przedmiary robót.pdf
ZIP1. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP10. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP2. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP3. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP4. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP5. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP6. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP7. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP8. Dokumentacja projektowa.zip
ZIP9. Dokumentacja projektowa.zip

Opublikowano dnia 24.07.2015r.Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry w Krapkowicach

 

DOCXOgłoszenie o zamów.Odbudowa wylotu kanaliz.deszczowej do rzeki Odry...docx
PDFRys. 3z Widok z góry 2015.05.15.pdf
PDFRys. 3z.1.pdf
PDFRys.1.pdf
PDFRys.2.pdf
PDFRys.3z.2.pdf
PDFRys.4.pdf
PDFRys.5.pdf
PDFRys.6.pdf
PDFSIWZ-Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej.pdf
DOCSIWZ-Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej.doc
PDFWylot Głowackiego opis proj. zamiennego.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ-wykaz sprzętu.doc
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ-Projekt budowlany.pdf
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
PDFZałącznik nr 6-Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-Specyfikacje techniczne...pdf
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Opublikowano dnia 03.07.2015


Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 24.06.2015.

DOCXWyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 24.06.2015.docx
 

Opublikowano dnia 24.06.2015


Budowa drogi  do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Prudnickiej w Krapkowicach – cz. 1

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf
 

Opublikowano, dnia 17.06.2015 r.


 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.06.2015r.

 

PDFDokumentacja geotechniczna Przysiółek Posiłek.pdf
PDFPrzedmiar robót z dnia 24.06.2015.pdf
DOCXWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.06.2015.docx
 

Opublikowano dnia 24.06.2015


Budowa drogi  do terenów inwestycyjnych Przysiółek Posiłek

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Budowa drogi dojazdowej Przysiółek Posiłek.pdf
 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-STWiOR.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-Przedmiar robót.pdf
ZIPzałącznik nr 10 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip
DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ-Tabela elementów robót..docx
 

Opublikowano, dnia 17.06.2015 r.


Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią  Delfin.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin..pdf

Załączniki:
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-Projekt umowy z dokumentem gwarancyjnym..doc
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ-Projekt umowy z dokumentem gwarancyjnym..pdf
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia.docx
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ-Projekt.zip
 

Opublikowano dnia: 12-06-2015


Budowa drogi  do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Prudnickiej w Krapkowicach – cz. 1

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Budowa drogi dojazdowej.pdf
Załaczniki:
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy..doc 
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt Umowy.doc
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ-STWiOR.doc
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ- Przedmiar robót.pdf
ZIPzałącznik nr 10 do SIWZ-Dokumentacja budowlana.zip

Opublikowano dnia: 12-06-2015


WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry
w Krapkowicach.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

 

PDFWyjasnienia i zmiana treści SIWZ.pdf

 

PDFWylot Głowackiego opis proj. zamiennego.pdf

 

PDFRys. 3z Widok z góry 2015.05.15.pdf

 

PDFRys. 3z.1.pdf

 

PDFRys.3z.2.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-05-18


 

Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odry
w Krapkowicach.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ-Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób.doc

 

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc

 

PDFZałącznik nr 6-Projekt umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ-Przedmiar robót.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ-Specyfikacje techniczne...pdf

 

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia..docx

 

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ-wykaz sprzętu.doc

 

ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ -Projekt budowlany.zip

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-05-08


WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG  
O NAWIERZCHNI MINERALNO - BITUMICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY KRAPKOWICE

PDFOgłoszeniu o zamówieniu..pdf

 

PDFSIWZ-remonty cząstkowe dróg.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc

 

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-wykaz sprzętu.doc

 

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-wykaz wykonanych robót-.doc

 

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.1 do SIWZ-Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych do 15 m2 - przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.2 do SIWZ-Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych do 50 m2 - przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.3 do SIWZ-Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych do 100 m2 - przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 7.4 do SIWZ-Remonty nawierzchni bitumicznych dywaniki - przedmiar.pdf

 

PDFZałącznik nr 8-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..pdf

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-str 1-wykaz dróg.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-str 2-wykaz dróg.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-str 3-wykaz dróg.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ-str 4-wykaz dróg.pdf

 

DOCXZałącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Kopia..docx

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 23-03-2015