Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro do dnia 04.10.2017

 

Zbiorcze zestawienie wniosków o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego

PDFzbiorcze zestawienie wniokow.pdf

Opublikowano dnia 04.10.2017r.Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia o zamówieniu.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin : Krapkowice, Chrząstowice,  Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prawnego

PDFOdpowiedź na pytania Wykonawców.pdf

Opublikowano, dnia 25.09.2017r.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin : Krapkowice, Chrząstowice,  Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prawnego

 

ZIPZałączniki do ogłoszenia.zip
PDFOgłoszenie o zamówieniu-dialog.pdf

Opublikowano, dnia 06.09.2017r.


Zmiana do ogłoszenia o zamówieniach publicznych - Wyjazdy edukacyjne do Krakowa, Wrocławia i Chorzowa

PDFZapytanie ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 30.04.15 zmienione 19.05.2015.pdf

Załącznik:
DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15 poprawiony 19.05.2015.doc
PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15 poprawiony 19.05.2015.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-05-12

 

 

 

 

Wyjazdy edukacyjne do Krakowa, Wrocławia i Chorzowa

PDFZapytanie ofertowe Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15.pdf

Załączniki:
DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15.doc
PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15.pdf

DOCZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15.doc
PDFZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15.pdf

DOCZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15.doc
PDFZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.7.2013 z dnia 08.05.15.pdf

DOCZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 08.05.15.doc
PDFZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 08.05.15.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-05-08

 

 

 

Wyjazd edukacyjny do Wrocławia

PDFZapytanie ofertowe Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.pdf

Załączniki:
DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.6.2013 z dnia 30.04.15.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-04-30

 

 

 

 

Wyjazd edukacyjny do Warszawy

PDFZapytanie ofertowe Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.pdf

Załączniki:
DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2015 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2015 z dnia 29.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.4.2013 z dnia 29.04.15.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-04-29

 

 

 

 

Wyjazd edukacyjny do Krakowa

 

PDFZapytanie ofertowe Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.pdf
 

Załączniki:
DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.40.5.2013 z dnia 29.04.15.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-04-29

 

 

 


 

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniach publicznych - Zakup usługi transportowej na wyjazdy edukacyjne

PDFZmiany do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 30.04.15.pdf

Załączniki:

PDFZałącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15 poprawiony 30.04.2015.pdf
DOCZałącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15 poprawiony 30.04.2015.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-04-30

 

 

 

Zakup usługi transportowej na wyjazdy edukacyjne

PDFZapytanie ofertowe Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.pdf

Załączniki:

DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr Os.042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.pdf

DOCZałącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.doc
PDFZałącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 042.3.38.5.2013 z dnia 23.04.15.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-04-24

 

 


 

 

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych

DOCZapytanie ofertowe Os. 042.3.37.5 z dnia 15.04.2015 r.doc

Załączniki:
DOCZałącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego Os.042.3.37.5 z dnia 15.04.2015.doc
PDFZałącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego Os.042.3.37.5 z dnia 15.04.2015.pdf

DOCZałącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego Os. 042.3.37.5. z dnia 15.04.2015.doc
PDFZałącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego Os. 042.3.37.5. z dnia 15.04.2015.pdf

DOCZałącznik nr 2a do zaproszenia ofertowego Os.042.3.37.5 z dnia 15.04.2015.doc
PDFZałącznik nr 2a do zaproszenia ofertowego Os.042.3.37.5 z dnia 15.04.2015.pdf

DOCZałącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego Os. 042.3.37.5. z dnia 15.04.2015.doc
PDFZałącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego Os. 042.3.37.5. z dnia 15.04.2015.pdf

DOCZałącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego Os. 042.3.37.5. z dnia 15.04.2015.doc
PDFZałącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego Os. 042.3.37.5. z dnia 15.04.2015.pdf

DOCZałącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Os. 042.3.37.5. z dnia 15.04.2015.doc
PDFZałącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Os. 042.3.37.5. z dnia 15.04.2015.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-04-23

 

  

 

                               Opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej”

 

 

DOCXZapytanie ofertowe..docx

 

XLSXZał. nr 1 - Wykaz budynków z opisem..xlsx
 

DOCZał. nr 2- Formularz ofertowy.doc

 

DOCZał. nr 3 -Projekt umowy.doc

 

PDFZał. nr 4-Wyciąg z RPO WO 2014-2020.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

Uwaga.

PDFModyfikacja zapytania ofertowego z dnia 13.03.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-03-13

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2015
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  12-03-2015 12:03
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  18-10-2017 13:50
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
  odwiedzin: 9497
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×