Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2014

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości:

-  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy:  udział w działce 10/2 z mapy 8, obręb Krapkowice, lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Szkolnej 15
-  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców, udział w działce 387/2 z mapy 8, obręb Krapkowice, lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 5 i 6 przy ul. Opolskiej 39
[Zarządzenie Nr 37/2014, Zarządzenie Nr 38/2014]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2014-12-31
Data udostępnienia: 2014-12-31

 Burmistrz Krapkowic
informuje,
że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych Urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pod budowę Małej Elektrowni Wodnej, działka 495/7 z mapy 2, obręb Żywocice [Zarządzenie Nr 12/2014]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2014-12-15
Data udostępnienia: 2014-12-16

 
Burmistrz Krapkowic ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż działki Nr 206/3 z mapy 2 o pow. 0,0639 ha, obręb Steblów, położonej przy ul. Wiejskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00017352/2 wolnej od obciążeń – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez działkę przebiega przyłącz napowietrzny 0,4 kV sieci elektroenergetycznej zasilający budynek położony na działce sąsiedniej [ogłoszenie o przetargu»]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2014-12-10
Data udostępnienia: 2014-12-10


Burmistrz Krapkowic informuje
, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych Urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz  lokalu mieszkalnego nr 5  wyznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy, działka 92/1 z mapy 13, obręb Krapkowice, ul.Księdza Koziołka 18/5 [Zarządzenie Nr 1/2014]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2014-12-05
Data udostępnienia: 2014-12-05


Burmistrz Krapkowic informuje,
że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych Urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działka nr 4 z mapy 1, obręb Nowy Dwór Prudnicki [Zarządzenie nr 921/2014]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2014-12-03
Data udostępnienia: 2014-12-03