Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Funduszy Zewnętrznych

 

Symbol:  BFZ

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych: Ewa Kostka
Nr telefonu: 77 44 66 828
E-mail: e.kostka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych: Justyna Torka
 Nr telefonu: 77 44 66 872
 E-mail: j.torka@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

 Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. wnioskowanie o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej propozycji projektów planowanych do realizacji z dofinansowaniem z zewnętrznych środków pomocowych,
 2. koordynowanie i monitorowanie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych dla przedsięwzięć i projektów,
 3. inicjowanie, planowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zewnętrznych środków pomocowych,
 4. opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zewnętrznych środków pomocowych,
 5. kompletowanie i przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy zewnętrznych,
 6. działania związane z procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów,
 7. współpraca z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
 8. współpraca z regionalnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie przygotowania i koordynowania przygotowania wspólnych projektów rozwojowych dofinansowywanych ze środków pomocowych,
 9. sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów, których beneficjentem końcowym lub partnerem jest gmina Krapkowice we współpracy z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi współpracującymi przy realizacji projektów,
 10. koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów w ramach programów pomocowych,
 11. koordynowanie i nadzór wykonywania zobowiązań wynikających z umów zapewniających zewnętrzne dofinansowanie projektów rozwojowych,
 12. sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z jednostkami,
 13. koordynowanie realizacji zadań związanych z członkostwem Gminy Krapkowice w Stowarzyszeniach: Aglomeracja Opolska, Euroregion Pradziad, Kraina Św. Anny,
 14. prowadzenie spraw związanych z Odnową i rozwojem wsi,
 15. gospodarowanie środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji biura.
 16. współdziałanie z podmiotami gospodarczymi:
  a) prowadzenie działań związanych z promocją gospodarczą, miasta i gminy we współdziałaniu z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, związkami gmin i miast oraz przy współpracy z jednostkami zajmującymi się profesjonalnie promocją,
  b) prowadzenie banku informacji o możliwościach:
  c) inwestowania lub podjęcia działań gospodarczych na terenie gminy,
  d) nawiązania współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie miasta i gminy.”.


 

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-04-2008
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  14-04-2008 14:34
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  19-11-2018 15:58
  przez: Tomasz Ślęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 5953
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×