Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego

 

Symbol:  USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Joanna Kaczmarska
 Nr telefonu: 77 44 66 868
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: j.kaczmarska@krapkowice.pl
 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Beata Stępniowska
Nr telefonu: 77 44 66 867
E-mail: b.stepniowska@krapkowice.pl
 
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00

Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w dwie soboty w miesiącu.

Zakres działania - zadania:

 Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. sporządzanie aktów stanu cywilnego,
2. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
3.prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
4.migrowanie aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
5. wydawanie decyzji, zezwoleń i zaświadczeń przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
7. przyjmowanie przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oświadczeń dotyczących:

 • wstąpienia w związek małżeński,
 • uznania dziecka
 • wyboru nazwiska
 • nadania dziecku nazwiska, zmiana imion dziecka
 • powrotu do nazwiska,

8. współdziałanie z sądami, i innymi Urzędami Stanu Cywilnego w zakresie dokonywania zmian, mających wpływ na zasadniczą treść aktów stanu cywilnego,
9. współdziałanie z administracją rządową
10. wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
11. prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej w zakresie prowadzonych spraw,
12. sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń z długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie jubileuszy,
13. występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego w Polsce,
14. dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL
15. prowadzenie, konserwacja i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Skorowidz alfabetyczny urodzeń.
 2. Skorowidz alfabetyczny małżeństw.
 3. Skorowidz alfabetyczny zgonów.

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi archiwum akt stanu cywilnego.
 

Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»