Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

 

Symbol:  AWiK

Audytor wewnętrzny: Robert Nowak
 Nr telefonu: 77 44 66 858
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: r.nowak@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30
 • piątek:                7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

 Do zakresu działania biura należy:

w zakresie audytu wewnętrznego: 
1) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego,
2) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem oraz poza planem audytu wewnętrznego zleconych przez Burmistrza z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących standardów audytu wewnętrznego,
3) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego,
5) współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Krapkowice oraz innymi podmiotami  w zakresie, jakim dysponują majątkiem gminy,
6) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej w przedmiocie swojego działania,

w zakresie kontroli:
1) sporządzenie zbiorczego planowaniu kontroli na podstawie planów kontroli naczelników wydziałów,
2) przeprowadzanie zgodnie z planem oraz poza planem czynności kontrolnych, we wszystkich obszarach działalności Miasta i Gminy,
3) sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
4) współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Krapkowice oraz innymi podmiotami  w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności kontrolnych,
5) inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości  w przyszłości,
6) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej,
7) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych Urzędu,
8) opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności biura, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-04-2008
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  14-04-2008 15:05
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  25-07-2019 11:05
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 2894
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl