Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

 

Symbol:  AWiK

Audytor wewnętrzny: Robert Nowak
 Nr telefonu: 77 44 66 858
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: r.nowak@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

  • poniedziałek:       7.30 - 17.00
  • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30
  • piątek:                7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

 Do zakresu działania biura należy:

w zakresie audytu wewnętrznego: 
1) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego,
2) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem oraz poza planem audytu wewnętrznego zleconych przez Burmistrza z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących standardów audytu wewnętrznego,
3) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego,
5) współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Krapkowice oraz innymi podmiotami  w zakresie, jakim dysponują majątkiem gminy,
6) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej w przedmiocie swojego działania,

w zakresie kontroli:
1) sporządzenie zbiorczego planowaniu kontroli na podstawie planów kontroli naczelników wydziałów,
2) przeprowadzanie zgodnie z planem oraz poza planem czynności kontrolnych, we wszystkich obszarach działalności Miasta i Gminy,
3) sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
4) współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Krapkowice oraz innymi podmiotami  w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności kontrolnych,
5) inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości  w przyszłości,
6) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej,
7) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych Urzędu,
8) opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności biura, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:
  • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»