Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Symbol:  AWiK

Stanowiska pracy:

Audytor wewnętrzny: Robert Nowak
 Nr telefonu: 77 44 66 858
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: r.nowak@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:  7.30 - 15.30
 • piątek:                      7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (Symbol AWiK)

Do zakresu działania Biura należy:

w zakresie audytu wewnętrznego:

 • sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem oraz poza planem audytu wewnętrznego zleconych przez Burmistrza z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących standardów audytu wewnętrznego,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego,
 • współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Krapkowice oraz innymi podmiotami w zakresie, jakim dysponują majątkiem gminy,
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej w przedmiocie swojego działania,

w zakresie kontroli:

 • sporządzenie zbiorczego planowaniu kontroli na podstawie planów kontroli naczelników wydziałów,
 • przeprowadzanie zgodnie z planem oraz poza planem czynności kontrolnych, we wszystkich obszarach działalności Miasta i Gminy,
 • sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
 • współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Krapkowice oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności kontrolnych,
 • inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości,
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych Urzędu,
 • opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności biura, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr kontroli wewnętrznych.

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»