Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Symbol:  AWiK
Audytor wewnętrzny: Robert Nowak
 Nr telefonu: 77 44 66 858
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: r.nowak@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:          7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:  7.30 - 15.30
 • piątek:                      7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (Symbol AWiK)

Do zakresu działania Biura należy:

w zakresie audytu wewnętrznego:

 • sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem oraz poza planem audytu wewnętrznego zleconych przez Burmistrza z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących standardów audytu wewnętrznego,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz czynności doradczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego,
 • współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Krapkowice oraz innymi podmiotami w zakresie, jakim dysponują majątkiem gminy,
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej w przedmiocie swojego działania,

w zakresie kontroli:

 • sporządzenie zbiorczego planowaniu kontroli na podstawie planów kontroli naczelników wydziałów,
 • przeprowadzanie zgodnie z planem oraz poza planem czynności kontrolnych, we wszystkich obszarach działalności Miasta i Gminy,
 • sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
 • współpraca w przedmiocie swojego działania z komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta i Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Krapkowice oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności kontrolnych,
 • inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości,
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych Urzędu,
 • opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności biura, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych.
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»