Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Rady Miejskiej

 

Symbol:  RM

Kierownik biura: Elżbieta Skiba
 Nr telefonu: 77 44 66 824
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: e.skiba@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. obsługi biura rady: Sylwia Marzec-Bąk
 Nr telefonu: 77 44 66 824
 E-mail: s.marzec-bak@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

 Do zakresu działania biura należy:

 1. obsługa sesji Rady, komisji stałych i doraźnych, zespołów kontrolnych oraz spotkań radnych  wyborcami,
 2. prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał Rady Miejskiej oraz opinii i wniosków komisji, radnych i podejmowanie działań w celu ich wykonania,
 3. udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu ich ustawowych  obowiązków,
 4. prowadzenie korespondencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
 5. prowadzenie spraw odznaczeń i wyróżnień gminnych,
 6. opracowywanie analiz i informacji z działalności Rady i organów samorządowych,
 7. organizacja konsultacji społecznej, referendum gminnego  w zakresie  określonym uchwałą Rady,
 8. opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez komisje i radnych w sprawach   funkcjonowania Rady,
 9. prowadzenie archiwum Rady Miejskiej,
 10. sporządzanie wykazów potrąceń diet radnych z powodu nieobecności na posiedzeniach sesji rady i na posiedzeniach komisji,
 11. organizowanie współpracy z sołtysami w tym:
  •wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
  •prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wyborami sołtysów i rad sołeckich
  •prowadzenie dokumentacji dotyczącej zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich
  •opracowywanie statutów organów pomocniczych i dokonywanie w nich zmian
  •pomocy i koordynacji w zakresie planowania i wykorzystywania funduszu sołeckiego
 12. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Senatu, Sejmu, Rady Miejskiej, referendum,  wyborów ławników,  itp.
 13. opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach
 2. Rejestr wniosków radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»
 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska
Data wytworzenia: 2013-02-25