Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Rady Miejskiej

 

Symbol:  RM

Kierownik biura: Elżbieta Skiba
 Nr telefonu: 77 44 66 824
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: e.skiba@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. obsługi biura rady: Sylwia Marzec-Bąk
 Nr telefonu: 77 44 66 824
 E-mail: s.marzec-bak@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

 Do zakresu działania biura należy:

 1. obsługa sesji Rady, komisji stałych i doraźnych, zespołów kontrolnych oraz spotkań radnych  wyborcami,
 2. prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał Rady Miejskiej oraz opinii i wniosków komisji, radnych i podejmowanie działań w celu ich wykonania,
 3. udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu ich ustawowych  obowiązków,
 4. prowadzenie korespondencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
 5. prowadzenie spraw odznaczeń i wyróżnień gminnych,
 6. opracowywanie analiz i informacji z działalności Rady i organów samorządowych,
 7. organizacja konsultacji społecznej, referendum gminnego  w zakresie  określonym uchwałą Rady,
 8. opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez komisje i radnych w sprawach   funkcjonowania Rady,
 9. prowadzenie archiwum Rady Miejskiej,
 10. sporządzanie wykazów potrąceń diet radnych z powodu nieobecności na posiedzeniach sesji rady i na posiedzeniach komisji,
 11. organizowanie współpracy z sołtysami w tym:
  •wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
  •prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wyborami sołtysów i rad sołeckich
  •prowadzenie dokumentacji dotyczącej zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich
  •opracowywanie statutów organów pomocniczych i dokonywanie w nich zmian
  •pomocy i koordynacji w zakresie planowania i wykorzystywania funduszu sołeckiego
 12. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Senatu, Sejmu, Rady Miejskiej, referendum,  wyborów ławników,  itp.
 13. opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach
 2. Rejestr wniosków radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»
 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska
Data wytworzenia: 2013-02-25
Metryczka
 • wytworzono:
  14-04-2008
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  14-04-2008 13:55
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 12:37
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 4195
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl