Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w jednostkach organizacyjnych, instytucjach i stowarzyszeniach

Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2018 roku

 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.1.2018 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1, 47-303 Krapkowice prowadzony
  przez  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VENA” S.C. Usługi Pielęgniarskie, oś. XXX-lecia 17, 47-303 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2017 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.2.2018 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1, 47-303 Krapkowice prowadzony przez  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VENA” S.C. Usługi Pielęgniarskie, oś. XXX-lecia 17, 47-303 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2017 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.3.2018 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Kraina Skrzatów”, ul. Szkolna 10, 47-300 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2017 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.4.2018 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Kraina Skrzatów”, ul. Szkolna 10, 47-300 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2017 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.5.2018 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, ul. Szkolna 2, 47-300 Steblów
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę Krapkowice na dofinansowanie realizacji zadań Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie stosownie do art. 80 ust. 3d ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2159 ze zm.)

Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2019 roku

 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.1.2019 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1, 47-303 Krapkowice prowadzony przez  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VENA” S.C. Usługi Pielęgniarskie, oś. XXX-lecia 17, 47-303 Krapkowice.
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2018 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.2.2019 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1, 47-303 Krapkowice prowadzony przez  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VENA” S.C. Usługi Pielęgniarskie, oś. XXX-lecia 17, 47-303 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2018 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.3.2019 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Kraina Skrzatów”, ul. Szkolna 10, 47-300 Krapkowice.
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2018 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.4.2019 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek Usługi Opiekuńcze „Świat do 3 lat”, Osiedle Sady 1, 47-303 Krapkowice.
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2018 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.5.2019 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, Steblów, ul. Szkolna 2, 47-303 Steblów.
  Temat: Prawidłowość wykorzystania przez Stowarzyszeniową Publiczną Szkołę Podstawową w Steblowie, dotacji udzielonej przez Gminę Krapkowice, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.poz. 2203, z późn.zm.)

Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2020 roku

 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.1.2020 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1, 47-303 Krapkowice prowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VENA” S.C. Usługi Pielęgniarskie, oś. XXX-lecia 17, 47-303 Krapkowice 
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2019 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.2.2020 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Kraina Skrzatów”, ul. Szkolna 10, 47-300 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2019 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.3.2020 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek Usługi Opiekuńcze „Świat do 3 lat”, Osiedle Sady 1, 47-303 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2019 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.4.2020 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, Steblów, ul. Szkolna 2, 47-300 Krapkowice
  Temat: Prawidłowość wykorzystania przez Stowarzyszeniową Publiczną Szkołę Podstawową w Steblowie, dotacji udzielanej przez Gminę Krapkowice, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)
   

Dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonej w 2021 roku

 • Dokumentacja przebiegu kontroli - AWiK.1711.1.2021
  Nazwa jednostki kontrolowanej: Żłobek „Świat do 3 lat” Anna Gawinek Osiedle Sady 1, 47-303 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2020 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
   
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.2.2021 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Kraina Skrzatów”, ul. Szkolna 10, 47-300 Krapkowice
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2020 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
   
 • Dokumentacja przebiegu kontroli -  AWiK.1711.3.2021 »
  Nazwa kontrolowanej jednostki: Żłobek „Bajkowa Kraina”, ul. Ks. Duszy 1, 47-303 Krapkowice prowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VENA” S.C. Usługi Pielęgniarskie, oś. XXX-lecia 17, 47-303 Krapkowice 
  Temat: Ocena prawidłowości wykorzystania w roku 2020 dotacji celowej przekazanej dla żłobka z budżetu Gminy Krapkowice na dzieci do lat 3 objęte opieką w żłobku.
   
 • Dokumentacja przebiegu kontroli - AWiK.1711.4.2021
  Nazwa jednostki kontrolowanej: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, Steblów, ul. Szkolna 2, 47-300 Krapkowice
  Temat: Prawidłowość wykorzystania przez Stowarzyszeniową Publiczną Szkołę Podstawową w Steblowie, dotacji udzielanej przez Gminę Krapkowice, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)