Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Miasta

SEKRETARZ MIASTA - Harald Brol
tel. 77 44 66 827
e-mail:

SEKRETARZ MIASTA - Harald Brol

Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w zakresie:

 • wydawania decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami,
 • przyjmowania ustnego oświadczenia woli od spadkodawcy,
 • pełnienia funkcji administratora danych i nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych, w tym w systemie informatycznym,
 • prawidłowej realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 • współpracy z Radą i jej komisjami,
 • współpracy z Audytorem Wewnętrznym w realizacji jego obowiązków,
 • przygotowania i przeprowadzenia wyborów i referendów,
 • oceny funkcjonowania i organizacji pracy oraz opracowywania aktów wewnętrznych usprawniających pracę Urzędu,
 • zapewniania właściwego stanu oświaty, edukacji, sportu i turystyki oraz organizacji gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w tym zakresie,
 • współpracy z gminami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi,
 • zapewniania rozwoju kultury, sztuki i czytelnictwa w Gminie oraz funkcjonowania instytucji kultury realizujących zadania w tych dziedzinach,
 • zapewniania   współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Sekretarz Miasta zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:

 • Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki,
 • Wydział Oświaty i Kultury,
 • Biuro Rady Miejskiej

oraz podległych jednostek organizacyjnych:

 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych,
 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach,
 • Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach,
 • Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach,
 • Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.