Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

I Zastępca Burmistrza do dnia 31.12.2019 r.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA - Romuald Haraf
tel. 77 44 66 834
e-mail:

 

Kompetencje Zastępcy Burmistrza

Na podstawie zarządzenia nr 422/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) wykonanie zadań powierzonych przez Burmistrza, w tym sprawowanie funkcji Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) nadzór i koordynacja prac podległych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym dokonywanie ocen okresowych kierujących tymi komórkami organizacyjnymi;
4) wydawanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu administracji publicznej z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami;
5) współpraca z Radą i jej komisjami.

Na podstawie zarządzenia nr 422/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach I Zastępca Burmistrza wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;
2) Wydział Spraw Obywatelskich;
3) Straż Miejska.I Zastępca nadzoruje, koordynuje i kontroluje realizację zadań, powierzonych spółce gminnej - "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Krapkowicach oraz BIOKARP Spółka z o.o. w zakresie realizacji usług komunalnych zaspokajających potrzeby zbiorowe mieszkańców.

 Oświadczenia majątkowe:

 
Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2003
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  21-08-2003 12:37
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  13-01-2020 08:25
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
  odwiedzin: 4647
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl