Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I Zastępca Burmistrza do dnia 31.12.2019 r.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA - Romuald Haraf
tel. 77 44 66 834
e-mail:

 

Kompetencje Zastępcy Burmistrza

Na podstawie zarządzenia nr 422/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) wykonanie zadań powierzonych przez Burmistrza, w tym sprawowanie funkcji Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) nadzór i koordynacja prac podległych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym dokonywanie ocen okresowych kierujących tymi komórkami organizacyjnymi;
4) wydawanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu administracji publicznej z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami;
5) współpraca z Radą i jej komisjami.

Na podstawie zarządzenia nr 422/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach I Zastępca Burmistrza wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;
2) Wydział Spraw Obywatelskich;
3) Straż Miejska.I Zastępca nadzoruje, koordynuje i kontroluje realizację zadań, powierzonych spółce gminnej - "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Krapkowicach oraz BIOKARP Spółka z o.o. w zakresie realizacji usług komunalnych zaspokajających potrzeby zbiorowe mieszkańców.

 Oświadczenia majątkowe: