Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach

Strona archiwalna

 

"Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Krapkowicach
ul. B. Czecha 1
47-300 Krapkowice,


tel.  77 466 16 87; 77 466 37 10; 77 407 82 70; 
fax. 77 407 82 77


e-mail:      
e-mail:      

strona www: www.wik.krapkowice.pl
internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK: wik-krapkowice.pl
 

NIP: 756 - 000 - 45 - 05

REGON:530579142

Organ Rejestrowy 
Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000149723

Godziny pracy: pn.-pt.: 7.00 -15.00

Zarząd Spółki: 

Prezes:         mgr inż. Jerzy Delewicz  
 

Zakres działania:
 • produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków,
 • budowa, wymiana sieci wod.-kan.,
 • wykonawstwo przyłączy wod.-kan.,
 • eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Świadczone usługi:

 • usługi w zakresie przyłączy wod-kan.,
 • budowa sieci wod-kan.,
 • usługi sprzętowe w zakresie robót ziemnych przy wykonawstwie robót wod-kan.,
 • roboty awaryjne /usuwanie awarii/ na sieci wod-kan.

Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki:
 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
w Krapkowicach, ul. B. Czecha 1

zgodnie z Art. 24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2006 nr 123 poz. 858 z późn. zm.)
ogłasza
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Krapkowice
od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.

pełny tekst taryf znajduje się pod linkiem:  PDFtaryfy2014_2015.pdf

wyciąg z taryf zawierający wysokość cen i stawek:
 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol taryfy Rodzaj cen i stawek opłat Stawka netto
1 2 3 4 5
1. Pozostali Odbiorcy WI - cena za wodę [ zł/m3 ] 2,94 zł
- stawka opłaty abonamentowej
   [ zł/Odbiorcę/m-c ]
 1. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego
 2. Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody
 3. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
 4. Odbiorca rozliczany wg wskazan wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym3,00 zł
2,30 zł
1,40 zł

1,40 zł

2. Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą WD - cena za wodę [ zł/m3 ] 3,09 zł
- stawka opłaty abonamentowej
   [ zł/Odbiorcę/m-c ]
 1. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego
 2. Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody
 3. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
 4. Odbiorca rozliczany wg wskazan wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym3,00 zł
2,30 zł
1,40 zł

1,40 zł


 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol taryfy Rodzaj cen i stawek opłat Stawka netto
1 2 3 4 5
1. Pozostali Odbiorcy SI - cena za ścieki [ zł/m3 ] 6,38 zł
- stawka opłaty abonamentowej
   [ zł/Odbiorcę/m-c ]
 1. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego lub urzadzenia pomiarowego 
 2. Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody
 3. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia


3,00 zł

2,30 zł

1,40 zł

2. Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą SD - cena za ścieki [ zł/m3 ] 6,29 zł
- stawka opłaty abonamentowej
   [ zł/Odbiorcę/m-c ]
 1. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego lub urzadzenia pomiarowego
 2. Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody
 3. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia


3,00 zł

2,30 zł

1,40 zł


 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol taryfy Rodzaj cen i stawek opłat Stawka netto
1 2 3 4 5
1. Pozostali Odbiorcy

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą

WI

WD
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych [ zł/1 przyłączenie ] 50,00 zł
2. Pozostali Odbiorcy

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą

SI

SD
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych [ zł/1 przyłączenie ] 50,00 zł


Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z par.5 pkt. 7) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Stawki nie obejmuja robót przyłączeniowych i materiałów.
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 12) Rozporządzenia.


Ceny podane w tabelach są cenami netto - bez podatku VAT.

 

Rada Nadzorcza:

 • Andrzej Kulpa
 • Ryszard Patej
 • Franciszek Kietliński

Majątek spółki:

 • kapitał podstawowy           16 328 000,00 zł
 • kapitał zapasowy                    691 733,84 zł
 • kapitał z aktualizacji wyceny       4 292,15 zł
 • stacje uzdatniania wody Krapkowice i Żywocice
 • sieć wodociągowa 168 760 mb
 • sieć kanalizacyjna   10 583 mb

Sprawozdania i raporty:

 

 

podmiot udostępniający informację: "Wodociągi i Kanalizacja"
Spółka z o.o. w Krapkowicach
za treść odpowiada: Jerzy Delewicz - Prezes społki "WiK"
data wytworzenia: 2009-07-01