Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Strona archiwalna

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
Kórnica ul. Główna 2
47-300 Krapkowice

 

Kontakt:
tel./fax: 77 467 31 08
e-mail:

strona www:
http://www.spkornica.wodip.opole.pl

Placówka czynna : poniedziałek- piątek w godzinach od 7.00 – 19.00 (sekretariat 7.00-15.00).
 

NIP 1990087548    REGON 1602599308

Nr rachunku bankowego: BS Krapkowice 13 8884 0004 2001 0030 4078 0001

 

Dyrektor zespołu: mgr Ryszard Reszczyński 

W skład Zespołu wchodzą:


- Szkoła Podstawowa (sześcioklasowa)

- Przedszkole (dwuoddziałowe)

 

W roku szkolnym 2014/2015 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy - do szkoły uczęszcza 88 uczniów klas I-VI oraz 44 przedszkolaków, łacznie 132 uczniów i wychowanków. Uczniowie mają do dyspozycji  dobrze wyposażone w środki dydaktyczne pracownie, 2 boiska sportowe, siłownię na powietrzu, plac zabaw, bibliotekę, pracownię komputerową , salę gimnastyczną.  Uczniowie wszystkich klas uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego.

W klasach I-VI realizowany jest projekt POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych - "Fascynujący Świat Nauki i Technologii".

Realizujemy programy: "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka".

Zatrudnionych jest 15 nauczycieli:
-12 osób – pełny etat ( w tym jedna osoba na zastępstwo)
- 3 osoby w niepełnym wymiarze

Pracownicy obsługi: 7,61 etatów (sprzątaczki 2,5 etatu 1605 m2 powierzchni do sprzątania; kuchnia 2 etaty ok.110 obiadów dziennie).

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Krapkowice, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Opolski Kurator Oświaty w Opolu. Do obwodu szkolno-przedszkolnego należą dzieci z miejscowości: Kórnica, Nowy Dwór, Ściborowice, Borek.Organami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego są:

  • Dyrektor Zespołu,
  • Rada Pedagogiczna składająca się z nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu,
  • Samorząd Uczniowski,
  • Rada Rodziców.

Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych Ustawą o systemie oświaty i Statutem Zespołu.I. Statut:

PDFSTATUT ZSP KORNICA_28_02_2014.pdf

PDFPodreczniki_2014_15.pdf

PDFSTATUT ZSP KORNICA.pdf

PDFWykaz podręczników na rok szkolny 2013_2014.pdf

PDFWykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014.pdf

PDFWykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014.pdf

PDFWykaz podręczników obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Kórnicy.pdf

PDFSTATUT ZSP KORNICA.pdf

PDFWykaz podręczników na rok szkolny 2012-13.pdf

PDFWykaz_podreczniki_2011_2012.pdf

PDFWykaz podręczników na rok szkolny 2010_11.pdf

II. Regulaminy:

PDFRegulamin wynagradzania.pdf

PDFRegulamin rady pedagogicznej.pdf

PDFRegulamin_pracy.pdf

III. Struktura organizacyjna:

PDFStruktura organizacyjna.pdf

PDFStruktura_organizacyjna_graf.pdf

IV. Ewidencja i rejestry:

PDFEwidencja i rejestry ZSPK.pdf

V. Baza dydaktyczna:

PDFMAJĄTEK.pdf

VI. Dokumentacja kontroli:

PDFProtokol_kontroli_kom_rewizyjna.pdf

PDFProtokol_kontroki_stanu_obiektu.pdf

PDFpismo_PPIS_i_odp_dyrektora.pdf

PDFProtokol_kontroli_PPIS.pdf

PDFProtokol_kontroli_stanu_sanitarnego1.pdf

PDFarkusz_kontroli_stanu_sanitarnego2.pdf

PDFDokumentacja kontroli audytora wewnetrznego.pdf

PDFko_zima2012.pdf

VII. Budżet i inwestycje:

PDFbudzet_2013.pdf

PDFbudzet_ZSP_w_Kornicy_na_rok_2012.pdf

PDFProjekt budzetu na rok 2011.pdf

PDFRaport 2009.pdf

PDFZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2010.pdf

VIII. Zadania, stanowiska:

PDFStruktura organizacyjna Zespołu Szkolno.pdf

IX. Procedury:

PDFProcedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ZSP w Kórnicy.pdf

PDFZarządzenie kontrola zarzadcza.pdf

PDFZarządzenie rej procedur KZ.pdf

PDFZarzadzenie_Kodeks etyki.pdf

PDFZarządzanie Plan Rozlicz robot.pdf

 

X. Zamówienia publiczne:

 

 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Reszczyński - dyrektor
Data wytworzenia: 2015-01-05