Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach

Strona archiwalna

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Żywocicach
(skrót: PSP Żywocice)
47 - 300 Krapkowice, ul. Średnia 48

tel./faks: 77 466 17 33
e-mail:
 lub
strona www: http://sp_zywocice.wodip.opole.pl/
              

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
jest placówką sześcioklasową z sześcioma oddziałami.

Czynna w godzinach od 7.00 – 18.00 (sekretariat 8.00-16.00).
 
Zatrudnionych jest 14 nauczycieli:
-6 osób – pełny etat
-8 osób w niepełnym wymiarze

Dyrektor – mgr Joanna Jeż
Społeczny zastępca dyrektora szkoły – mgr Ilona Makowiec - edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Krystyna Giza – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja,
mgr Romana Iskra – edukacja wczesnoszkolna wz  mgr Lucyna Kopton,
mgr Renata Anioł – język polski, logopedia,
mgr Maria Langer – język niemiecki,
mgr Marta Szczęśniak-Koziołek - język angielski, 
mgr Artur Szymczak – historia, biblioteka,
mgr Małgorzata Najgebauer – przyroda, terapia pedagogiczna, świetlica,
mgr Małgorzata Piechota - matematyka, informatyka,
mgr Krzysztof Jeż – plastyka, technika,
mgr Paweł Seńkowski– wychowanie fizyczne,

Elżbieta Mierzwińska siostra Witolda – religia,
ks. mgr Piotr Kamieniak – religia,

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne, w tym 8 ma kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Stopnie awansu zawodowego
nauczyciele kontraktowi - 2, co stanowi 14,3%;
nauczyciele mianowani –  4, co stanowi 28,6%;
nauczyciele dyplomowani – 8, co stanowi 57,1%;

Uczniowie uczą się języków: -
- języka mniejszości narodowej – niemieckiego;
- obcego – angielskiego;
 
W szkole prowadzone są zajęcia:
- logopedyczne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- dydaktyczno-wyrównawcze,

Kółka  zainteresowań: 
- zespół artystyczny,
- koło rękodzielnicze,
- koło języka polskiego,
- koło języka angielskiego,
- koło języka niemieckiego,  
- koło plastyczne,

Organizacje:
- Liga Ochrony Przyrody;
- Szkolna Kasa Oszczędności;

Na terenie szkoły realizowane są programy edukacyjne i profilaktyczne:
- Szkolny program profilaktyczny;
- Owoce w szkole; - Szklanka mleka;

Oświata zdrowotna:
- Nie pal przy mnie, proszę; 
- Czas przemian;
- Radosny uśmiech - Radosna przyszłość;
- Trzymaj formę;
- Hiv / Aids;

Na terenie szkoły realizowano program "Razem, nie osobno do wiedzy i umiejętności" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku.

W miesiącach luty - listopad  2009 roku realizowano  projekt POKL działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - "Swoje poznajcie"

W roku szkolnym  2010 - 2012 szkoła realizowała projekt POKL " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej" w ramach Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o urudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W latach 2013 - 2015 szkoła przystępuje do projektu "Fascynujęcy świat nauki i technologii" nr POKL.09.01.02-16-001/13 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Klasy i ich wychowawcy:
   I       –  mgr
Romana Iskra; wz mgr Lucyna Kopton;
   II      –  mgr Krystyna Giza;
   III     –  mgr Ilona Makowiec;
   IV     –  mgr Renata Anioł;
   V      –  mgr Marta Szczęśniak - Koziołek;
   VI     –  mgr Maria Langer;
 
 

   I. Statut:

II. Regulaminy:

III. Struktura organizacyjna:

IV. Ewidencja i rejestry, dokumentacja kontroli:

V. Baza dydaktyczna - majątek:

VI. Budżet i inwestycje

VII. Zadania, stanowiska i akty administracyjne:

VIII. Procedury

IX. Zamówienia publiczne:

 

Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Jeż - dyrektor
Data wytworzenia: 2013-09-17