Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Strona archiwalna

 

https://sdskrapkowice.bip.gov.pl/

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach (skrót: ŚDS Krapkowice)
47-303 Krapkowice, Os. XXX- lecia 23
tel./faks: 077 466 47 99
e-mail:  

Skrzynka podawcza e-PUAP: epuap.gov.pl

Dyrektor jednostki: mgr Aleksandra Mrosek

Godziny pracy ośrodka: 7.30 – 15.30

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach został utworzony na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawie o pomocy społecznej. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania z naszych usług.

 

Główne zadania jednostki określa STATUT.doc Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzony drogą uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Podstawowym zadaniem jednostki jest podtrzymywanie w dobrej kondycji psycho-fizycznej i rozwijanie różnorodnych umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kompensowanie skutków niepełnosprawności poprzez:

  • prowadzenie działań wspierająco-rehabilitacyjnych zmierzających do osiągania przez osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz osoby niepełnosprawne jak największej samodzielności i zaradności życiowej,
  • stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania zainteresowań,
  • uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
  • wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
  • integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi.

Podopieczni naszego ośrodka oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS mają możliwość uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach o charakterze imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, których organizatorem jest nasz ośrodek,  jak i jednostki i organizacje lokalne i ponadlokalne działające w dziedzinie kultury, sportu i na rzecz osób niepełnosprawnych.


Sprawozdania i raporty:

 

 

Podmiot udostępniający: ŚDS Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Mrosek -  dyrektor
Data wytworzenia: 2012-02-03