Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Strona archiwalna

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach (skrót: MiGBP Krapkowice)
47 - 300 Krapkowice, ul. Sądowa 21

tel./faks: 077 4661319; 077 4460232
tel: 077 4460200

e-mail:

Dyrektor jednostki: Maria Bartoszyńska

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek: 8.00 – 18.00
 • sobota: 9.00 – 14.00

Zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach określone zostały w Ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XVII/281/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.

Na terenie miasta i gminy Krapkowice działa ogółem: 11 bibliotek, w tym: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach oraz 10 filii bibliotecznych, w tym 4 na terenie miasta.

Filie na terenie miasta:

 • Filia biblioteczna Nr 1 – ul. Sienkiewicza 9
 • Filia biblioteczna Nr 2 – ul. Mickiewicza1
 • Filia biblioteczna dla dzieci – ul. Sienkiewicza 9
 • Filia biblioteczna Zb. Specjalnych – ul. Mickiewicza1

Filie na wsi:

 • Filia biblioteczna Dąbrówka G. /szkoła/
 • Filia biblioteczna Kórnica /szkoła/
 • Filia biblioteczna Rogów Op. /sala wiejska/
 • Filia biblioteczna Steblów /szkoła/
 • Filia biblioteczna Żużela /szkoła/
 • Filia biblioteczna Żywicice /szkoła/

Organizacja i programowanie pracy

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach działa w oparciu o statut oraz plan i harmonogram pracy. Ma siedzibę w Krapkowicach przy ulicy Sądowej 21 i działa na terenie miasta i gminy Krapkowice. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna organizuje i koordynuje działalność 10 filii bibliotecznych. Do zadań bibliotek należy w szczególności: gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych takich jak: książki, czasopisma i inne druki, płyty oraz wszelkie inne zapisy obrazu i dźwięku. Opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych oraz ich udostępnianie. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliotecznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej, wychowawczej i kulturalno - oświatowej, instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej. Bezpośrednia obsługa czytelnicza oraz współudział w organizowaniu działalności społecznej, służącej rozwojowi czytelnictwa. Prowadzenie wypożyczalni i czytelni zaopatrzonej w księgozbiór podręczny, czasopisma i pomoce słuchowo-wzrokowe. Do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej należy przeprowadzenie skontrum czyli kontroli księgozbioru we wszystkich placówkach bibliotecznych – raz na 5 lat oraz nadzór merytoryczny nad całą siecią biblioteczną miasta i gminy Krapkowice. Należy zaznaczyć, że biblioteka poza swoją działalnością statutową czynnie uczestniczy we wszystkich formach życia kulturalnego organizowanego na terenie miasta i gminy.

Współpraca ze środowiskiem

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach i podległe jej filie współpracują ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, między innymi: szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych, wycieczek i apeli, organizowania materiałów metodycznych dla nauczycieli, z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi, z instytucjami rolniczymi, z zakładami pracy, z Krapkowickim Domem Kultury /wspólne organizowanie imprez artystycznych i czytelniczych/.

Realizacja programu IKONK@

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach w kwietniu 2004r. przystąpiła do Programu „Ikonka” polegającym na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu we wszystkich gminach województwa opolskiego. Głównym celem „Ikonki” jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu. Punkt taki, tzw. „Czytelnia Internetowa” został otwarty w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach, a dostęp do Internetu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 14.00.

Sprawozdania i raporty

 

Podmiot udostępniający: MiGBP Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bartoszyńska-dyrektor
Data wytworzenia:

2013-03-11