Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja

STAŁE I DORAŹNE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH - VI KADENCJA (2010 - 2014):

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy (po zmianach):   

 1. Malinowski Andrzej  - Przewodniczący
 2. Kowalczuk Krzysztof - Zastępca przewodniczącego
 3. Kandziora Dariusz
 4. Tomala Ewald
 5. Unsner Krystian

Informacje o wyborze składu Komisji:

Uchwała Nr II /4/2010 z 14.12.2010
• Uchwała Nr XV/222/2012 z 21.11.2012
Uchwała Nr XV/223/2012 z 21.11.2012

 

Przedmiot działania:
Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy - w  tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Krapkowice (Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej»)

Plany pracy Komisji:
plan pracy na 2011 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok»
plan pracy na 2012 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok»
plan pracy na 2013 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok»
plan pracy na 2014 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2014 rok»
 

Komisja Gospodarki i Finansów

Skład osobowy:

 1. Krajka Andrzej  - Przewodniczący 
 2. Czapluk Krzysztof  - Zastępca przewodniczącego
 3. Bryś Szczepan
 4. Brzozowski Józef
 5. Gut Józef
 6. Koppe Werner
 7. Kowalczuk Krzysztof
 8. Maj Władysław
 9. Małkiewicz Andrzej
 10. Szarek Małgorzata
 11. Thiel Artur
 12. Unsner Krystian

Informacje o wyborze składu Komisji:

Uchwała Nr II/7/2010 z 14.12.2010

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem drogowym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, inwestycjami i ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy, opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

Plany pracy Komisji:
plan pracy na 2011 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok»
plan pracy na 2012 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok»
plan pracy na 2013 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok»
plan pracy na 2014 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji 2010-2014»

Wnioski z posiedzeń Komisji:
28.12.2010r.      08.02.2012r.     07.02.2013r.       • 20.02.2014r.
03.02.2011r.      05.04.2012r.     11.04.2013r.       • 17.04.2014r.
14.04.2011r.      14.06.2012r.     13.06.2013r.       • 12.06.2014r.
09.06.2011r.       20.09.2012r.     • 05.09.2013r.       • 18.09.2014r.
15.09.2011r.      15.11.2012r.     21.11.2013r.       • 30.10.2014r.

17.11.2011r.      20.12.2012r.     19.12.2013r. 
15.12.2011r.

   

Komisja Spraw Społecznych

Skład osobowy (po zmianach):

 1. Żyłka Ireneusz  - Przewodniczący
 2. Szarek Małgorzata - Zastępca przewodniczącego
 3. Brzozowski Józef
 4. Gut Józef
 5. Janocha Sylwia
 6. Maj Władysław
 7. Malinowski Andrzej
 8. Piętka Katarzyna
 9. Podsiadło Grzegorz

Informacje o wyborze składu Komisji:

Uchwała Nr II/6/2010 z 14.12.2010 
• Uchwała Nr VI/59/2011 z 15.06.2011
Uchwała Nr VI/60/2011 z 15.06.2011

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy.

Plany pracy Komisji:
plan pracy na 2011 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok»
plan pracy na 2012 rok» l sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok»
plan pracy na 2013 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok»
plan pracy na 2014 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji 2010-2014»

Wnioski z posiedzeń Komisji:
28.12.2010r.       01.02.2012r.01.02.2012r.       06.02.2013r.      • 18.02.2014r.
02.02.2011r.       04.04.2012r.      10.04.2013r.      • 15.04.2014r.
13.04.2011r.       13.06.2012r.      12.06.2013r.      • 10.06.2014r.
08.06.2011r.       19.09.2012r.      04.09.2013r.      • 16.09.2014r.
14.09.2011r.     14.11.2012r.       19.11.2013r.      • 28.10.2014r.
16.11.2011r.     19.12.2012r.19.12.2012r.     • 19.12.2013r.
14.12.2011r.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Skład osobowy (po zmianach):

 1. Małkiewicz Andrzej -  Przewodniczący
 2. Podsiadło Grzegorz 
 3. Czapluk Krzysztof
 4. Janocha Sylwia
 5. Kandziora Dariusz
 6. Koppe Werner
 7. Krajka Andrzej
 8. Piętka Katarzyna - Zastępca przewodniczącego
 9. Suchy Norbert
 10. Thiel Artur
 11. Tomala Ewald
 12. Żyłka Ireneusz 

 Informacje o wyborze składu Komisji:

Uchwała Nr  II/5/2010 z 14.12.2010
• Uchwała Nr VI/59/2011 z 15.06.2011
Uchwała Nr VI/60/2011 z 15.06.2011
• Uchwała Nr XV/222/2012 z 21.11.2012
Uchwała Nr XV/224/2012 z 21.11.2012

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z zapewnieniem odpowiedniej bazy i kadry i finansowania dla wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i gimnazjów, funkcjonowaniem placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży i społeczeństwa, w tym działalność klubów sportowych w mieście i gminie.

Plany pracy Komisji:
plan pracy na 2011 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok»
plan pracy na 2012 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok»
• plan pracy na 2013 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok»
plan pracy na 2014 rok» | sprawozdanie z działalności Komisji 2010-2014»

Wnioski z posiedzeń Komisji:
28.12.2010r.      31.01.2012r.     05.02.2013r.       • 19.02.2014r.
01.02.2011r.      03.04.2012r.     09.04.2013r.       • 16.04.2014r.
12.04.2011r.      12.06.2012r.     11.06.2013r.       • 11.06.2014r.
07.06.2011r.      18.09.2012r.     03.09.2013r.       • 17.09.2014r.
13.09.2011r.      13.11.2012r.     20.11.2013r.       • 29.10.2014r.
15.11.2011r.      18.12.2012r.     19.12.2013r.
13.12.2011r.

 

Komisja Doraźna ds. Odznaczeń

 Skład osobowy:

 1. Maj Władysław  - Przewodniczący
 2. Brzozowski Józef
 3. Gut Józef
 4. Koppe Werner
 5. Unsner Krystian
 6. Żyłka Ireneusz

Informacje o wyborze składu Komisji:

Uchwała Nr II/8/2010 z 14.12.2010

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie złożonych wniosków o nadanie odznaczeń, odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice".
  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzyła lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-12-30