Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 25.06.2014

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 25 czerwca 2014 roku:

 • Uchwała Nr XXIX/455/2014
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2013 rok

 •  Uchwała Nr XXIX/456/2014
  w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • Uchwała Nr XXIX/457/2014
  w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską

 • Uchwała Nr XXIX/458/2014
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXIX/459/2014
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XXIX/460/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 • Uchwała Nr XXIX/461/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • Uchwała Nr XXIX/462/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XXIX/463/2014
  zmieniająca uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XXIX/464/2014
  zmieniająca uchwałę Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała Nr XXIX/465/2014
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XXIX/466/2014
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała Nr XXIX/467/2014
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Uchwała Nr XXIX/468/2014
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2013 rok

 • Uchwała Nr XXIX/469/2014
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/207/96 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 1 października 1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

 • Uchwała Nr XXIX/470/2014
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/282/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pietnej


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-06-30