Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2014

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 23 kwietnia 2014 roku:

 • Uchwała Nr XXVIII/442/2014
  w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Dąbrówka Górna na lata 2014-2020"
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/443/2014
  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/444/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/445/2014
  w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu „GOLD” w Krapkowicach – Otmęcie
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/446/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/447/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/448/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/449/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/450/2014
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/451/2014
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/452/2014
  w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/453/2014
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
   
   
 • Uchwała Nr XXVIII/454/2014
  w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej


   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-05-13