Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2013

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 roku:

 • Uchwała Nr XXIV/389/2013
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXIV/390/2013
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XXIV/391/2013
  w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2013 roku

 • Uchwała Nr XXIV/392/2013
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXIV/393/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach

 • Uchwała Nr XXIV/394/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 • Uchwała Nr XXIV/395/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 • Uchwała Nr XXIV/396/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy

 • Uchwała Nr XXIV/397/2013
  w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Uchwała Nr XXIV/398/2013
  w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pt. „Akademia przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 • Uchwała Nr XXIV/399/2013
  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013

 • Uchwała Nr XXIV/400/2013
  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2014

 • Uchwała Nr XXIV/401/2013
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

 • Uchwała Nr XXIV/402/2013
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XXIV/403/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą

 • Uchwała Nr XXIV/404/2013
  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-01-08