Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 19.06.2013

Uchwały podjęte podczas XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 19 czerwca 2013 roku:

 • Uchwała Nr XX/300/2013
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2012 rok

 • Uchwała Nr XX/301/2013 
  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Sp. z o.o.

 • Uchwała Nr XX/302/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej

 • Uchwała Nr XX/303/2013
   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

 • Uchwała Nr XX/304/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XX/305/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej i na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

 • Uchwała Nr XX/306/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • Uchwała Nr XX/307/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XX/308/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej

 • Uchwała Nr XX/309/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej

 • Uchwała Nr XX/310/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 • Uchwała Nr XX/311/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XX/312/2013
  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”

 • Uchwała Nr XX/313/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom
   
   
 • Uchwała Nr XX/314/2013
   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów

 • Uchwała Nr XX/315/2013
  w sprawie wystąpienia Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 • Uchwała Nr XX/316/2013
  w sprawie obsługi finansowo-księgowej oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
    
   
 • Uchwała Nr XX/317/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
   
   
 • Uchwała Nr XX/318/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

   
 • Uchwała Nr XX/319/2013
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

 • Uchwała Nr XX/320/2013
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XX/321/2013
  w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską

   
 • Uchwała Nr XX/322/2013
  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

   
 •  Uchwała Nr XX/323/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie ulicy Limanowskiego

 • Uchwała Nr XX/324/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulicy Prudnickiej

 • Uchwała Nr XX/325/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

   
 • Uchwała Nr XX/326/2013
   w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2012 rok
   
   
 • Uchwała Nr XX/327/2013
   zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
   
   
 • Uchwała Nr XX/328/2013
   w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie
  wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice

 • Uchwała Nr XX/329/2013
   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 • Uchwała Nr XX/330/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady
Data wytworzenia: 2013-07-05